fredag 29 augusti 2008

Varför är alla tjejer vänster?!

Varför är alla tjejer vänster? Den frågan ställer Sakina Madon i Expressen i dag. Hon skriver: "Att kvinnor föredrar rött framför blått bekräftas inte minst av opinionsmätningar. Just unga kvinnor, mellan 18 och 29 år, utmärker sig särskilt. Bland dessa sympatiserar i genomsnitt 28 procent med de borgerliga partierna, medan oppositionen lockar hela 70 procent i sommarens mätningar (Sifo)."

Den konservativa debattören Elise Claeson tror att förklaringen är att borgerligheten har fastnat i ekonomismens siffertrixande, där människan reduceras till skatteunderlag och arbetskraftsutbud. Claeson påpekar också att kvinnor, under graviditet och småbarnsår, är mer beroende av samhällets skydd och stöd. Hon menar även att kvinnor också är beredda att ge andra utsatta stöd och skydd. Claeson säger: "Därför röstar kvinnor på partier som förstår och pratar om solidaritet, ansvar, rättvisa, omsorg, trygghet, vård. Men sådant behöver inte vara vänster. Kvinnor i andra länder röstar i större utsträckning på borgerliga kandidater."

Jag tror att det handlar om att vänstern i Sverige har tagit monopol på vissa begrepp; just de begrepp Claeson här nämner: solidaritet, ansvar, rättvisa, omsorg, trygghet, vård." Det rör sig inte om vad kvinnor är beredda att ge; det handlar om vad kvinnor tror att de ger. Genom att rösta på socialistiska partier tror dessa kvinnor att de gör en insats för rättvisan i samhället. Att t e x ensamma mammor var 90-talets förlorare (DN 010207) har de inte tagit till sig. Att när skatterna höjs blir det fler som behöver bidrag har de tydligen inte tagit notis av. Politisk propaganda på elitnivå genom decennier har skapat en falsk bild av hur saker egentligen förhåller sig. För mig är det ett enkelt val; vill jag ha ett bidragssamhälle eller vill jag leva i ett samhälle där folk får växa och utvecklas? Missvisande och framgångsrik sossepropaganda genom decennier har tyvärr gått in i blodet på folk.

Sonja Schwarzenberger, chefsredaktör på den feministiska tidskriften Bang, säger: "... att vänstern, likt feminismen, ser att kvinnor underordnas män. Kvinnor som kollektiv har visat sig missgynnas i ett kapitalistiskt samhälle, och många kvinnor ser dessutom en yrkesmässig framtid inom offentlig sektor." Här tror jag att det fortfarande handlar om att borgerligheten har låtit vänstern få monopol på begreppet feminism genom att borgerliga politiker har behandlat jämställdhetsfrågan styvmoderligt. Att finansministern Anders Borg (m) kallar sig för feminist är ett stort framsteg; han har förstått hur viktig jämställdhetskampen är.

Sakine Madon avslutar sin artikel med: " Men man får inte glömma att det var först på 1980-talet som kvinnor i högre grad än män började sympatisera med vänsterblocket. Fram till dess var skillnaderna mellan män och kvinnor små. Jag vet inte vad som hänt, men märkligt är det. Lika mycket som jag förstår att kvinnor inte längre vill stå vid spisen, lika lite förstår jag varför unga flitiga tjejer vill leva i ett samhälle där deras slit inte tas till vara. Ja, varför är det så tjejer?"

För mig är det också totalt obegripligt!

"BARA I VÄXANDE, FÖRÄNDRING OCH UTVECKLING FINNS PARADOXALT NOG VERKLIG TRYGGHET."
Anne Morrow Lindbergh, f. 1906

onsdag 27 augusti 2008

Brottsmisstänkt chef slutar, får lön i ett år!

Journalisten, Tomas Widmark på Strengnäs Tidning, har gjort ett mycket bra journalistarbete kring frågan om fastighetsbolaget i Strängnäs kommun. I dagens tidning skriver han: "Den höga chef på Strängnäs Fastighets AB som är föremål för en brottsutredning har köpts ut av företaget. Chefen kommer att sluta sin anställning 31 december och därefter få full lön i ytterligare ett år, en kostnad på drygt en halv miljon kronor för bolaget."

Erik Berg (sp) säger till tidningen: "Jag tycker det är för jävligt att ge ett antal månadslöner till någon som kanske är kriminell." Många håller nog med honom i detta. Det mest anmärkningsvärda i hela ärendehanteringen är detta: "Rapporten, som blev klar i mars 2006, hemligstämplades av kommunchefen Jan Heimdahl, som samtidigt beslutade att inte polisanmäla brottsmisstankarna. Inte heller bolagets styrelse tyckte att det var nödvändigt att låta polisen utreda misstankarna, men när rapporten blev offentlig ansåg Fågelsbo att det fanns tillräckligt underlag för att inleda en förundersökning avseende stöld alternativt olovligt förfogande och trolöshet mot huvudman alternativt bedrägeri."

Under många år har det tisslat och tasslat om detta i kommunhuset; många har tyckt mycket, men ingen har agerat. Kommunchefen måste betraktas som den personen som har haft det yttersta ansvaret till att agera; han har dock vid flera tillfällen lagt locket på. Den döda hunden har begravts! Tala om att skita i det blåa skåpet.

tisdag 26 augusti 2008

Vårda den skandinaviska språkgemenskapen!

