lördag 7 mars 2009

Strängnäs Open 6-7 mars.

Kommunalrådet Tord Tjernström (s) och Margit Urtegård
I går började Strängnäs Open med att en del av oss som var med på Solbacka 2006 och några nya deltagare skulle vidareutveckla vision 2020. Vi samlades på Campus. Kommunchefen inledde dagen med att berätta vad vi har gjort tills nu. Sen lyssnade vi på trendanalytikern och kommunbon Göran Adlén, som skulle inspirera oss inför kraftsamlingen. Jag skrattade så jag fick ont i magen; en mycket underhållande estradör.

Sen samlades vi i olika grupper beroende på vilket tema vi hade valt. Jag valde "Det kompletta samhället" och blev något besviken när vi blev indelade i åldersgrupper. Jag vill gärna höra vad alla tycker och tänker oberoende på ålder. Min partikamrat Erik Berg var särskilt besviken som fick vara i gruppen "I livets slutskede":-).

I dag var det dags igen, fast det fanns inte många invånare på plats. På inbjudan stod det att man kunde titta på utställningar och träffa lokala politiker. Utställningarna var bra, men det fanns inte många lokalpolitiker på plats, fast det fanns i alla fall 6 strängnäspartister där. Jag träffade också kommunalrådet Tord Tjernström (s) och han hade tagit på sig en slips dagen till ära. Det var jag tvungen att föreviga med en bild!

Mats Werner (kd) har också skrivit om Strängnäs Open på sin blogg.

14 kommentarer:

Anonym sa...

Fel! Erik och jag befann oss "mitt i livet"!
Hilsen
MATS

Anonym sa...

F.ö. var jag där idag mellan 10.30 och 12 - utan slips!
Tyckte kanske inte att dagen gav så mycket. Mer för barnbarnen som älskar Tobbe Trollkarl!
Men frågan är om de också behövde uppmuntras med lånade pengar.....

Ser fram emot utvärderingen av detta och hoppas den blir gjord av någon oberoende part.

Klem
MATS

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Det var Erik själv som sa att ni var med i gruppen "I livets slutskede", hans översättning, han ville absolut inte vara där. Och det förstår jag, ni är ju mitt i livet! Jag saknade Er i min grupp, vilken det nu var:-).

Vennlig hilsen
Margit

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Jag vet att du var där i går också.

Med tanke på att det stod i annonsen att folk skulle få möta lokala politiker där i dag, var det ju lite konstigt att vi inte var inbjudna dit i dag. Planeringen var nog inte den bästa, det var flera tjänstemän som påpekade detta i dag.

//Margit

Unknown sa...

Margit, du skriver:

"Jag valde "Det kompletta samhället" och blev något besviken när vi blev indelade i åldersgrupper."

Berätta gärna varför du blev besviken! Jag tror vi har något att lära här, och som vi i Strängnäs och fler städer med vår har ett problem vi måste adressera.

Margit Urtegård sa...

Hej Patrick.

Du frågar varför jag blev besviken på gruppindelningen efter ålder. Jag tror på integrering och inte segregering; jag tror att vi alla har något att lära av varandra. Människor som är födda samtidigt har ofta läst samma tidningar, lyssnat på samma musik och sett samma TV-program. Jag är nyfíken på hur andra tänker.

De gamla har mycket vishet och klokhet jag gärna vill ta del av och de unga har så mycket energi och nytänkande som jag också vill ta del av; en mix är alltid bäst.

Sen gillar jag inte den tydliga åldersdiskrimineringen som jag ser här i landet. I min familj, som jag växte upp i innan jag tappade den som 12-åring, fanns det familjemedlemmar födda på 30-40-50-60- och 70-talet. Jag har barn födda på 80- och 90-talet, det ger perspektiv. Att också träffa folk från olika samhällsklasser, olika länder och kulturer berikar ännu mera. En av de få invandrarna som var med på Strängnäs Open i fredags var jag. Till nästa gång måste vi ta reda på hur får vi flera unga och flera invandrare att komma till sådana mötesplatser/träffar?!

Vennlig hilsen
Margit

Dag Bremberg sa...

Intressant var att gruppen med yngre uttryckte önskemålet att inte bo segregerat, utan i blandade områden - med fler hyreslägenheter.
Men det var väl inte en synpunkt som intresserade höga vederbörande, de som enbart har fokus på antal inflyttade och som säger reservationslöst ja till alla exploatörers projekt - ofta med resultatet att områdena består av tättbyggda kedjehus eller radhus, där barnfamiljer pressas in.

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Den kritiken framförde vi i vår grupp också, att samhällskontoret med hjälp av vissa politiker länge har drivit frågan om förtätning av staden till vilket pris som helst. Exploatörerna har haft fritt fram. Att bygga på varje grön plätt som finns i innerstaden är inget jag tror på. Sen måste vi bygga för våra ungdomar också, inte bara för rika. Hur många ungdomar har flera hundratusen att lägga på en lägenhet?

