lördag 31 maj 2008

Bakåtsträvande och gammelkommunal politik!

När jag läste tidningen morse utbröt jag plötsligt: ”dra mig nu baklänges in i fågelholken (ett norskt uttryck)!”. Vad är det mamma, undrade sonen Emil. Jag läser högt vad som står i tidningen, som gör mig upprörd: ”Vi har sagt att vi ska ha en skatt efter behov. Och vi har sett behov inom bland annat skolan, säger Ingrid Fäldt, s, som inte utesluter fler skattehöjningar”. De här tre kommunalrådsgubbarna sitter antagligen i ett skattevalv nere i källaren i kommunhuset och räknar ut vad de egentligen kommer att behöva i skattehöjning. Det blir väl snart två kronor, kan jag tänka mig, det är en summa vi redan har hört. Skatt efter behov, visst låter det vackert och gulligt? Behov har synonym som anspråk, önskan, längtan, behövlighet och nödvändighet. Vems behov är det man skall tillfredsställa kan man ju fråga sig? Behovet till skattetomtarna på loftet eller familjernas behov att lägga undan pengar till semesterkassan? Att socialnämnden skall få 1,5 miljoner mera är ju också märkligt, sist jag hörde något om socialnämnden hade de runt 5 miljoner i överskott. Det här är precis som oppositionsrådet säger i dagens tidning: ”Folkpartiet och centern står för en mer förvaltande, snudd på bakåtsträvande gammelkommunal syn”. Jag håller fullständigt med henne. Drömmen hade varit att alla oppositionspartier, samt missnöjda centerpartister och folkpartister (för de finns) i kommunfullmäktige röstade på den skuggbudget som m, kd och sp lägger fram den 16 juni. Drömma får man ju göra, men det blir nog tyvärr mardrömmen som vinner denna gång!

fredag 30 maj 2008

Moderaterna, Kristdemokraterna och Strängnäspartiet.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Strängnäspartiet har tillsammans tagit fram ett förslag till Strategisk plan 2009-2011 med mål och budget; en skuggbudget.

Här kommer några punkter som skiljer sig från socialdemokraternas, folkpartiets och centerns strategiska plan:

Skolverksamheterna utvecklas utifrån den tidigare alliansens majoritetsförklaring och skolplan. Den av kommunstyrelsen beslutade skolutredning (14 januari 2008) följs och ges ett tilläggsdirektiv att en skola i centrala Strängnäs och en av landsbygdsskolorna skall läggas ned till höstterminen 2009.

Personalsituationen på förskolorna är i dag inte helt tillfredsställande, vilket kan göra att den pedagogiska verksamheten blir lidande. Inom förskolorna tillförs därför fler förskolelärare under 2009 och 2010 med syfte att minska barngruppernas storlek. Förskolelärarlönerna höjs under en treårsperiod, för att kommunen skall bli mer attraktiv arbetsgivare för denna yrkesgrupp.

Under planperioden första del görs en översyn av Sevabs verksamhetsområde. Till Sevab förs kommunens taxefinasierade verksamheter i form av vatten, avlopp och renhållning. Elhandel, elnät och bredband sätts ut på marknaden för försäljning. Marknadsvärdet bedöms till 250 miljoner kronor.

Strängnäs Fastighets AB. Det kommunala bostadsbolaget uppmuntras att ta mer aktiv roll på marknaden genom ombildning till bostadsrätter eller försäljning av ägarlägenheter. Bolaget kan då delta mer i nyproduktion av hyresrätter utan att dess marknadsandel ökar. Detta är viktigt för bostadsförsörjningen i Strängnäs kommun, framförallt när det gäller hyresrätter.

Idrottsplatsen Larslunda ligger kvar ungefär som tidigare planerat i investeringsplanen (som den förra alliansen var överens om), med byggnadsstart 2009 och invigning 2011.

Inom åldringsvården uppmuntras entreprenörer när verksamheterna är i expansivt skede eller vid nyetableringar. Inom hemtjänsten uppmuntras initiativ till avknoppning till förmån för personalägda småföretag.

Inom socialnämndens budget anslås pengar för att utveckla ett samarbete med skolorna för att stärka socialt utsatta barn under skolgången.