I SvD i dag, på SYNPUNKT, skriver insändarskribenten Anders Schärström "Vårda den skandinaviska språkgemenskapen"; han skriver att det gör honom ont när skandinaver talar engelska med varandra. Jag förstår honom. Att kunna läsa, tala och skriva flera skandinaviska språk är verbalt och språkmässigt en enormt stor fördel för den som mästrar det. En sak är att lära ett helt annat språk som t e x engelska eller franska. Att kunna norska, svenska och danska gör en person mera språkligt begåvad generellt och borde uppmuntras. Jag kan läsa norska, svenska och danska med nästan samma lätthet och svenska och norska talar jag flytande. När jag gick i högskolan hade vi litteratur på svenska, norska, danska och engelska; kunskapen på alla fyra språken kunde jag med lätthet ta till mig. Ord är konst; att kunna uttrycka sig verbalt är en gåva. Flera språk från samma språkgren gör folk mera flexibla och konstnärliga i deras uttrycksformer; att tala, skriva och läsa.

Alla invandrare som lär sig svenska ordentligt har fått en bredare språklig bas att utgå i från. När svenska språket inte räcker till för att säga något jag känner eller tänker testar jag att beskriva det på norska eller något annat språk jag kan. Det ger större valfrihet att kunna flera nordiska språk, det ger en större terräng av vackra formuleringar och känslor språkligt sätt. Svenska barn borde få lära sig mera av det nordiska språkarvet; det är vackert, jag lovar!

I Norge tittar man på alla svenska TV-kanaler; för svenskar att åka till Norge blir som när lata amerikaner åker ut i världen; alla förstår vad de säger. Problemet är att många svenskar inte förstår norska; de vill inte förstå eller tror sig inte kunna fatta vad norrmännen säger. Akkurat!

Ett ordspråk (på norska ordtak): Krake søker make: Ordspråk som finnes både på svensk, dansk og norsk. Den opprinelige form har vært "Krage" betydning en liten eller ussel person. Meningen er altså; selv det ynkeligste mannfolk finner seg en kone (kone betyder fru).

måndag 25 augusti 2008

Skall Tosteröskolan läggas ner?

Under punkten "Frågor från förtroendevalda" på kvällens kommunfullmäktigesammanträde hade jag tänkt ställa en fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Lotta Grönblad (s) rörande den här informationen:

"Inom den nya majoriteten pågår det tydligen en diskussion om vad de skall göra med den alltför stora skolkostymen. Ett förslag som är uppe är att flytta eleverna på Karinslundskolan in i Paulinska skolan. Efter det är tanken att man skall flytta eleverna på Tosteröskolan in i Karinslundskolan. Där Tosteröskolan ligger vill man bygga villor. Häpnadsväckande då Lotta Grönblad tydligt har skrivit på sin blogg att det inte är aktuellt att lägga ner några skolor! Räknar hon inte Tosteröskolan som någon skola då eller?"

Den förra majoriteten fick mycket kritik för att man hade planer/förslag på hur man skulle lösa problemen med den för alltför stora skolkostymen, innan skolutredningen var klar. Därför är det intressant att den nya majoriteten tydligen håller på med samma sak; planerar vilken skola som skall läggas ner innan den nya skolutredningen är presenterad. Men, nu är det en majoritet ledd av sossar som kanske skall stänga en skola, då blir det nog inte lika mycket rabalder?

Lotta Grönblad (s) var inte på kommunfullmäktigesammanträdet i kväll, därför fick jag ställa min fråga till Helena Hallgarn (fp) i stället. Hennes svar handlade om att det var helt naturligt att den nya majoriteten tittade på olika lösningar innan skolutredningen var färdig. Så kan det låta!

söndag 24 augusti 2008

Förre statsministern Göran Persson (s).

Strängnäspartisten Ulf Gustafsson har skrivit insändaren "Bolagisera sjukhusen", Eskilstuna-Kuriren (08-08-23):

"Måttet är nu rågat och jag vill inte vänta på droppen som kommer att få bägaren att rinna över. Förmågan att fatta ekonomiska beslut för politiker verkar vara obefintlig. De flesta överskrider normalt budgeten inom landstingen. Vad gör man då? I regel höjer skatten.

Om man begär pengar för ett visst ändamål har något felaktigt beslut fattats, annars skulle pengarna ha räckt till. Sedan länge har landstingens administrativa avdelningar växt. Landstingen har blivit en amöba som måste hitta nya verksamhetsområden. Länstrafiken ligger normalt under landstingen och man klarar inte ens att få ekonomin att gå ihop.

En mindre buss till fem personer kostar troligen inte mer än tio procent av vad landstingets stora bussar kostar att köpa. Vet ej hur många bussar länet har, men det vore väl enkelt att räkna ut hur mycket pengar länet förlorar på att använda dessa stora bussar. Det rör sig troligen om många miljoner. Avveckla landstingen nu, de har spelat ut sin roll och ligger skattebetalare till last.

