måndag 26 juli 2010

Maria von Beetzen (M) är en bra kapten!

Oppositionsrådet Maria von Beetzen (M) skriver i ett inpass i tidningen i dag: "Alex Voronov har helt rätt i att det socialdemokratiska styret i Strängnäs inte levererat någon lösning på Strängnäs problem, situationen har tvärtom förvärrats. Skatterna har höjts kraftigt, så har även skuldbördan, däremot har resurserna för undervisning rasat till botten."

Alex Voronov skrev: "Under 2007 och början av 2008 krävde Socialdemokraterna, då i opposition, högre anslag till skola och förskola. Det var då som Lotta Grönblad lanserade begreppet 'brutalbudget'. Partiets lösning var skattehöjning."

Skattehöjning blev det. Sämre lärartäthet blev det. En skolkarusell och skolkatastrof utan dess like blev det. Ledarsidans gullegrisar levererade inte vad de lovade. Jag är heligt övertygad om att Strängnäsborna har större koll på vad som behövs i Strängnäs kommun än vad ledarsidan på Eskilstuna-Kuriren tycker sig ha. Det kommer valresultatet att visa.

Maria von Beetzen skriver klokt: "Att vända den katastrofala utvecklingen i Strängnäs kommun låter sig inte göras på en ny mandatperiods första år, det krävs ett träget och oglamoröst gnetande under ett flertal år för att vända den nedåtgående spiralen. Varken undertecknad eller någon annan i oppositionen är trollkonstnär! Under en följd av år måste nyinvesteringar hållas stramt, omotiverad kommunal egendom försäljas, Thomasgymnasiets problem lösas och ledningen på varje enhet måste ha ekonomin i ryggmärgen."

Ja, det blir tufft. Men, vi kommer att ro skutan i land, vi kommer att se till att ekonomin kommer i balans och genom det kunna satsa på det viktiga; vård, skola och omsorg i Strängnäs kommun.

söndag 25 juli 2010

Fattigdomsbegreppet

Lena Sommestad, professor och riksdagskandidat för Uppsala län (S), påstår på DN debatt att regeringen försöker dölja ökande inkomstklyftor.

Kloka Mary Jensen skriver på sin blogg: "Dagens ämne i (S)-politiken är fattigdom. Lena Sommestad skriver på DN om den relativa fattigdomsdefinitionen och anklagar den borgerliga majoriteten för att försöka ändra begreppet för att öka inkomstklyftorna i samhället. Varför i all sin dar skulle motivet vara att öka inkomstklyftorna? Det är en illvillig anklagelse tycker jag som i skrift skapar motsättningar, det är möjligen det som är målet med artikeln. Men det är klart lyfter man frågorna till EU-nivå så kan de döljas och rättfärdigas och skapa indignation."

Tomas Gür skriver om uttrycket "Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov" i SvD. Han berättar att flera partiledare använde sig av detta uttryck under sina tal i Almedalen i år. Gür skriver: "Att politiker från vitt skilda fält fortfarande hänvisar till formuleringen, trots dess koppling till förtryckarideologier, beror kanske till viss del på okunskap (dock knappast i Ohlys fall). Men väsentligare är nog ändå att uttrycket har en viktig klangbotten. I de små gemenskaperna – familjen, släkten, klanen eller stammen – där alla känner varandra väl och har starka band till varandra, går det ibland att leva efter en sådan maxim." Begrepp och definitioner av desamma är viktigt. Men det gäller att vara ärlig, korrekt och inte missbruka begreppen. Man borde veta vad man säger innan man säger det.

Mary Jensen skriver: "Borgerlig politik är mänsklig, mer mänsklig och med större tilltro till människors förmåga - genom att lära ut hur man fiskar än att bara komma med fisk och med löften om att vi tar hand om er. Det är ett löfte som är svårt att hålla. Först skräms man och lovar att ta hand om och sen blir det pannkaka. Det är inget nytt." Hon har rätt. Man skall inte "sy pute" under armarna på folk, ett norskt uttryck. Man skall låta alla få blomma. Då måste man ha respekt för individens förmågor, egenskaper och resurser. Alla kan.

Boktips: "Dömd att stenas"

Jag har precis läst boken "Dömd att stenas" av nigerianskan Safiya Hussaini.

Jag citerar beskrivningen av boken från baksidan på bokomslaget: "När Safiya Hussaini är 13 år blir hon bortgift med en drygt fyrtio år äldre man som hennes far valt ut åt henne. Safiya föder sin man fyra barn. När två av barnen dör i vattenkoppor blir Safiya förskjuten och tvingas lämna hem och barn. Efter tre äktenskap, alla arrangerade av hennes far, väljer Safiya själv en man, som lovar henne äktenskap. När Safiya blir gravid bryter han sitt löfte. Hon döms till döden enligt sharialagarna för att ha fött ett barn utanför äktenskapet. Straffet är att stenas till döds ... Dömd att stenas är ett dokument om det kvinnoförtryck och de fruktansvärda straffmetoder som fortfarande är vardag för många kvinnor i tredje världen."

För er som tror att detta förtryck av kvinnor inte händer i Europa, vill jag även rekommendera boken "Smärtans barn" av Waris Dirie. Hon berättar i boken att det i Europa finns minst 500 000 könsstympade kvinnor. En del av dem bor i Sverige. Många av dem har blivit utsatta för dessa fruktansvärda övergrepp efter att de lämnade sina ursprungliga hemländer. Något att tänka på för alla som gärna kallar sig kulturrelativister.