Förslaget är baserad på bland annat att den kommunala skattesatsen uppgår till 20,63 kronor; alltså ingen skattehöjning, 0 kronor mera från skattebetalarna.

Vi vill ha en sund ekonomi, vi vill "hushålla" väl med skattebetalarnas pengar. Vi har en positiv befolkningsutveckling, det i kombination med en välskött kommunal verksamhet och ekonomi kommer att göra oss till en än mer attraktiv kommun att flytta till och bo i.

Kommentarer från nättidningen:

"Behoven oändliga
Räcker det verkligen med 90 öre? Nästa år kan man väl besluta om ytterligare skattehöjning tycker jag! Spara inte på den kommunala servicen och effektivisera absolut inte, för pengar finns i överflöd hos invånarna!"

Skattad till döds


"C+fp byter sida -igen!
så kan det gå när inte haspen är på. Fp+C visar återigen att deras kommunalråd inte klarar jobbet. Nu, så skickar man fram tre kvinnor för att ge obehagliga beslut. Var är Anders Svensson? Var är Jens?? Vart tog Tord Vägen? Vad gör de TRE välbetalda kommunalråden?
De som röstat på C + fp har alla anledning att känna sig lurade, ingen av de hade ett vallöfte om höjda skatter, vilket S hade -som alltid. Nu höjer de skatten med nästan en krona!
1000 kr míndre i månaden för en kärnfamilj, men det är klart att någon annan behöver deras pengar bättre, exvis de TRE kommunalråden."

Lurad!

torsdag 29 maj 2008

"Ett Håndslag med Blix till Norge"

Mälsåkers slott 29 maj 2008.
Min norska väninna Nina och jag vid Mälsåkers slott.
Den vackra norska flaggan vid slottet.
I fem timmar lyssnade Nina, som representerade föreningen Norden i Strängnäs kommun, och jag på olika seminarium inne på Mälsåkers slott. Väldigt spännande föredrag om allt i från illegala journalister i Oslo till svenska massmediers olika insatser under andra världskriget. En av dessa norska illegala journalister, Gunnar Eikli, berättade själv om hur de hade skrivit och spridit de olagliga tidningarna i Norge under kriget, med risk för sina egna liv. Han var väldigt ödmjuk och berättade att han inte var någon hjälte. Att han blev en av dem som arbetade för de goda, hade inget med honom vare sig fysiskt eller psykiskt att göra, påpekade han. Han hade blivit den han var på grund av saker han hade upplevt, saker som hänt omkring honom. Det kunde ha varit vem som helst, hävdade han. Jag håller inte med honom, det handlar självklart om vem han är också, alla är inte födda med det mod han visade, oavsett vad de har sett eller upplevt. Men, hans ödmjukhet var mycket charmerande och han fick fram tårar i mina ögonvrån flera gånger under tiden han berättade sin gripande historia. Han var också en av dem som blev en av politisoldaterna, som utbildades just på Mälsåkers slott.

Den norska karikatyrtecknaren, Ragnvald Blix, motståndsman med röntgenblick, berättade Rikke Petersson om på ett underhållande och roligt sätt. Att en av världens bästa karikatyrtecknare genom tiderna var norsk, hade jag ingen aning om. Rikke Petersson står bakom utställningen om Ragnvald Blix, som visas i sommar i Dalarnas Museum i Falun med premiär 28 juni.

Slutligen vill jag rekommendera alla, som än inte har varit på Mälsåkers slott, att åka dit. En underbar upplevelse.

Ett stort tack vill jag härmed framföra till föreningen "Föreningen Mälsåkers Framtid, en av arrangörerna till denna fantastiska dag på slottet.

onsdag 28 maj 2008

En sorglig dag för Strängnäs!