Vad kan politiker egentligen om sjukvård och länstrafik? Bolagisera all verksamhet som ligger under landstingen. Gör sjukhusen till bolag och ha ett avkastningskrav på varje sjukhus. Begär en normal vinst av dem för att kunna investera i ny teknik och utrustningsinvesteringar. I dagens läge används våra sjukhus under en mycket begränsad del av dygnet. Inför treskift som industrin jobbar så vi får bort alla dessa långa väntetider. Så fungerar våra "privata sjukhus", där finns inga köer och patienterna betraktas som kunder, inte kollin."

Med häpenhet kan jag konstatera att förre statsministern Göran Persson (s) delar Ulf Gustafssons uppfattning; jag trodde nämligen att landstingen var en helig ko för alla socialdemokrater. Göran Persson säger till SvD (08-08-22): "Lägg ner landstingen och för över ansvaret för sjukvården till kommunerna och staten." Det heter ju "att när fan blir gammal blir han religiös"! Med detta oväntade utspel kastar Göran Persson in nytt bränsle i den så laddade regionfrågan.

fredag 22 augusti 2008

Är det härligt att vara man?

Fick den här på mailen av en kompis, tyckte den var kul.

Det är härligt att vara man...

- Köer till toaletter förekommer inte
- Jag behöver inte kånka runt en väska med saker i jag inte har nytta av
- Jag kan vara duschad och färdig på 2 minuter
- Genom att samla all disk och göra en kraftig ansträngning en gång var tredje vecka spar jag både tid och pengar
- Förberedelserna inför mitt eget bröllop ordnar sig utan min inblandning
- Jag behöver inte raka mig nedanför halsen
- Alla orgasmer är äkta
- Ingen av mina arbetskamrater får mig att gråta
- Ingen höjer på ögonbrynen eller tar notis om att jag är 37 och fortfarande singel
- Jag kan skriva mitt namn i snön
- Jag har ingen biologisk klocka som tickar
- Lite blommor fixar alla problem
- Jag behöver inte städa hela huset för att någon ska komma och läsa av elen
- Min bil -meck ljuger aldrig för mej
- Hela världen är min personliga pissoar
- Samma jobb, mer betalt
- Grått hår och rynkor ger mig karaktär och personlighet
- Fjärrkontrollen tillhör mig för evigt
- Människor tittar mig i ögonen och inte på min bröstkorg när jag pratar med dem
- Jag har ett normalt och hälsosamt förhållande till min mor
- Jag måste inte minnas allas födelse- eller bröllopsdagar
- Livet går vidare även om man inte har rena lakan
- Att ha ölmage är ett utmärkt skäl att bära T-shirt

"Mannen tiger när han lider - kvinnan lider när hon tiger"!

torsdag 21 augusti 2008

Ordning och reda i skolan.

PJ Anders Linder, politisk chefsredaktör på SvD, ställer några relevanta frågor för dagens skoldebatt. -Var det friskolorna som lanserade flumskolan? -Var det friskolorna som bestämde sig för att det är gammaldags med ordning och arbetsro? -Är det Friskolornas riksförbund som har bestämt att kommunerna ska ge lägsta möjliga prioritet åt att hålla skolhusen i schack och skoltoaletterna fräscha? Linder svarar själv på sina frågor: "Nej, friskolorna är inte roten till Skolsveriges problem."

Maria von Beetzen, oppositionsråd (m), är inne på samma spår i dagens SvD, där hon säger: "Metta Fjelkner med flera skjuter fel när de på SvD Brännpunkt hävdar att bristerna i dagens skola beror på spariver, friskolereformen och valfrihet att välja skola."

Jag har tre barn, alla har de gått i kommunal skola, mera av tradition än genom ett aktivt val. Det är nog så för de flesta familjer, tror jag, än så länge. Tidigare har jag också tänkt att det är friskolorna som utarmar den kommunala skolan. Frågorna till Linder gav ett annat perspektiv. Jag håller med honom i mycket, det ena är att man inte kan skylla flumskolan på friskolornas uppkomst. Snarare är det så att man kan skylla på flumskolan en hel del för att friskolorna i mångas ögon behövs och nu aktivt väljs av flera och flera föräldrar och barn. Linder skriver: "Numera går det att ta sin Mats eller Mona ur skolan när det inte fungerar och flytta dem till ett ställe som verkar välskött och bra."

I går kväll var jag på Roggeskolan i egenskap av granne till det nystartade högstadiet. Rektorn där sa minst tio gånger att ordning och reda i skolan är viktigt. För många är begreppet ordning och reda provocerande och får flera att tänka på kadaverdisciplin. För mig betyder det att möjliggöra kunskapsinhämtning för våra skolbarn i en miljö med respekt och arbetsro.

Oavsett om det handlar om friskolor eller kommunala skolor så är det viktigt att våra barn får gå i bra skolor. Världen har blivit global, vi lever i ett kunskapssamhälle och det är viktigt att vi kan konkurrera med andra länder om arbeten, forskning och utveckling även i framtiden.

Maria von Beetzen skriver: "Sverige har sannolikt den högsta nationella ambitionsnivån och den högsta resurstilldelningen i världen." Det har hon säkert rätt i. Men, vi har inte världens bästa skola. Hur kommer vi dit?