Hirsi Ali ställer en berättigad fråga: "Måste kulturrelativisterna först själva våldtas, spärras in och förtryckas för att kunna förstå dessa kvinnors situation?" Jag undrar om vi hade varit lika flata inför dessa barbariska övergrepp, som utförs även i Europa, om det hade varit män som blev utsatta?

I gårdagens SvD skriver Nyamko Sabuni: "Stödet till de religiösa friskolorna är det tydligaste uttrycket för identitetspolitik i Sverige. Jag har varit emot det länge, men inte fått gehör. Det statliga stöd som under många år har getts till etniska och religiösa organisationer är i praktiken också ett slags identitetspolitik. Dessvärre har även jag deltagit i denna stödverksamhet, eftersom detta stöd ligger under mitt ansvar. Här finns utrymme för städning. Den stora faran med identitetspolitiken är att den permanentar gamla etniska och religiösa konflikter och skapar nya. Den skapar ett samhälle av etniska och religiösa enklaver. Den andra vägen, som jag förespråkar, är att samhället tydligt tar ställning för rättigheter och skyldigheter som utgår från individen, inte grupper."

Det är mycket viktigt att samhället utgår ifrån individen och inte gruppen, både när det gäller dess rättigheter och dess skyldigheter. Det är bra med en integrationsminister som förstår detta.

lördag 24 juli 2010

En sång till Lena Alun


En sång till min goa och snälla väninna Lena Alun. Tänker på dig vännen.

Sången Eg ser (jag ser), översatt till svenska:

Jag ser att du är trött,
men jag kan inte gå
alla stegen för dig.
Du måste gå dem själv,
men jag vill gå dem med dig.
Jag vill gå dem med dig.

Jag ser att du har ont,
men jag kan inte gråta alla
tårarna för dig.
Du måste gråta dem själv,
men jag vill gråta med dig.
Jag vill gråta med dig.

Jag ser du vill ge upp,
men jag kan inte leva
livet för dig
Du måste leva det själv,
men jag vill leva med dig.
Jag vill leva med dig.

Jag ser att du är rädd,
men jag kan inte gå i
döden för dig.
Du måste smaka den själv,
men jag gör död till liv för dig.
Jag gör död till liv för dig.
Jag har gjort död till liv för dig.
Jag har gjort död till liv för dig.

av Bjørn Eidsvåg

torsdag 22 juli 2010

Syrien klokare än DN

DN skriver: "Det gäller dock inte själva slöjförbudet. Att staten reglerar hur vi klär oss på offentlig plats är knappast förenligt med en liberal samhällssyn.

Det blir särskilt tydligt om man riktar blicken mot Iran, Sudan och andra länder som styrs av fundamentalistiska regimer. I Iran slår sedlighetspolisen regelbundet till mot de kvinnor som inte följer statens klädregler. Det rör sig om tiotusentals ingripanden per år och misshandel av de gripna har förekommit.

I Irak har grupper av militanta fundamentalister slagit ihjäl kvinnor som har ansetts klä sig olämpligt. 2007 rapporterades ett 40-tal sådana mord. I Sudan arresterades ett dussin kvinnor förra året och dömdes till böter, fängelse och spöstraff för att ha burit byxor. I Somalia riskerar kvinnor som bär behå att piskas offentligt av islamistiska al-Shabaab.

I Frankrike kommer förvisso inga burkaklädda kvinnor att piskas – straffet är satt till 150 euro i böter – men jämförelsen förskräcker likafullt."

Jag måste säga att jag inte alls förstår jämförelsen som DN gör. Jag har tidigare skrivit att jag inte tror på ett förbud mot vare sig slöja eller burka. Men att säga att ett förbud inte stämmer överens med en liberal samhällssyn tycker jag är fel. Var är en liberal samhällssyn? Är det liberalt att lägga sig platt för kvinnoförtryck?

Bloggen "Gotiska klubben" skriver: "I mångkulturella Dagens Nyheter anser man att burkaförbud i väst leder till ökat förtryck av kvinnor i muslimska länder. Snacka om Dhimmifiering!"

onsdag 21 juli 2010

Europaskolan tvingas betala tillbaka elevpeng

Strengnäs Tidning skriver: "Elevpengen får inte användas till studier utomlands. Därför tvingas nu Europaskolan betala tillbaka 80 000 kronor för en elev som det senaste året studerat vid en svensk utlandsskola. – Det är synd för våra Strängnäselever, säger Thomas Axelsson, Europaskolans rektor."

Det är synd för Strängnäs och det är synd för Sverige att Strängnäs kommun agerar på detta sätt. Det är berikande både för landet och för den enskilda eleven att elever väljer att studera utomlands. Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i vår kommun fattar uppenbarligen inte detta. Det är jantelagen som styr. Det är bra om våra elever får studera utomlands. Det ger de erfarenheter som är obetalbara. Andra kommuner i Sverige ser gärna att deras ungdomar studerar i andra länder. Varför skall Strängnäs kommun vara bakåtsträvande och gammalkommunal i den här frågan? Gör om och gör rätt!

Helena von Schantz

Dagens citat: "Tanken må vara fri i Sverige, men man gör jävligt klokt i att hålla den för sig själv om inte många andra råkar tänka likadant."

Det bästa jag har läst på länge. Hittade dagens citat på Helena von Schantz blogg. Under mina 17 år i Sverige har jag funderat på varför folk är så fega; varför alla skall vara så politiskt korrekta? Har inte hittat något vettigt svar än. Men, jag hittade alltså denna blogg, tack för det.

måndag 19 juli 2010

Elitvänstern har gjort sin klassresa, låt nu andra få göra sin.