I dag kan vi läsa i tidningen: "Skatten höjs med 90 öre för att rädda ekonomin". Vänsteralliansen vill alltså lösa de strukturella problemen i kommunen genom att flå skattebetalarna på 90 öre mera i skatt; "skattmasarna" har visat sitt rätta ansikte! Det slår mot oss som har relativt låga löner, vi får mindre i semesterkassan och definitivt mindre till sparande. Vi får alltså krasst sagt mindre makt över våra egna liv. För det är trots allt det som sker när vänsteralliansen tar mera pengar från oss, det blir de som beslutar över vad de pengarna som vi inte får behålla skall användas till. Detta är socialism! Apropå socialism, Thomas Gür skriver i en ledare i SvD: "Sådan är socialismen. Den delar upp mänskligheten i två slags grupper - en mycket liten, upplyst och kunnig elit och en mycket stor okunnig och oupplyst folkmassa. Herdar som skall leda och en fåraflock som ska ledas". Det är väl därför sossarna vill ta så mycket pengar de bara kan ifrån oss? De tror inte att vi kan göra de rätta prioriteringarna själva!

I en annan artikel får vi veta; rörande ny idrottsplats på Larslunda: "Björn Lind tror inte att bygget kan påbörjas tidigare än om två år, troligen mellan tre och fem år från nu". Den förra alliansen hade som mål att den nya idrottsanläggningen på Larslunda skulle invigas 2010. Nu kommer den inte ens att vara påbörjad då. Vad skall man säga?! Det är en sorglig dag för Strängnäs i dag!

Kommentarer från nättidningen:

"Ledsen
Vi som jobbar och inte har några direkt höga löner vi sparar och prioriterar och väljer bort för att få ekonomin att gå ihop. Det är vi som drabbas av skattehöjningen, inte de som utnyttjar systemet som bidragstagare, svartjobbare och skatteplanerare".

Helen


"Socialisterna tar DINA pengar
Med magnecyl kan man lindra värk men inte bota sjukdommar. På samma sätt gör nu socialisterna, de höjer skatten för att kortsiktigt lösa ett problem utan att lösa strukturproblemen. Skatten planeras höjas med ca 1 krona. Det är ungefär 1000kronor i månaden för en kärnfamilj. Om vi höjer skatten även nästa år med lika mycket vilket de öppnat för så är det 2000kronor netto för en vanlig kärnfamilj. Är det en sådan politik vi vill ha? Men, snart är det val igen och då åker stödpartierna ut"!

Thomas (väldigt besviken)

tisdag 27 maj 2008

Riktlinjer och taxor för barnomsorgen.

Under kvällens kommunfullmäktigesammanträde beslutades att:

1. anta de reviderade riktlinjer för förskola och barnomsorg.

2. anta förslagen till avgifter och avgiftsreduktion för allmän förskola.

3. förändringen träder i kraft fr.o.m 2008-05-01.

Erik Berg (sp) yrkade på ett tilläggsyrkande lydande: "under förutsättning att pengarna går in i förskoleverksamheten".

Sedan gick barn- och utbildningsnämndens ordförande Lotta Grönblad (s) fram i talarstolen och yrkade avslag på Erik Bergs tilläggsyrkande. Hon ville inte att pengarna skulle öronmärkas till förskoleverksamheten. Vad säger babyguards om det? En intäktsökning/höjning på 400 000 kronor kan nu gå till vad som helst. Kanske någon konsult?

måndag 26 maj 2008

Motion om gatuunderhållet.

Strängnäspartiet 2008-05-22

MOTION

Vägarna i Strängnäs är under all kritik. Gatuunderhållet har fått stå tillbaka under många år då andra verksamheter i kommunen har slukat alla pengar. Att inte underhålla gatorna upp till en viss nivå är ren kapitalförstöring, då risken blir att man måste nyinvestera i vissa gator.

Förra året begärde Teknik- och fritidsnämnden att kommunstyrelsen skulle skjuta till runt 6 miljoner för att uppnå önskad standard på kommunens vägar.

Vi motioner därför om:

att teknik- och fritidsnämnden får disponera 6 miljoner kronor till återupprättande av önskad standardnivå på kommunens gator.

att pengarna tas från kommunstyrelsens budget.


Margit Urtegård och Erik Berg
Strängnäspartiet

Frågor till Lotta Grönblad (s).

Strängnäspartiet 2008-05-22


Interpellation ställd till Barn och Utbildningsnämndens ordförande Lotta Grönblad


Vid flytten av Thomasgymnasiet till Campus Strängnäs har vissa interna kostnader tillåtits gå utöver alla ramar. Försök att reducera dessa kostnader har gjorts, vilket bla påverkar flytten av Lärcentrum till Campus.