Strängnäs Bostads AB/ Strängnäs Fastighets AB

En av de brottsmisstänkta på kommunens fastighetsbolag har nu begärt att bli köpt ut av bolaget. Han skall ha hotat med att avslöja saker om bolaget och politiker; finns det en död hund begraven någonstans? Finns det politiker som är mera inblandad i det här än vad som har framkommit? Enligt ordförande i bolaget har man gått med på utköp, dock ville han inte säga om det handlar om tre-, sex- eller 24 månadslöner. För mig spelar det dock ingen roll vilken summa eller hur många månadslöner som betalas ut; det är i alla fall åt skogen att betala ut en brottsmisstänkt anställd överhuvudtaget. Dessutom har jag fått veta att han sköter sitt jobb och han har ögonen på sig, så det finns inget hinder för att han arbetar på bolaget fram tills riksåklagaren är klar med sin förundersökning. Om båda som är misstänkta för brott slutar kommer hela ärendet troligtvis att läggas ner hos åklagaren, sägs det. Det är självklart svårt att veta hur man skall hantera sådana här frågor då de lyckligtvis inte tillhör vanligheterna. Men att ge pengar till någon som är misstänkt för stöld det är absurd. Ingen är dömd innan domslut har fallit, men det är fel att göra på det här sättet innan vi vet något mera tycker jag. Vad ger detta för signaler?

tisdag 19 augusti 2008

Heimdahl har mera makt än påven fortfarande?!

En fågel har kvittrat om att Jan Heimdahl har bestämt att samhällsbyggnadskontoret skall slås ihop med utvecklingskontoret. Chefen för kontoret blir Christer Östlund. Min spontana reaktion är att detta kanske blir bra.

Min nästa tanke eller fråga blir; varför i allsindar har Heimdahl lagt ner flera hundratusen kronor på utredningar med mera om han ändå hade planen klar för sig om hur han ville ha det? Det han väljer att sjösätta nu har ju inget med resultatet av olika utredningar att göra. Han har gjort personalen orolig i onödan, han har förorsakat att folk har sagt upp sig och att nödvändiga tjänstetillsättningar inte har blivit gjorda. Munkavle har han delat ut även denna gång; men det har vi väl vant oss vid, ingen får yppa något om det här förslaget än.

Det spekuleras i om Jan Heimdahl har gjort allt detta för att bli av med Lars Johansson, den förra samhällsbyggnadschefen. Lars var en av de få högt uppsatta tjänstemän som tordes motsätta sig och ifrågasätta saker som Heimdahl tog beslut om. Lars blev en katt bland hermelinerna, som ingen kunde sätta sig på. Om det är på detta viset att Heimdahl har iscensatt allt detta rabalder kring samhällsbyggnadskontoret för att få en högt aktat chef att ge upp, då undrar jag vad som kommer härnäst? Att härska genom att söndra kallas det. Vad skall man tro?

måndag 18 augusti 2008

Kay Pollak, författare till boken "att välja glädje".

Efter några månader på isoleringsavdelningen på Hallanstalten 2004 gick jag hem. Jag var uppgiven, frustrerad och nedstämd; hade gett upp min tro på mänskligheten för en stund. I denna subkultur hade jag fått se saker jag tidigare bara hade sett på film. Övervåld mot fångar, bältessängsläggningar av nyanställda följd med rakning av deras underliv och fotografering av dito med en kamera som samordnaren kom springande med.

När en högre chef fick kännedom om eländet, bad hon de slänga digitalbilderna, som nu låg i kompisarnas mejlboxar i anstaltens datorer. Det var chefens sätt att reagera, på andra arbetsplatser hade man nog polisanmält ett sådant barbariskt beteende. Det var först när fyra intagna rymde från isoleringsavdelningen på sommaren 2004, som ledningen reagerade. Nog om detta, det var boken till Kay Pollak jag skulle skriva om. Boken "att välja glädje" fick jag av en väninna. Hon tyckte jag borde läsa den för att återkomma till livet så att säga; få livslusten tillbaka efter mina chockartade upplevelser på Hall. Jag läste den flera gånger och det hjälpte. Sedan dess har jag lånat ut boken till alla jag känner, som har behövt en knuff för att återfå hopp och glädje i sina liv.

Kay Pollak blev intervjuad i SvD och där säger han: "Vi är fostrade till att inte tro på oss själva". Pollak berättar om hur viktigt det är att man tycker om sig själv. Bara genom att göra det kan man bli en ansvarstagande människa, påpekar Pollak. Han säger: "Tänk att man i generation efter generation har manglat på folk ett budskap som bara leder till att man inte kan älska sig själv."

När Kay Pollak gjorde filmen "Så som i himmelen" var hans starkaste drivkraft att skapa en arena för repliken: "Gud förlåter inte, för han har aldrig fördömt." Det säger prästfrun i filmen, i en ilsken urladdning över sin man kyrkoherden.

Pollak har drömmar, han säger, -tänk om vi i stället hade fostrats till att säga: "Jag, gudalika, fantastiska, unika människa, född i kärlek". Ja, tänk om...

Jag rekommenderar både boken "att välja glädje" och filmen "Så som i himmelen". Kay Pollaks bok "Att växa genom möten" är också fantastiskt bra.

söndag 17 augusti 2008

Moderaterna pioriterar jämställdhetsfrågor!