Sandra Ljung skriver på newsmill: "För att elitvänstern skall kunna rentvå sig från 'skammen' att tillhöra de välbeställda i samhället måste det finnas en folkmassa som tar emot deras 'allmosor'. Så fungerar vänsterns moralkodex. Huruvida allmosorna i form av diverse bidrag och slopande av krav i exempelvis skolan verkligen leder till ökade möjligheter, självförtroende och välbefinnande för de svaga i samhället verkar mindre viktigt. Huvudsaken är att elitvänsterns folk får känna sig 'goda'."

Vänsterfolk vill gärna tro att de tillhör den "goda sidan". Gör de det? Jag kan bara tala utifrån min egen livserfarenhet. Och då blir svaret nej. Både under min uppväxt som föräldralös i Norge och under mina 9 år som kriminalvårdare i Sverige har jag mött på det människoförakt som vänstern för mig symboliserar. Andra kan ha andra erfarenheter, jag är beredd att respektera det. Men, att påstå att någon tillhör den goda sidan är lite magstarkt om inte rent ut av barnsligt och okunnigt.

Sandra Ljung ställer en mycket klok och träffande fråga: "När övergår kravlöshet från att vara snäll och mån om att ingen skall bli sårad till att vara nedlåtande och att inte tro på en människas förmåga?" För oss som personligen har upplevt denna falska snällism så är inte svaret svårt. Att inte ha förväntningar på människor utifrån klassbakgrund, etnicitet med mera är förkastligt. Det har i alla fall inget med solidaritet att göra. Jag har upplevt det in på bara kroppen.

Socialchefen i min barndomskommun i Norge, han som fick ansvaret för mig efter att jag blev föräldralös som tolvåring, han var socialdemokrat. Förutom att han blev åtalad för att ha våldtagit sin egen adoptivdotter så tyckte han att jag kunde gå på gatan om jag ville, om det inte var för att det var han som hade huvudansvaret för mig. Det skulle nämligen inte se bra ut i hans papper om det gick riktigt illa för mig, sa han. Kan någon föreställa sig hur det kändes för en fjortonårig flicka att vara beroende av en sådan farbror? Jag ryser när jag tänker tillbaka på mina år under hans "omsorg". Tillhörde han den goda sidan? Några är nog beredda att hävda det. Andra inte.

Jag ansluter mig till Sandra Ljungs dröm: "Jag drömmer om ett Sverige fritt ifrån elitvänsterns dubbelmoral."

lördag 17 juli 2010

S skickade notan till skattebetalarna

Eskilstuna-Kuriren skriver: "I februari 2009 åkte nio personer ur Socialdemokraternas landstingsgrupp på konferens. Sedan festade de till det rejält, och skickade spritnotan till skattebetalarna. Landstingsstyrelsens ordförande Jörgen Danielsson (S) är mycket pressad när Eskilstuna-Kuriren konfronterar honom med fakturorna på 3 500 kronor från partiets interna spritfest i samband med en konferens. Han lovar nu att Socialdemokraterna ska betala tillbaka pengarna med omedelbar verkan. - Enligt reglerna ska landstinget stå för mat och uppehälle, så den delen skulle partidistriktet ha skickat till landstingskansliet. Däremot skulle alla utgifter för alkohol ha betalats av partiet, säger Jörgen Danielsson." Nu skall de åter betala tillbaka pengar till skattebetalarna. Fint så. Det verkar dock som om landstinget skulle behöva anställa någon på heltid för att hålla koll på den politiska ledningen vi har där. Kanske enklare att välja ett nytt styre den 19 september?

Lotta Finstorp (M) säger till tidningen: "– Det stora problemet är ju att det här händer hela tiden. Det heter ju att vara förtroendevald och det är sånt här som minskar förtroendet och skapar politikerförakt." Sosseeliten gör som de vill, det är ett problem. Blir de upptäckta skakar de på bara axlarna och säger att det inte var meningen att göra så. Någon som är förvånad?

Grattis Benjamin Urtegård, 21 år i dag!

Min kusin Linnea Urtegård och min son Benjamin Urtegård

torsdag 15 juli 2010

Socialdemokratiska "legosoldater" skjuter från höften

Tänkte inte skriva mer om Littorin, han har lidit nog. Men uppgifterna som kom fram i Expressen i dag måste kommenteras. Expressen skriver: "Aftonbladet har gång på gång uppgett att de aldrig skulle ha publicerat sexköpsanklagelsen mot Sven Otto Littorin om han bara hade dementerat den. Men Expressen kan nu publicera samtalet, ord för ord, när ministerns pressekreterare dementerar påståendet redan dagen före Littorins avgång.
- Ministern säger att han aldrig någonsin har betalat för sex, säger Littorins pressekreterare Agnes Palinski till Aftonbladets nyhetschef."

Expressens ledarsida skriver: "Så trädde Sven Otto Littorin äntligen fram i offentligheten. I mejlintervjun med DN i går säger Littorin att han 'förnekar brottsanklagelserna' och inte vet vem den anonyma kvinna som Aftonbladet benämner 'Anna' är. Tidningens Lena Mellin understryker att om Littorin 'sagt att han absolut inte köpt sex av den här kvinnan så hade vi inte publicerat uppgifterna.' Det är ett märkligt påstående. Ponera att det funnits eller inkommit uppgifter som sakligt sänkt Littorins dementi. Inte hade AB avstått att skriva då, eller?"

Det är en smutsig kampanj som socialdemokratiska "legosoldater" uppenbarligen aldrig skulle backa ifrån. De som påstår sig tillhöra den goda sidan visar mer och mer sitt fula tryne. Människoföraktet är total. Det är inte vackert. Det är inte rätt och det är absolut inte rättvist. Men, trodde någon att det skulle vara det? Är vi så naiva?