Nu planerar tydligen skolkontoret att tillsätta eller utse en chef för hela Campus, som skulle vara överordnad de nuvarande rektorerna på Thomasgymnasiet respektive Lärcentrum.

Vi ställer då följande frågor till ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden Lotta Grönblad:

Är det riktigt att det planeras för ytterligare en chef på Campus Strängnäs?

I så fall, kommer den personen att vara chef för både Thomasgymnasiet och Lärcentrum?

I så fall, är det förenligt med kommunstyrelsens uppdrag att minska överdraget på budgeten för flytten till Campus?

I så fall, är det en riktig satsning av pengarna inom skolan på fler skolledare, när samtidigt upp mot 80 personer i skolan varslas?

Vilka åtgärder vidtas för att få budgeten för flytten till Campus Strängnäs att gå ihop?


Margit Urtegård och Erik Berg
Strängnäspartiet

Frågor till Tjernström och Grönblad (s).

Strängnäspartiet 2008-05-21


Interpellation ställd till Kommunalrådet Tord Tjernström och Barn och Utbildningsnämndens ordförande Lotta Grönblad.


För socialdemokraterna var det lätt att sitta i opposition och kritisera förra kommunalrådet Ann Landerholm för att ha fattat informella beslut vid ”köksbordet”.
Nu går de båda socialdemokraterna Tord Tjernström och Lotta Grönblad utanför den demokratiska processen.

Tjernström fastställer redan i början av maj att någon folkomröstning med anledning av ”Babyguards” initiativ inte är aktuell, trots att det är Fullmäktige som har att fatta beslut.

Också Grönblad (s) går nu utanför den demokratiska processen, förändrar utredningsdirektiven för skolutredningen lite snabbt och elegant trots att hon själv har varit med om att ta fram direktiven i Kommunstyrelsen. Inte nog med det Grönblad lägger också självständigt fast att något ”musikestetiskt program” inte skall finnas vid Thomasgymnasiet.

Våra frågor är således:

Kommer kommunalrådet från och med nu att följa den politiska processen och låta rätt forum fatta besluten?

Är det verkligen rätt att barn- och utbildningsnämnden skall bestämma vilka program som Thomasgymnasiet skall ha eller lägga ned?

Är det också rätt att nämnden skall besluta om profilering av Thomasgymnasiet eller är det rektor och lärare som skall finna den bästa och mest optimala lösningen?

Margit Urtegård och Erik Berg
Strängnäspartiet

VIKTIGT MED RAK OCH MODIG OPPOSITION!

I dagens tidning kan ni läsa oppositonsrådets Maria v Beetzen och min insändare. Eller läs den här på min blogg:

Opposition är nödvändig
Jens Persson och hans koalitionsbröder Björn Lind och Tord Tjernström skriver att de inte tror på kommunal konfrontationspolitik. De vill i stället ha breda uppgörelser och samarbete där också oppositionen förväntas medverka. Denna inställning ser vi som en aning naiv och en önskan att få styra i lugn och ro. Det finns också en populistisk inställning hos många att "politiker skall sluta att käbbla och komma överens". Därför vill vi framföra ett klargörande. Oppositionens roll är viktig i hela det demokratiska samhället. I diktaturer förtrycker och förföljer man oppositionspolitiker. I det rättssäkra samhället opponerar sig försvaret mot åklagarsidans argument. I den vetenskapliga världen nagelfars större vetenskapliga arbeten av en opponent. Politikerna är de som sitter med makt att påverka människors liv. Det är av yttersta vikt att den politiska oppositionen är både livaktig och seriös, eljest kan vi få ett scenario där samtliga politiker håller varandra om ryggen, vilket är direkt odemokratiskt. Makten skall granskas och de politiska argumenten måste prövas. Det är en grundbult i det demokratiska samhället. Jens Persson och hans kommunalrådsbröder vill att vi skall vara opportunister, det vill säga att vi skall agera jasägare och nickedockor. Att vara i opposition är att vara stridslystna motståndare, som törs ifrågasätta dagens ordning. För att bringa politiken och demokratin till optimum krävs mod och frihet hos de folkvalda.