MVH Margit

Unknown sa...

Kv. Jägmästaren får väl stå som utmärkt exempel på hur kommunen sitter i knät på marknadens aktörer och hur de svaga inkomstgrupperna, läs de unga, är de ständiga förlorarna. Det är inte konstigt att det finns få i åldern 18-30 här i stan.
På sina hålla uttrycks det önskemål om att Strängnäs ska vara vara en slow city...men om förtätningen fortsätter blir Strängnäs snarare en dead city.
Jag önskar istället att bevara attraktionskraften som redan finns i en pittoresk och luftig småstad. Mångfaldidga i nöjesutbudet, skrota Strängnäs marknad och gör något nytt. Ett tips är att göra staden mer utåtriktad och välkomna det nya, det som sker utanför Sörmlands gränser. Gör det till en utmaning att förnya och föryngra staden, på alla plan. Inte enbart falla offer för det redan etablerade och de enkla lösningarna.
Skapa arenor för internationellt utbyte, kommunens största företag har sina kunder utomlands, det syns föga i stadsbilden.
Gör staden till en kommun i världen, och inte till en avlägsen förort till svunna tider. Dags att vakna.

Anonym sa...

Jag håller med Erik att det kanske kändes så........

Anonym sa...

Till Patrik och Margit: man förklarade åldersindelningen (som inte fungerade särskilt väl) med att man ville se om det var någon skillnad mellan generationerna i önskemålen. Detta får man sällan fram i blandade grupper.

Till Patrik vill jag säga apropås Jägmästaren - skyll inte på "kommunen" att det blev som det blev till slut. Det var ALLA politiker i Plan- & Byggnämnden UTOM tre st: Inga-Britt Fors (c), Karolina Zander (mp) och undertecknad, som röstade mot mitt förslag att göra precis som vi gör i kvarteret Astrea i Mariefred: att lägga ett temporärt byggförbud i avvaktan på ny detaljplan. Det var en möjlighet och den hade inte kostat kommunen någonting eftersom detaljplanen ändå borde komma fram. Som det nu är har byggfirman sugit upp all återstående byggrätt i hela kvarteret vilket gör att ingen av de övriga fastighetsägarna kan göra några ut- eller tillbyggnader.
Hälsar "experten" på frågan!
MATS

Patrick Baltatzis sa...

Mats,
Den beskrivna situationen i Kv. Jägmästaren borde inte ha uppstått. Att det har gjort det indikerar ett demokratiproblem. Här bär vi alla ett ansvar. Även de som vid beslutstillfället agerade annorlunda än majoriteten.
Jag förstår att som politiker är man utsatt, men det innebär inte att man kan säga att det är "deras" fel, bara för att man röstar emot ett uppenbart ödesdigert resultat.
När jag säger kommunen i det här sammanhanget menar jag alla kommunens aktörer. Det agerar i sina egna intressen, inte i ett gemensamt intresse. När det gäller stadsbilden så är det ett gemensamt intresse, som alla aktörer bör beakta och respektera och agera i englighet med.
Kontentan är att visst är du också skyldig till detta liksom jag är.
När det gäller SO är det ett smart drag att lägga fokus på annat än de problem vi brottas med idag. Det håller opinionen vid halster och medborgarna lyckliga. Men löser det våra problem?

Dag Bremberg sa...

Sista frågan var tänkvärd.

F ö håller jag med Mats om att det är viktigt att skilja på "kommunen" och vilka som faktiskt agerar och bestämmer, det kan ibland vara någon tjänsteman/chef, ibland en majoritet av politiker. Men vi som trots allt försöker att ifrågasätta och lägga alternativa förslag, vi vill inte gärna bli hopklumpade till "kommunen" eller "politikerna".

Cattis Zetterwall sa...

Hej Margit!

Här kommer lite info..
15:28 | måndag 9 mars 2009
Föräldranätverk oroliga för nedskärningar
Strängnäs föräldranätverk är oroligt för ytterligare nedskärningar i Mariefred och Stallarholmen eftersom ytterligare 60 miljoner ska sparas. Nätverket oroar sig bland annat oroligt för att barngruppernas storlek ska öka och personaltätheten ska minska.

Skolinspektionen, som granskar kommunen efter elva anmälningar om brister i förskolan, vill ha svar från kommunen vad den gjort åt dem. Föräldrarna hävdar att kommunen inte gjort någon pedagogisk konsekvensutredning innan nedskärningarna i verksamheten gjordes förra året. http://www.sr.se/sormland/nyheter/artikel.asp?artikel=2686857

Med vänlig hälsning Blåslampan!