Niklas Ekdal skriver på newsmill: "Denna rötmånadshistoria är rena katastrofen, inte bara mänskligt utan för nivån på en viktig valrörelse, för moderaternas och socialdemokraternas trovärdighet, för den svenska pressen och för hela det politiska systemet." Rötäggen beter sig som riktiga hyenor. Expressen förklarar: "Aftonbladets så kallat 'oberoende' socialdemokratiska ledarsida har under en veckas tid kampanjat stenhårt mot både Littorin & Reinfeldt. Det är inte så märkligt: ledarsidan är i praktiken LO-ägd. I egenskap av arbetsmarknadsminister och ansvarig för a-kassepolitiken har Littorin varit LO:s och ledarsidans mest kritiserade minister. Och Littorin-affären öppnade förstås möjligheten att försöka dra ner förtroendesiffrorna för Reinfeldt. Kort sagt har AB:s ledarsida fungerat som den lojala torped åt Wanja Lundby-Wedin och Mona Sahlin man vanligen är. Fullständigt fixerad vid Littorin har man sprutat ut insinuanta angrepp och tvärsäkert agerat domstol."

Vill vi ha en socialdemokratisk domstol? Jag tror inte det. I en rättsstat har alla människor rätt att försvara sig. Att anklaga, döma och "hänga" folk utan vare sig åtal eller rättegång skall inte kunna ske i en demokratisk stat. Jag kommer aldrig mer att köpa aftonbladet.

onsdag 14 juli 2010

En trevlig dag på Gotland 2010

Göran Frisk och Margit Urtegård


Maria von Beetzen (M) och Margit Urtegård


Maria von Beetzen och Nina Krogen


Maria och jag


Göran Frisk på sin segelbåt i Visby hamn


Varje år Nina Krogen och jag är på Gotland, under Almedalsveckan, så äter vi middag en kväll tillsammans med Maria von Beetzen och Göran Frisk. En mycket trevlig tradition. Tusen tack Maria och Göran!

”Burkan tillhör medeltiden”

Christer Sturmark, ordförande för förbundet Humanisterna


DN skriver: "Frankrikes regering antog i dag lagförslaget mot burka och nikab. Därmed har Frankrike tagit ännu ett steg mot att förbjuda heltäckande religiös klädnad. Den nya lagtexten kommer att presenteras inför parlamentet i juli." Det var ett väntat beslut. Fredrik Reinfeldt (M) säger till DN: "Nej, Frankrikes situation är speciell på flera sätt. Men lagstiftning är inte alltid ett bra sätt att lösa sådana här problem, framhöll moderatledaren." Jag tror inte heller på lagstiftning i den här frågan. Det har jag tidigare också bloggat om. Men, jag håller med om att burka och niqab definitivt tillhör medeltiden.

André Gerin, borgmästare i staden Vénissieux nära Lyon, säger: "Samtidigt började vi se allt fler kvinnor med burka och niqab på gatorna. Vi hör fler och fler historier om muslimska män som tar fruarnas pass, och vägrar låta dem undersökas av manliga läkare på sjukhuset. Allt fler flickor får dispens från simning och gymnastik i skolorna 'i religionens namn', och en massa muslimska lärare börjar kalla sig imamer. Det finns en växande islamsk fundamentalism, och burkan är den mest synliga symbolen för detta. Den är toppen av isberget. Men nu säger vi stopp."

Under Almedalsveckan var jag och lyssnade på seminariet "Kulturrelativism och religiösa påtryckningar i Sverige". Det fanns representanter från varje riksdagsparti där och det var Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, som var moderator. De flesta partiers företrädare pratade som om de skulle vara kulturrelativister förutom folkpartiets företrädare. Den som var mest villig att lägga sig platt för alla religiösa grupper var socialdemokraternas riksdagsledamot tillika medlem i socialdemokraternas kristna broderskapsrörelse. Där var det stockkonservativt utan like.

Det slog mig att det är något besynnerligt och märkligt att socialdemokraterna ofta pratar illa om KD samtidigt som de har en egen superreligiös rörelse inom sitt eget parti. En rörelse som uppenbarligen pläderar för att man skall ta stort hänsyn till religiösa traditioner- och kulturer på bekostnad av kvinnor och barn. Den socialdemokratiska ledamoten försvarade tex detta: "Den muslimske mannen var intresserad av en praktikplats på ett företag i Älmhult och kallades till intervju. Under mötet vägrade han att ta företagets kvinnliga representant i handen och motiverade det med att hans religion förbjuder honom att vidröra kvinnor utanför familjen." Noterade dock att socialdemokraten var ganska ensam om att tycka så.

tisdag 13 juli 2010

Philip Wendahl om Europas höger

Philip Wendahl skriver på svt Debatt: "I sin iver att mota 'den yttersta högern i Europa' klumpar media och politiska meningsmotståndare ofta samman invandringsrestriktiva liberala partier med nationalkonservativa rasister eller öppna nyfascister. Sådan okunskap bidrar till ett ökat politikerförakt. Här ges ett försök till miniguide för att försöka reda ut trådarna.

Först ut har vi de konservativ-liberala partierna danska Venstre, norska Fremskrittspartiet och nederländska VVD som förenar frihet för marknad och individ med en lågskatteagenda, EU-positivism och en stram invandringspolitik. Syftet med den sistnämnda är inte att sluta länderna från yttre influenser utan tvärtom möjliggöra en framgångsrik integration av de människor som kommit nya till respektive land.

Liberaler bar upplysningen och med det i bagaget är det dessa partiers skyldighet att stå upp mot såväl islamism som den i Europa så utbredda kulturrelativismen."