Nu har moderaterna börjat prioritera jämställdhetsfrågor; de vill att lärare och rektorer skall genomgå en genusutbildning. När man sitter där och är glad för att moderaterna kommer med bra jämställdhetsförslag blir man förvånad över att de så snabbt får kritik från vissa journalister. Varför skall inte moderaterna få kunna komma med förslag av feministisk karaktär utan att de skall hängas och ifrågasättas. Förlåt mig; jag glömde det..., vi är i Sverige och här har vänstersidan monopol på sådana frågor!

Per Gudmundson; en duktig journalist på SvD som jag länge har beundrat, skriver i en artikel "Könsbrännmärk inte skolorna": "Upphetsningen kom sig av rapporten Fem punkter för en mer jämställd skola och förskola, som den moderata Utvecklingsgruppen för lika möjligheter publicerade på fredagen, och vars budskap konkretiserades i önskemålet om jämställdhetsmärkning av skolor. Breda överenskommelser i all ära, men när man får beröm av miljöpartiet finns det oftast anledning att undra om man uttryckt sig otydligt eller rentav råkat säga något ogenomtänkt." Här förvånar Gudmundson, är det inte något inskränkt att tro att förslaget måste vara total galet för att mp är positiva till det?!

Gudmundson skriver vidare: " Arbetsgruppen föreslår en jämställdhetsmärkning av skolor och förskolor. Denna ska baseras på en serie premisser som skolan ska ha uppfyllt, och tanken är att det är Skolverket och den nybildade Skolinspektionsmyndigheten som ska sköta certifieringen. Men en statlig könsbrännmärkning av förskolor som inte verkställer genusideologin till punkt och pricka som den citerats ovan vore dåligt." Jag håller inte med. Sen tycker jag det är ett konstigt begrepp Gudmundson har skapat här; könsbrännmärkning, var har han fått det ifrån?
Lika förvånad blir jag ju inte när jag läser att ledaren på Eskilstuna-kuriren sågar moderaternas förslag då den enda jämställdhetskampen ledarsidan kör är delad föräldraförsäkring; sen är allt klart liksom?! Ledarsidan bönar: "Men tvinga dem inte!" Nämen, stackars skolledningar, skall de behöva ta hänsyn till jämställdhetsarbete också nu?!

Eskilstuna-kuriren skriver: "Idén om att jämställdhetsmärka vissa skolor går direkt på tvärs med tanken att jämställdhetstänkande ska prägla alla skolor. Genom att ge vissa skolor profilen som genusmedvetna, görs frågan till ett litet intresseområde som bara vissa håller på med. Så hanterar man inte vad som i grunden handlar om mänskliga rättigheter." Här kommer de dragandes med mänskliga rättigheter också; det är klart man gör det när man vill svärta ner ett politiskt förslag, då det brukar vara effektivt. På samma sätt som man kan läsa rapporter om vilka skolor som är bra på mattematik, svenska med mera så är det väl glimrande att vi föräldrar även kan få veta vilka skolor som är bra på jämställdhetsarbete. För det är väl lika viktigt att våra barn får lära sig det?

Jag tycker att vi skall ge moderaternas förslag en chans, tänk om det är en mycket effektiv och bra plan för fortsatt jämställdhetsutveckling i detta land, fast den råkar komma från moderaterna?!

En skeptisk röst: "Ny Borg-kollaps. Moderaterna vill genusförgifta daghemsmiljön. Daghemmen skall klassas efter hur bra de är på att hjärntvätta ungarna med feministisk rappakalja. Det faktum att killar leker med killar och flickor med flickor ses som en nagel i ögat på hästsvansfeministen."

lördag 16 augusti 2008

Alex Voronov har så rätt!

Jag blev glad när jag läste Alex Voronovs text på ledarsidan i dagens tidning. Han har gjort en utomordentlig analys. Flera sådana ledare och vi slipper kanske att få tillbaka sossarna till makten 2010. Voronov skriver: "Strängnäs har på pappret alla möjligheter att bli en lågskattekommun, likt de vi ser i utkanterna av Stockholms län."

SKL (Sveriges kommuner och landsting) förklarade för politikerna i Strängnäs kommun, förra året, att man inte kan fortsätta att höja skatten som kommunerna har gjort i decennier; lösningen är inte att skatta ihjäl folk. Kommunerna kommer att bli tvungna att göra obekväma prioriteringar för att sänka sina kostnader. Rörande skattehöjningar skriver Voronov: "Det stora skräckexemplet i det här avseendet är dock Strängnäs. Kommunen har de bästa förutsättningarna: Mälaren och en i övrigt vacker miljö, närhet till Stockholm, en överlag välutbildad befolkning och därmed strukturellt låg arbetslöshet. Ja, Strängnäs har inte ens några så kallade miljonprogramområden, vilket säger en del om kommunens karaktär."

Strängnäs kommun har alltså de bästa förutsättningar för att blomma, växa och utvecklas. Det enda som saknas är en politisk ledning som kan leda skutan rätt. Det kommer kommunen förhoppningsvis att få efter valet 2010!

Dag Bremberg, Mariefredspartiet, skriver också om denna artikel
på sin blogg.

onsdag 13 augusti 2008

Landstinget skall rädda ekonomin med skattepengar!