Margit Urtegård (sp)
Maria von Beetzen (m)


Kommentar från nättidningen:

"Den gamla Alliansen skulle ha genomfört en skolutredning som redan 2009 skulle ge mera pengar till utbildningen av våra barn. Nu blir det inget av det bara skattehöjning. Jan B du har dåligt minne. Jag har ett bra elefantminne och minns socialdemokraternas alla fagra löften bl a inom skolområdet som utlovades i opposition, och av det blir det nog inte mycket. Tack Margit Urtegård och Maria von Beetzen för ett viktigt debatt inlägg".

Jan A

söndag 25 maj 2008

Boktips: "nu vill jag sjunga dig milda sånger"

Vanja, jag och Siv, goda vänner!
…och den som mot stjärnorna ser blir aldrig riktigt ensam mer.
Här en dag vaknade jag och förstod att en vän av mig bara hade utnyttjad min vänskap. Det gjorde så fruktansvärt ont. Jag gick förbi en väninna på hennes jobb. Hon är bokmal som jag och jag frågade om hon hade en bra bok till mig. Hon gav mig boken: ”nu vill jag sjunga dig milda sånger” av Linda Olsson. Det kanske inte är rätt bok att läsa för dig nu när du är ledsen, sa hon, den får dig nog att störtgråta. Jo, sa jag, jag gråter gärna med/för andra i stället för att gråta för min egen skull. Det tog inte många sidor i boken innan jag bölade som ett barn. Det var skönt att leva sig in i boken, gråta och även skratta ibland. Boken är stark, jag sträckläste den, den gav mig stundom glädje och stundom en oerhört stark känsla av sorg. Min vän som jag sörjer, han har behandlat mig som en simpel gråsten, som han har trampat på, sparkat på och sen slutligen slängt i väg som en torftig sak. Det gjorde han helt oberört och känslokallt. För mig som blev föräldralös som 12-åring har mina vänner varit/blivit min livlina, mitt allt! Mina barn betyder självklart mest, men det är mina vänner som håller mig uppe när det stormar. I nöden prövas ens vänner, det är ett som är säkert!

Vackert står det i boken:

”…ty dagen är du,
och ljuset är du,
solen är du,
och våren är du,
och hela det vackra, vackra,
väntande livet är du!”

LÄS DEN!

Fel låt vann!

Fel låt vann i Eurovision song contest, men det tillhör ju inte ovanligheterna. Ryssland hade dock lagt ner en förmögenhet i denna satsning och dessutom har de aldrig vunnit förut. Jag har inte tittat på TV senaste halvåret, men hade lovat min son Emil, 14 år, att jag skulle titta på slagerfestivalens final, tillsammans med honom. När Israels gudomligt vackra sångare kom in på scenen, slog Emil mig i sidan och sa: "stäng munnen mamma". Han var inte bara vacker, han sjöng vackert också. Den bästa låten var dock den danska, all night long! När Simon Mathew sjöng det danska bidraget sjöng Emil och jag med av full hals. Den sången blev man glad av. Påminde om Frank Sinatra. Norge kom på en femte plats, bäst av de nordiska länderna, välförtjänat. Om någon nu skulle tro att Eurovision song contest inte är politik, titta då på hur länderna röstar! Grannländer röstar på varandra, oavsett om det är före detta Jugoslaviska länder eller de nordiska länderna. Vi röstar helt enkelt på våra grannar; det kallas grannsämja! Att tro att detta bara skulle gälla länderna utanför norden är dumt. Eurovision song contest har alltid handlat om politik, fast en ganska trevlig sådan. Urusla låter kan få 12 poäng av sina grannländer. Hur skulle de kunna få det om det inte handlade om politik???

Magnus Eriksson SvD skriver: "När började folk vifta med flaggor i Melodifestivalen? När förvandlades en tävling för melodier till en orgie i korkad nationalism? På 60-talet viftade man inte med flaggor, inte heller på 70- och 80-talen." Jag kommer ihåg ett år när Sverige inte gav Norge några poäng alls, jag blev jättebesviken. Varför då? Jo, för att våra grannar nästan alltid har gett oss poäng. Det kan kallas för korkad nationalism, det kan kallas för vad som helst. I Norge, där jag kommer ifrån, kallar vi det patriotism. Vackert så!