Svenska journalister och svenska politiker gör det ofta enkelt för sig. I stället för att nyansera debatten och komma med hållbara argument buntar de bara ihop partier/folk på detta sätt som Philip beskriver. Det är sorgligt.

måndag 12 juli 2010

Vem ser de som inte vill ses?

Rektor Susanne Avander och förvaltningschef Håkan Bertilsson


Onsdag den 7 juli var jag på ett mycket intressant seminarium i Visby som kallades: "Men jag då? Vem ser de som inte vill ses?" Det var Susanne Avander, rektorn på Kämpeskolan i Håbo, och Håkan Bertilsson, bildningschefen i Håbo kommun, som berättade denna solskenshistoria från verkligheten för oss.

Håbo kommuns hemsida står det: "För första gången står Håbo kommun som värd för ett seminarium under Almedalsveckan på Gotland. Seminariet belyser hur man skapar en skola för alla, även för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som Asperger eller autism. Diskussionerna grundar sig i ett verkligt exempel, Kämpeskolan, där eleverna varit de som dragit upp riktlinjerna.

Idag talar man om en skola för alla, där alla får plats. Men är det verkligen så att alla får plats om man inte själv tar plats? Elever med neuropsykiatriska diagnoser som Asperger eller autism tar i regel inte plats. De klarar inte stora grupper, läser inte mellan raderna och behöver tydlig pedagogik med sammanhang. De klarar inte skolans matsalar, har problem med idrotten och så vidare. Problematiken är komplex och lösningarna är inte alltid så självklara."

Den engagerade och entusiastiska rektorn Susanne Avander berättade att kommunens ledning, både politiker och tjänstemän, vill satsa nödvändiga resurser på skolan för barnens och ungdomarnas skull. Håbo kommun är en moderatledd kommun. I den socialdemokratiskt styrda kommun som jag bor i, Strängnäs, ser det annorlunda ut.

Två dagar efter seminariet får jag läsa detta i Strengnäs Tidning: "Till höstterminen sökte skolor och förskolor 14, 5 miljoner kronor från likvärdighetsgarantin för att finansiera särskilda stöd. 3,5 miljoner delades ut. – Det här är ett systemfel, säger Tommy Hellsten, rektor för Mariefredsskolan, som nu delvis tvingas omorganisera för att möta 17 elevers särskilda behov. Det fattades 11 miljoner när likvärdighetsgarantin fördelades till höstens skolstart. På Mariefredsskolan fick man pengar till insatser för särskilt stöd till fem elever, men sökte för 23. Det här är ett stort problem menar Tommy Hellsten som vet att många av hans rektorskollegor brottas med samma sak som honom – att få pengarna att räcka till så att elevernas behov blir tillfredsställda."

Läs även Cattis Hellmark-Erikssons, David Aronssons (V), Dag Brembergs (MFP) bloggartiklar i detta ämne.

lördag 10 juli 2010

Hej då vackra Gotland!

Jag i den botaniska trädgården i Visby


Margit Urtegård (SP) och Dag Bremberg (MFP) på Gotland


Lotta Hördin (Helsingborg Dagblad) och Nina Krogen


Jag och Nina


Nina och jag

Media, politiker och sex

Jag är strax på väg hem från Almedalsveckan. Två snackisar har dominerat i Visby i år. Den ena är att en ganska osynlig politiker, före detta skådis, har lämnat centern och gått till socialdemokraterna. Vissa gör allt för att få mediautrymme!

Det folk har pratat mest om är dock Littorins avgång. En fråga som kulminerade i dag då Aftonbladet gick ut med sexköpsryktena. För än så länge så är det faktiskt bara rykten. Littorin skall enligt en kvinna köpt sex av henne vid ett tillfälle 2006.

Proffsbloggaren Mary Jensen skriver klokt: "Sven-Otto Littorin talade om att han inte ville att barnen skulle drabbas mer och nämnde också att han gjort saker han inte var nöjd med. Det har vi förmodligen alla gjort. Den felfrie människan finns inte. De flesta har haft ett liv före politiken då man inte funderade så mycket över vad tidningarna skulle tycka vara intressant senare när man väl var politiker. Som politiker är man fritt villebråd. Det är precis detta jag tror gör att många avstår från att engagera sig politiskt."

SvD skriver: " Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) kommenterar nu sexköpsanklagelserna mot Sven Otto Littorin. – Han säger att uppgifterna inte stämmer, säger statsministern vid en pressträff i Rosenbadsparken."

Ola Mårtensson, på Västerviks Tidningen, ställer frågan; vem i all världen kan man lite på? En berättigad fråga i dagens mediabrus. Göran Hägglund (KD) säger till SvD att han tycker att Littorin borde träda fram och berätta sin version av vad som har hänt. Han har förmodligen rätt. Förr eller senare måste Littorin förklara vad som hänt. Media har redan dömt honom; mediadrevet är i full gång; vargarna är lösa. Vi andra, som inte skall sälja lösnummer, vill veta sanningen.

fredag 9 juli 2010

Intervju med Philip Wendahl

Philip Wendahl i Almedalen 2010Margit Urtegård och Philip Wendahl på Gotland 2010Jag träffade Philip Wendahl för första gången i prideparaden i Stockholm 2008. Han gjorde intryck på mig redan då. En skärpt och vaken kille. I dag hade jag förmånen att få intervjua honom under en lång lunch här på Gotland. Många svenska journalister skriver om mig berättade han, men de pratar inte med mig fortsatte han. Det kan jag som politiker känna igen. Hur ofta kan man inte läsa saker om sig själv i gammelmedia, som man inte har fått chansen att kommentera?