I Strängnäsjournalen (080813) kan vi läsa artikeln "Ny majoritet ska rädda ekonomin"; den 26 augusti tillträder den nya majoriteten med folkpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna i Landstinget Sörmland. Rädda ekonomin tänker jag, hur då? Det får jag läsa i dagens ledare i Eskilstuna-Kuriren: "Det mest anmärkningsvärda är en skattehöjning på 50 öre per intjänad hundralapp". Jaha det var så de skulle rädda ekonomin! Genom att utdebitera mera pengar från oss hårt arbetande skattebetalare! Att socialdemokraterna gärna löser ekonomiska problem genom att höja skatten, det vet vi ju, det har vi många decenniers erfarenhet av. Men, att folkpartiet väljer denna väg, det är för mig ofattbart. Regeringen ger oss jobbskatteavdrag och folkpartiet i Strängnäs och nu även i Landstinget rånar oss på den skattevinsten.

Om man nu verkligen vill spara pengar i Landstinget, varför lägger man inte ner ett sjukhus? Man borde kanske lägga ner Kullbergska sjukhuset? Det bor inte flera människor i Katrineholm än i Strängnäs. Varför skall det på död och liv ligga ett sjukhus där? Finns det för många betonghäckar med makt från Katrineholm i Landstinget?

Om det blir en skattehöjning på 50 öre i Landstinget Sörmland, kommer det att innebära en total kostnadsökning på 1 krona och 40 öre per intjänad hundralapp för varje skattebetalare i Strängnäs kommun. Det kommer att kännas!

Mera om detta på nyhetssidan: "700 anställda skall bort från vården".

Ann-Sofie Wågström (s), skriver så här på sin blogg. Vi får hoppas Jörgen Danielsson (s) talar sanning rörande skattehöjningen; att den bara blir av om det verkligen behövs.

söndag 10 augusti 2008

Sverigedemokraterna måste få vara med i debatten!

Har varit inne och läst på bloggar tillhörande aktiva sverigedemokrater. De gör stor sak av att andra partiers företrädare säger att de skall möta dem i debatten, för att sedan dra sig ur tilfällen för debatt. Detta är inte bra. Sverigedemokraterna är ett parti som finns och växer, vi kan inte göra som strutsen, sticka huvudet ner i sanden och låtsas som att sd inte finns. Vi måste våga möta dem i debatt.

Så här skriver en person (060815) i en bloggkommentar på Sd:Kuriren: "Jag är en -39 pensionär, och främling i mitt eget land. Jag betalar 55% i skatt för att försörja 480.000 muslimer här i Sverige och deras anhöriga i hemländerna. Den fientlighet sossarna visar mot oss är fullständigt oacceptabla. Nu skall vi också betala hizbollahs bostäder i Libanon. Det har ju utannonserats en "givarkonferans" i slutet på månaden. Jan Eliasson, också han utrikesminister, börjar bete sig som den förra skatan. Jag trodde han var en förnuftig person, men ack vad jag bedrog mig. Han tillhör tydligen samma gäng knäppgökar som ofelbart kallar sig socialdemokrater. De borde kallas främlingfientliga, som de behandlar oss kultursvenskar. Visst är hizbollha en muslimsk terrororganisation lierad med socialdemokraterna. Sicket det kan bli i vårt moderland..."

Är det någon som tycker att det är svårt att bemöta sådana här konstiga utsagor och torftiga argument? Jag tror inte det.

Sen tror inte jag att det handlar om värderingar, att folk väljer att rösta på sd, som vissa har hävdat. Värderingar handlar om uppfattningar, synsätt, åsikter, omdömen och normer. I ett land som har varit så homogent som Sverige har varit tills rätt nyligen skiljer vi oss inte så mycket från varandra i våra värderingar. Jag tror det handlar om avundsjuka, okunskap och missnöje. Personen som jag har citerat skriver att han är född 1939, är pensionär och har blivit en främling i sitt eget land. I utanförskapet kan mycket hat växa. Det är därför det är bra att vi har en regering som vill få folk ut i arbete och ur utanförskapet.

onsdag 6 augusti 2008

Framtiden begår självmord?!

I morse läste jag den här insändaren i dagens SvD:

"Framtiden begår självmord
Vi dricker, vi skadar oss och vår ångest har mer än fyrdubblats sedan 80–talet. Vi är mellan 16–24 år och ska gå ut gymnasiet med fina betyg, vara populära och helst snygga. Vi ska lämna hemmiljön, sköta eget boende – handla, tvätta, betala räkningar, laga mat – samtidigt som vi ska sticka ut ur mängden med genomtänkta värderingar värda ett pris liknande Nobel. Han var landets framtid precis som jag är. Jag och resten av landets ungdomar, vi, är framtiden. Om 30 år är vi lokalvårdare, chefer, ingenjörer, lärare, politiker och kockar. Några kommer att styra Sverige, om vi överlever. Vi måste överleva självskadorna, självmordsförsöken, alkoholen och den stora depressionen. Vi måste överleva för familjens, landets och främst för vår egen skull. Vi tar era händer när vi har den psykiska orken och när vi har lärt oss att ni är tillförlitliga. Jag ber dig lärare, politiker, ungdomsledare, förälder – för min och landets ungdomars räkning, stå upp i kampen mot den psykiska ohälsan. Minska på alkoholen, satsa mer på psykiatrin och stödgrupper inom den specifika åldersgruppen. Slå ett slag för landets framtid. Välkommen att slåss i kriget som vi dagligen lever i."
ELIN SKÖLD
ungdom i Borlänge