PS: Jag ringde och röstade på Norge, fast jag tyckte den danska melodien var bäst:DS

lördag 24 maj 2008

Anna Larsson, SvD

Sveket mot mammor är en skandal, skriver Anna Larsson i SvD 080523.

Det närmar sig morsdag i världens bästa land för mammor, fortsätter hon. Fast jämställdhetsbonus, vårdnadsbidrag samt sossarnas extramånad i föräldraförsäkringen, ger hon inte mycket för. Där håller jag med henne. Hon vill, precis som jag, se en individualiserad föräldraförsäkring och dela upp den fifty-fifty mellan föräldrarna. "Mödradödligheten skördar fler liv än aids, malaria och tuberkulos men får, på grund av mäktiga konservativa krafter (tänk George Bush, påven och islamister i ohelig allians), mindre pengar i stöd", berättar Larsson. Hon skiver vidare att målet från FN, att man fram till 2015 skall minska mödradödligheten med tre fjärdedelar, inte på långa vägar kommer att uppfyllas. Hon uppmanar oss att surfa in på rfsu.se och gå med i mammakampen. Hon vill att vi skall vara med och kämpa för mödravård, preventivmedel och säkra aborter åt alla. I morgon, på självaste morsdagen, är väl en bra dag för oss alla att göra just det?!

torsdag 22 maj 2008

Majoritetens skolpolitik är lättsinnig och oseriös!

I dagens tidning står det att Strängnäs kommun har haft ett tapp på närmare 1000 elever sedan år 2000 medan lokalerna varit ungefär lika stora. Någonstans runt 100 miljoner kronor tror kommunförvaltningen att man kommer att betala för lokaler man inte behöver. Så här skriver Lotta Grönblad (s) på sin blogg: "Moderaterna vill lägga ner en skola till hösten. OPPOSITIONEN i alla fall den delen som består av m och kanske även kd vill lägga ner en centrumskola redan till hösten. Det vill de göra innan den ekonomiska analysen är klar, fast deras yrkande igår delvis var ett annat. Oppositionsledaren har skrivit på annan blogg att utredningen ska gå in i skarpt läge till hösten. Och igår tyckte jag mig höra att hon själv sa detta om nedläggelse. Men rätta mig gärna om jag har fel. Är det inte att föregripa utredningens resultat och kanske också att springa ifrån de nödvändiga demokratiska processerna?".

Så kan man också se det. Men om man tittar på kommunförvaltningens siffror att vi kommer att betala 100 miljoner kronor för skollokaler vi inte använder är det kanske väl magstarkt att påstå att det inte finns någon ekonomisk analys? Vad visar de enorma siffrorna oss då? Är de bara lögn och förbannad dikt? Är det ansvarligt att låtsas som om vi inte har en för stor kostym, rörande lokaler, och skjuta på skolutredningen ytterligare. Vi kanske borde göra något redan nu? Charlotta Lange (c) säger till förvaltningen att det är vi politiker som bestämmer och att förvaltningen får rätta sig efter det. Hon påpekar att vi är i ett ytterst allvarligt läge. Ja, det håller jag verkligen med om. Men, borde inte vi politiker ta lite ansvar nu, innan ekonomin raseras helt? Jag håller med Maria von Beetzen när hon säger: "Det behövs beslut nu och det behövs läggas ner åtminstone en skola i centrala Strängnäs". Men, Lotta Grönblad (s) vill nog inte bli kallad "skolnedläggaren" och därför får vi nog stå där med vår alltför stora kostym! Kostar det så smakar det!

Kommentarer från nättidningen:

"Hej Förälder
Under vårt alliansstyre utvecklades skolan resultatmässigt väl vad gäller betyg och behörighet till högskolor. Läs gärna även ledare och åsiktssidan i denna tidning så ser Du att oppositionen är mycket aktiv. En politisk debatt förs också på www.margiturtegard.blogspot.com, fn den bästa och mest färgstarka politiska debatten brevid vår kära tidning. Jag vill också rekommendera dig att den 2 juni ta del av oppositionens skuggbudget. Där kommer Du att kunna ta del av nya ideer och dynamisk kommunalpolitik där våra medborgare sätts i centrum. Inte politikerna själva".