Alex Voronov på Eskilstuna-Kuriren, som aldrig har träffat Philip Wendahl, skriver så här: "Det är oklart om Philip Wendahl är aningslös effektsökare, ideologisk analfabet, genuint antiliberal eller allt detta samtidigt. Klart är dock att en person med denna uppsättning åsikter för tio år sedan inte hade släppts inom ett kanonskotts avstånd från Folkpartiet." Jag kan berätta för Voronov att han borde träffa folk innan han bedömer eller dömer de; det är både mera klädsamt och anständigt. Men det ligger kanske utanför Eskilstuna-Kurirens policy?

Philip Wendahl skriver i Expressen: "Den som kommer till Sverige ska naturligtvis arbeta, respektera lagarna och lära sig språket men lyckad integration handlar också om värderingar. Det mångkulturalistiska perspektivet på integration avvisar varje form av assimilering då detta kränker individens rätt att vidareföra seder och traditioner oavsett dess konsekvens för samhället. Som liberal tror jag att istället på att integrera människor i de mänskliga rättigheternas gemenskap. Misslyckas vi med det får vi ett kulturrelativistiskt samhälle där exempelvis kvinnors och HBT-personers rättigheter rullas tillbaka och där hederskultur och klanstrider normaliseras. Därför borde vi ersätta mångkulturalismen med mångetnicitet och på så vis forma ett pluralistiskt samhälle utan avgörande kulturella konflikter. Liberaler kan aldrig tolerera intolerans." Han har rätt. Äkta liberaler kan aldrig acceptera eller tolerera intolerans.

Philip Wendahl är skeptisk till kulturrelativismen. Själv är han inte beredd att offra vare sig kvinnor eller homosexuella på kulturens, traditionens eller religionens altare. Han har fått mycket kritik för detta. Media har dock haft svårt att ge honom etiketter. Philip kommer från Indien därför har de inte kunnat kalla honom rasist. Han är homosexuell därför har de inte kunnat kalla honom homofob. Då fick det bli islamofob! En etikett måste han ju få!!!

Philip och jag pratade också om det norske Fremskrittspartiet och hans kontakter med desamma. Han ser de inte som rasister. Det gör inte de flesta norrmän heller. Svensk prasselmedia (gammelmedia) har dock svårare för nyanserna. De vill ju som bekant sätta etiketter på folk och fä. Det är uppenbarligen viktigast.

Mona Sahlin (S) har gett upp!?

DN skriver: "DN:s Henrik Brors säger att Mona Sahlins tal tydligt syftade till att mobilisera kärnväljarna. – De som röstade på partiet 2006 men nu lagt sig på sofflocket. Hon talade om ett 'ödesval' och målade upp oerhört stora skiljelinjer. Talet handlade inte så mycket om vad hon vill göra, det var inte så mycket politiska beskrivningar utan mer känslomässigt. Hon försöker skrämmas med de borgerliga, att de står för något farligt. – Det var inte ett tal som syftade till att locka över mittenväljare utan ganska mycket ett vänster retoriktal."

Amatörmurveln jag har i kväll intervjuat flera socialdemokrater här på Gotland. De berättade öppet och ärligt att de är uppgivna, ledsna och trötta; de tror inte på någon seger den 19 september.

SvD skriver: "Ungefär hälften av väljarna kan tänka sig att rösta på Socialdemokraterna i höstens val. Men samtidigt har partiet en uppförsbacke när det gäller att locka nya sympatisörer i höstens val, visar undersökningen från Synovate. Efter att ha frågat drygt 1 000 väljare konstaterar opinionsinstitutet att partiet både måste byta partiledare, satsa på sänkta skatter, slopa vad som uppfattas som en bidragspolitik och satsa mer på pensionärer för att locka de osäkra väljarna. Bara en av fem väljare svarar i undersökningen att de överväger att rösta på partiet. – De som inte ser Socialdemokraterna som ett alternativ pekar framförallt på Mona Sahlin, skatterna och bidragspolitiken som det som de gillar sämst. – Men också bland potentiella väljare är Mona Sahlin det största hindret för att de ska lägga sin röst på partiet, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Synovate."

Det finns dock optimister kvar i det socialdemokratiska partiet. Proffsbloggaren Peter Andersson (S) skriver: "Det här var inget vanligt tal. Utöver applåder och det där i magen gav Sahlin något som gav perspektiv, hopp och framtidstro i en märklig kombination med ilska över samhällsutvecklingen och en djävlar anamma-känsla inför valrörelsens sista veckor. Det var det gemensamma förenat med "bäst för mig". Det var ansvar kombinerat med välfärdsfokus. Det var en djup ideologisk rot i talet som omsluter väldigt många svenskars värderingar. Därför tror jag att Sahlin är vinnare." Det blir onekligen ett spännande val den 19 september!

torsdag 8 juli 2010

Hur stor makt har politiska bloggar?

Jag var på ett intressant seminarium i dag här i Visby; "Hur stor makt har politiska bloggar?" Det var en mycket spännande panel, en panel som inte går av för hackor. De som deltog var Emma Andersson (Pp), Ali Esbati (V), Mary Jensen (M), Peter Andersson (S), Maria Ferm (MP) och Fredrik Federley (C).

Här är webbsändningen.

onsdag 7 juli 2010

Agera för Sakineh, politiker!