Insändaren har jag haft på min näthinna och i mina tankar hela dagen. Jag har befunnit mig på flickhemmet jag arbetar och tänkt på vad tjejerna som bor där säger och vad insändarskribenten säger. Sviker vi våra barn och unga i dag? Pratar vi inte med dem, lyssnar vi inte på dem? När jag bodde på flickhem som 15-åring var det ingen av tjejerna som fick psykofarmaka eller sömnmedel. Jag träffade aldrig några ungdomar under min ungdomstid som fick sådana läkemedel utskrivet av läkare. I dag skrivs det ut till höger och vänster, lite varstans, till vem som helst och när som helst. Vad hände med samtalet? Människor i mellan liksom, har vi lämnat tröst och terapi därhän? Vi botar symtomen och ignorerar orsakerna, de riktiga problemen. Denna utveckling skrämmer mig.

Under mina 8 år i kriminalvården har jag sett samma sak, mediciner skrivs ut i mängder, men några professionella samtal för att åtgärda smärta, ångest och sorg erbjuds sällan. Vi lagar helt enkelt inga människor längre! Är det så vi vill ha det? Ordspråket eller uttrycket "mycket snack och lite verkstad" tillhör inte mina favoriter. Jag tror på samtal, tröst och terapi. Vårt verbala språk, vår förmåga att sätta ord på känslor är det som skiljer oss från djuren. Själsliga sår läkas bäst genom samtal.

PS: Flickhemmet där jag arbetar är mycket restriktiva med mediciner överhuvudtaget. Jag beskriver hur det ser ut i övrigt inom psykiatrin, BUP, kriminalvården med mera. :DS

tisdag 5 augusti 2008

Margarita på väg till Norge!

Margarita Urtegård.

Nu är min man, Pontus, yngsta grabben, Emil, och min dotter, Margarita, på väg till Norge. De skall köra 100 mil. Margarita skall bosätta sig i Molde, hennes födelsestad. Det är andra gången hon flyttar hemifrån. Första gången var hon 20. Då flyttade hon ner på stan här i Strängnäs. När jag med sorg i rösten berättade det för vänner och bekanta, frågade de hur långt bort hon hade flyttat. Fem minuter hemifrån, svarade jag, nästgårds alltså. Alla tyckte jag var fjompig som tog det så hårt. Margarita flyttade hem igen förra året; blev mambo för att spara pengar. Nu är det dock på allvar, Margarita är 22 år och skall gå på högskola i Norge i tre år. Jag vet att hon aldrig kommer att flytta hem igen, en ny epok i hennes liv har börjat. Navelsträngen är definitivt avkapad, flickan har blivit stor. Min intelligenta och vackra dotter är på väg ut i den stora världen.

Vi bölade, som två små barn, när vi tog avsked. -Kommer jag att klara mig? frågade min dotter mig. -Är inte du gjord av samma skrot och korn som din mamma? frågade jag. -Jo, svarade hon med gråtig röst. -Är inte du lika stark och envis som din mor? frågade jag vidare. -Det är jag nog, kom det fram mellan hennes gråtdarrande läppar. Det gör ont när knoppar brister!

Min andra dotter, som dog 1988, är begraven i Molde. De sista orden, för denna gång, Margarita sa till mig var: -Mamma, jag lovar att sköta graven till min lillasyster. Jag fick en tung klump i hjärtat, en tung börda för en ung människa att bära.

ALLT JAG ÄR ELLER HOPPAS VARA HAR JAG MIN ÄNGEL TILL MOR ATT TACKA FÖR.
Abraham Lincoln

måndag 4 augusti 2008

MOHAMED OMAR OCH IRAN.

I dagens brännpunktsartikel i SvD, skriver Mohamed Omar om "Psykologisk krigföring mot Iran", där han berättar om den nuvarande propagandan mot Iran. Jag håller med honom i hans slutsats: "Invasionerna av Irak och Afghanistan har blivit en katastrof. Mer än en miljon civila har dött som en följd av USA:s brutala krigföring."

Jag har tidigare tyckt att invasionerna av både Afghanistan och Irak var nödvändiga, men har insett att jag tänkte totalt fel då. Mohamed Omar skriver: "Tortyr, våldtäkter, underjordiska fängelser, krossad infrastruktur, utbredd fattigdom, prostitution, psykisk ohälsa och miljoner flyktingar har blivit resultatet. En attack på Iran skulle få ännu värre följder. Iran har 70 miljoner invånare varav de allra flesta, oavsett om de stöder den nuvarande regeringen eller inte, kommer att vilja försvara sitt land mot eventuella ockupanter. Iran kommer att bli ett helvete."

I april läste jag Shirin Ebadis bok "Mitt Iran" och efter det skrev jag så här på min blogg: "En sak blev jag övertygad om efter att ha läst hennes bok. Det är att man inte kan bomba fram ett demokratiskt samhälle. Att bomba sönder folks hem och ett samhälles infrastruktur löser inga problem. Titta på före detta Sovjet, de ländernas frihet kom inte fram genom bomningar och förstörelse. Kunskaper är makt, att sprida kunskaper är därför en mera framkomlig väg för att skapa fred, frihet och bättre förutsättningar för folk i alla länder över hela världen. Jag tror inte på krig. Jag väljer att tro på människans kärlek till sin medmänniska. Ebadi är ett bevis på att det finns ädla människor att satsa på."