Saga Rosén skriver på newsmill: "I skrivandets stund kanske steningen av Sakineh Mohammadi Ashtiani har inletts, kanske ska den snart påbörjas eller kanske har den sista stenen kastats mot den iranska kvinnans kropp. Dö kommer hon göra – om hon inte redan är död. Två barn blir moderslösa och ännu en kvinna dör i ett samhälle vars lagar grundar sig i ett medeltida samhälle. Sakineh dömdes till stening efter att hon efter 99 piskrapp erkänt otrohet. En handling hon är oskyldig till. Runt om i världen hörs röster för frihet och fördömande mot Irans sharialagar. Tystnaden från svenska politiker är skrämmande. I världens mest jämställda land tar inte dem folkvalda bladet från munnen och tar kraftigt avstånd från de brott mot mänskligheten och kvinnors rättigheter som sker i Iran."

Någon har uppenbarligen reagerat. DN skriver: "EU:s utrikeschef Catherine Ashton uppmanar Iran att stoppa avrättningarna av tre personer, varav en var minderårig när brottet begicks." Vad gör Carl Bildt (M)?

Finns den lyckliga horan?

Två av de som var med i panelen, till höger Camilla Lindberg (FP)


I måndags lyssnade jag på ett seminarium med namnet "Är jämställdhet möjligt så länge prostitution existerar?". En av deltagarna var Camilla Lindberg (FP). Hon är folkpartisten från Dalarna som förespråkar bordeller. Det hettade till när publiken fick ställa frågor. Camilla Lindberg, som är skeptisk till sexköpslagen, fick frågan om hon skulle vilja att hennes egen dotter om hon hade någon blev prostituerad. Lindberg tyckte att det var en låg fråga och vägrade svara på den. Jag har funderat över detta och måste säga att jag tycker frågan är helt relevant. Om en politiker inte skulle vilja se sitt eget barn som prostituerad så är det väl ett svar på att man inte tycker att det är något attraktivt yrke? Eller?

Madeleine Leijonhufvud har skrivit: "I dag hävdar många, också kvinnor, i bloggvärlden och via andra kanaler, att det är en mänsklig rättighet att sälja sig sexuellt. På det kan man svara med att återge en dom i en fransk domstol: en dvärg hade som inkomstkälla att låta sig skjutas ut ur en kanon på ett nöjesfällt. Den lokala polismyndigheten tillät inte att detta nummer visades. Dvärgen hävdade att det var en mänsklig rättighet att låta sig användas som kanonkula. Svaret i den franska domstolen blev att europeiska människorättskonventionen också kräver att mänsklig värdighet upprätthålls. Numret var ett brott mot detta. Mänsklig värdighet må värderas lågt på sina håll bland dagens människor. Att svensk lag håller på den är kanske därför särskilt angeläget."

Även politiker måste sträva efter att mänsklig värdighet upprätthålls!

tisdag 6 juli 2010

Tvåbarnsmamman ska stenas till döds

Aftonbladet berättar: "Sakineh Mohammadie Ashtiani erkände otrohet: Nu ska hon dö för sitt brott. Tvåbarnsmamman kommer att grävas ned i sanden – hela vägen upp till bröstet. Stenarna som kastas på henne är noga utvalda i storlek, så att de inte ska döda på en gång. Poängen är att hon istället ska torteras långsamt till döds. Sakineh Mohammadie Ashtiani, 42, anklagades för otrohet av sin man i staden Tabriz i Iran 2006. Hon förnekade brottet. Efter 99 piskrapp ändrade hon sig och erkände."

Det är barbariskt och fruktansvärt att praktisera sharialagar. DN skriver: "I Norge kallades den iranske ambassadören Seyed Hossein Rezvani på måndagen upp till utrikesdepartementet, som en kraftig markering mot den kommande avrättningen. – I Ashtiani-fallet gav vi besked om att stening är helt oacceptabelt. Kvinnan har dessutom redan tidigare fått piskstraff och därmed är dömd två gånger. Något som strider mot Irans internationella folkrättsliga plikter, säger statssekreteraren Espen Barth Eide, enligt VG.no." Jag hoppas flera nationer agerar kraftfullt mot Iran nu. Många frågar sig var solidariteten bland stater emellan och alla organ som arbetar med mänskliga rättigheterna är någonstans?

Den norske nettavisen skriver: "Verdenssamfunnet med FN i spissen har denne våren innført nye, kraftige sanksjoner mot Iran som et svar på landets omstridte atomprogram. Nå håper Amiry-Moghaddam at verdenssamfunnet også retter mer fokus på de barbariske straffemetodene som regimet praktiserer mot sin egen befolkning. - Det er viktig med en offisiell reaksjon som sier at 'dette finner vi oss ikke i, at man skal drepe mennesker på en måte som vi har lest om fra middelalderen'. - Vi vet jo at Irans regime praktiserer slike metoder for å spre frykt blant folk. Nettopp derfor er det som regel de svakeste som blir ofre for denne praksisen. Men hvis verdenssamfunnet retter fokus på det og presser regimet, så vil prisen for å utføre denne handlingen være høyere enn det de får ut av å gjennomføre handlingen. - Vi kan faktisk redde henne, men det må være vedvarende press. Så lenge de har disse lovene, så vil steining foregå."

Sakineh Mohammadie Ashtianis son på 20 år och dottern på 17 år ber världssamhället om hjälp. De vill att vi gör något för att rädda deras mamma. Det är dags att västvärldens politiska ledare åker till Iran.

En glad statsminister i Almedalen

En glad statsminister Fredrik Reinfeldt (M). Tagit på Efterfrågat med Lars Adaktusson i Visby. Fotografen är jag


I söndags lyssnade jag på Fredrik Reinfeldts (M) tal här i Almedalen. Självsäkert och statsmannamässigt berättade han hur han ville fortsätta leda landet efter valet den 19 september om väljarna så vill. Det var en strålande statsminister vi fick se och höra.

Lotta Hördin på Helsingsborgs Dagblad skriver: "Det var en moderatledare på hugget som kom till Almedalsveckan och Visby i går. Fredrik Reinfeldt har bestämt sig för att leverera. Nu gäller det att trumfa in budskapet om att Sverige ekonomi är i balans. Medan många EU-länder får ägna sig åt budgetsanering kan Sverige bygga vidare tack vare ordning i statsfinanserna. Alliansregeringen kommer att återkomma mycket och ofta till detta ända fram till valdagen i september. Det här är deras stora trumfkort. Och med all säkerhet den som fick opinionen att vända i våras."

Ledarsidan på Eskilstuna-Kuriren skriver: "Överhuvudtaget gav gårdagskvällens tal intryck av att Reinfeldt är fullkomligt nöjd med sakernas tillstånd i föregångslandet Sverige, möjligen med undantaget att fler ungdomar behöver praktisk utbildning och hjälp att söka jobb." Jag uppfattade inte statsministern så.

DN skriver: "Den inkomstskattesänkning på drygt en tusenlapp i månaden som regeringen genomfört under mandatperioden hade aldrig gjorts under en socialdemokratisk regering. Inte heller hade Socialdemokraterna med sina stödpartier drivit igenom den förändring av sjukförsäkringen som alla visste var nödvändig. Så visst finns skillnader. Och visst har Fredrik Reinfeldt rätt – både i sak och ideologiskt – när han pratar om värdet av att lägga skattepengar på välfärdssektorn snarare än på höjda nivåer i socialförsäkringssystemen och att det skiljer Moderaterna från Socialdemokraterna. Kort sagt finns en politisk verklighet som alliansen kan surfa på."

måndag 5 juli 2010

Mingel i Visby

Jag utanför där vi bor i VisbyJag och Mark TingvallHenrik Landerholm (M) och Nina KrogenAnn Landerholm (M) och jag

söndag 4 juli 2010

Varannan svensk kan tänka sig att rösta på M

Maria Abrahamson (M) och Margit Urtegård i Almedalen 2010. Min väninna från MKF-utbildningen. Vi bodde tillsammans 5 dagar i Bryssel 2004. 17 moderatkvinnor åkte dit tillsammans efter att vi hade gått en ledarskapsutbildning under 2 års tid.


DN skriver: "Bland de nuvarande och de potentiella M-väljarna anser man att det bästa med partiet är den ekonomiska politiken, skattesänkningarna, Fredrik Reinfeldt, arbetslinjen, och att partiet värnar människors frihet och håller valfriheten högt."

Socialdemokraternas hegemoni och dominans i den svenska politiken är över. Det är nog inte många som sörjer det.

I kväll skall jag lyssna på Fredrik Reinfeldt (M) här i Almedalen. Det blir spännande!

Varför är Almedalsveckan så populär?

För tredje året i rad har min norska väninna Nina och jag åkt till Gotland under Almedalsveckan. Vi är här för att gå på seminarier, lyssna på politiska debatter och mingla bland/med duktiga politiker och journalister. Veckan är en stor upplevelse för alla politiknördar. Nina och jag är här helt privat. Vi skall inte sälja något budskap, vi skall inte lobba för någon organisation och vi skall inte vinna någon tävling. Vi bara är!

SvD skriver: "Så varför är Almedalen så populärt? Birger Östberg på pr-firman Westander vet varför han tycker politikerveckan är viktig. – Det är en ganska unik demokratisk möjlighet till samhällsdebatt. Det är ett tillfälle när politiker och opinionsbildare möts på en arena som är väldigt öppen och tillgänglig, där både allmänheten och mindre organisationer kan ställa frågor direkt till ministrar och andra politiker . Det finns en öppenhet som saknas under årets övriga veckor, säger han."

Susanna Birgersson, ledarskribent på Eskilstuna-Kuriren, skriver: "Men politisk retorik skulle kunna vara något mer. Den skulle kunna ha mer av uppfordrande inslag. Samtliga riksdagspartier säger sig önska att pappor ska ta ut mer föräldraledighet – till och med Kristdemokraterna antyder något i den riktningen – men inga politiker uppmanar någonsin män att stanna hemma med sina barn, eller kvinnor att släppa på kontrollen i den husliga sfären. Alla är överens om sambandet mellan alkohol och våld, men vilken politiker törs säga att människor måste ta ansvar för hur mycket de dricker? Eller när hörde du senast en politiker uppmana medborgarna att sopsortera och klimatkompensera? Om jag fick önska skulle årets Almedalstal innehålla lite mer moral och lite mindre säljsnack."

Jag håller inte helt med. Mindre säljsnack kanske, men det gäller att kunna skilja på ren propaganda och ärliga politiska intentioner och visioner. Men, några moralpoliser skall politiker absolut inte vara. Som äkta liberal vill jag se mindre av den varan.

lördag 3 juli 2010

Emil Urtegård, sjövärnskåren sommaren 2010

En glad gutt, Emil Urtegård, längst till vänster, säger hejdå till familjen

fredag 2 juli 2010

Sanning är inte förtal!

Ledaren på Eskilstuna-Kuriren skriver, rörande uppståndelsen kring det fejkade mailet från Mona Sahlin (S), att dålig satir inte är förtal. Att fara med sanning är inte heller förtal.

Bloggaren som kallar sin blogg "Bloggokrati - Din ciceron i politiken" skriver: "Dessutom ska tilläggas att det mesta som står i detta sk. Smutsiga 'förtalsbrev' faktiskt tangerar sanningen på skrämmande många punkter. Det tar upp en del av S moderna historia, som säkerligen är allt annat än smickrande för rörelsen, men inte desto mindre sann för det."