Mohamed Omar påpekar att ett krig mot Iran inte kommer att vara ett krig mot terrorism eller ett krig för demokrati och mänskliga rättigheter. Han säger: "Snarare är det ett krig om makt och resurser."

Jag håller med honom. Vägen till demokrati går via upplysning och kunskapsspridning. Att bomba sönder länder skapar bara fattigdom och elände, en olycksbådande grogrund för växande fundamentalism, terror och hat.

söndag 3 augusti 2008

Camilla Lindberg (fp).

Camilla Lindberg (fp) och jag.

Jag har länge velat träffa Camilla Lindberg (fp). Min kompis Mark Tingvall, som är en god vän av Camilla, har försökt ordna det vid ett par tillfällen utan att lyckas. I går var det dock dax och Camilla var lika karismatisk och strålande, som jag trodde! Den kvinnan går inte av för hackor, hon gör helt enkelt som hon själv vill. Folkpartiet sa ja till FRA-lagen, Camilla sa nej. Där funkade ingen partipiska inte! Jag är stolt över att ha träffat henne.

PS: "Hennes livsfilosofi: "Stå på dig - annars gör staten det!"
På onsdagen var Camilla Lindberg ensam i den borgerliga alliansen om att rösta nej till FRA-lagen.":DS

Prideparaden i Stockholm 2008.

Camilla Lindberg, jag och Birgitta Ohlsson.
Det var första gången jag deltog i prideparaden, det lär nog inte bli den sista. Jag gick tillsammans med folkpartiet. Pratade med FRA-motståndaren Camilla Lindberg (fp) och Liberala Kvinnors ordförande Birgitta Ohlsson (fp). Jag åkte till Stockholm med två väninnor från Eskilstuna. Efter paraden sammanstrålade vi med Ann-Sofie och Peo Wågström från Eskilstuna, på deres favo-pub i gamla stan. En mycket trevlig dag. Vi såg ut som dränkta katter av allt regn, men vi hade det kul!

Bara kärleken kan förena människor så att de växer och utvecklas till fullo. För bara kärleken griper tag i dem och förenar dem just genom det som finns djupast inom dem.
Pierre Teilhard De Chardin (1881-1955)

Nyamko Sabuni (fp) har en svår fråga att lösa!

Nyamko Sabuni (fp) och jag i prideparaden.
Alex Voronov tar upp en angelägen fråga i lördagens ledare "Om mödomshinnan". Voronov ställer frågan hur man ur liberala utgångspunkter skall förhålla sig till problemet. Han ger inga bombastiska tvärsäkra svar själv och det är ödmjukt och rätt att låta bli det. Det är en komplicerad fråga och den kräver därför utredningar, problematiseringar och debatt innan något svar kan ges.

Voronov skriver: "En mödomshinna i hederskulturens betydelse - myten är för övrigt inte isolerad till sådana kulturer - finns inte." I Wikipedia står det: "I en del kulturer är det viktigt att en flicka är oskuld vid giftermålet, vilket anses bli bevisat genom en blödning vid första samlaget. Det ställer till problem för flickor som lever i den här typen av kulturer eftersom de flesta inte blöder." Uppskattingsvis är det 80 procent som inte blöder vid sexdebuten.

Mödomshinnan existerar alltså inte. Ändå ”rekonstruerar” Stockholms landsting den genom operationer i unga kvinnors underliv, enligt en ny rapport. Riksdagsledamoten Carina Hägg (s) säger till aftonbladet: "Man hjälper inte dessa tjejer genom att operera in något som egentligen inte finns." Alex Voronov säger: "Den upplysta statens uppgift är att försvara hennes rätt mot gruppens kollektiva vanföreställningar. När den offentligt finansierade sjukvården skapar mödomshinnor gör staten det rakt motsatta. Den deltar i upprätthållandet av hederskulturen, spelar med förtryckarna. Den upplysta staten misskrediterar sig själv."

Voronov påpekar samtidigt att resonemanget inte får avslutas där. Han ställer frågan: "Är det rätt av staten att göra det svårare för kvinnorna att använda sig av denna nödutgång?" Han syftar då på mödomshinneoperationerna. Han menar att staten har en skyldighet att förhålla sig till dagens verklighet. Jag håller fullständigt med honom, hela hans ledare är tänkvärd och välskriven. Problemformuleringarna är glasklara. Några facitsvar har vi dock inte, svaren lever i dunkel än så länge. Integrations- och jämställdhetsminister, Nyamko Sabuni (fp) har fått en svår fråga på sitt bord. Jag tröstar mig med tanken, att är det någon jag tror kan ta tag i problemet på rätt sätt och med sann entusiasm, så är det just Sabuni.

Läs också, i DN: "Myten om mödomshinnan är seglivad"

PS:Vilken verklighet skall vi förhålla oss till? En sägenomspunnen mödomshinna eller sanningen om den? Som liberal har jag svårt för humbugsmakeri, upplysning och fakta är att föredra:DS

Den här debatten pågår också på Peo Wågströms blogg och Ann-Sofie Wågströms blogg.