Maria von Beetzen


"Gemensam plånbok
Fler och fler ger nu Ann Landerholm rätt i sina tankegångar att snabbt lägga ned en skola. Det var just andras plånböcker hon tänkte på och inte sin egen, tillskillnad mot s,c och fp som hungrit försökt tugga i sig så mycket politikerarvoden som systemet tål (de gick dock förbi gränsen och fick backa). Dessutom struntar de helt i skattebetalarnas pengar när man satsar på utredningar istället för åtgärder. Den läckande plånboken som s,fp,c hanterar vems är den egentligen ? Jo den är allas. Solidaritet ? ? ? ?"

Modern

Mysfarbrorn är kanske inte så mysig after all!

I dagens tidning kan vi läsa att "Grönblad tackar nej till jobbet som politisk sekreterare". Det innebär dock inte att vänsteralliansen skrotar förslaget om att höja mandatstödet, säger Jens Persson (c). Han säger samtidigt att han nu vill sätta sig ner med oppositionen och diskutera och förankra majoritetens förslag om att höja mandatstödet. Hör kommunalrådet dåligt? Vi vill inte höja något mandatstöd. Vi tycker att de 500 000 ni redan har höjt kostnaderna för politiken per år räcker. Den förra majoritetsförklaringen samt ändringar som gjordes i strategisk plan skrevs av Erik Berg (sp), efter att vi andra hade lagt fram våra förslag. Detta gjorde han utan att ta någon ersättning för det. Det ingår att skriva som politiker, det ingår att ha kontakt med media och allmänheten som politiker. Är det några som har svårt att hantera detta, får väl deras parti skicka de på kurs! Min fråga kvarstår? Vad skall de här tre gubbarna (kommunalråden) ägna sin tid åt?! Persson som redan har en fot inne hos s kan väl gå en skrivarkurs på ABF, om han känner att han behöver det. Nej, koncentrera resurserna (pengarna) på den kommunala verksamheten!!!


Kommentar från nättidningen:

"Våga Jens inte möta väljarna??
Jens Persson (c) vill nu ha en politisk sekreterare som ska arbeta för både oppositionen och majoriteten. Det är en omöjlig uppgift för en person, som har en politisk kompass, att arbeta för både socialister och de borgliga och göra ett lika bra jobb för båda. Nu kanske fp och c, som byter politisk åsikt som man byter skjorta, klarar av det. Nej Jens (c eller om det är s) lilla Strängnäs behöver ingen politisk sekreterare. Ni är ju tre kommunalråd i gubbröran, så ut och träffa väljarna, eller är det svårt att se svikna väljare i ögonen".

Anders Jansson

Maria von Beetzen

Så här skriver Maria von Beetzen i en insändare i ST/EK i går:

"Nya majoriteten en hämsko på Strängnäs

De tre nya kommunalråden i Strängnäs kommun skriver att den politiska krisen lett till en omstart. Att stärka insynen i kommunens verksamhet och att arbeta för att kommunen skall bli en bra arbetsgivare är goda målsättningar som alla politiker stödjer.

Men att bryta en borgerlig allians mitt under en pågående valperiod, när vi på riksplanet har en stark allians i regeringsställning, är inget som ger positiva poäng till centerpartiet och folkpartiet i Strängnäs kommun.

Deras liering med socialdemokraterna kommer att innebära en hämsko i utvecklandet av Strängnäs som framtidskommun. Stärkandet av skolorna som självständiga enheter kommer sannolikt att bromsas. Vänsterkoalitionen kommer att föredra skattehöjningar i­ stället för att sälja kommunala bolag som till exempel Sevab och delar av Bostadsbolaget. Sådana försäljningar skulle lösa kommunens soliditetsproblem, förbättra våra ekonomiska möjligheter och minimera behovet av skattehöjningar.

En ohelig allians, ger också en förvirring, politiken förlorar sin kompass. Den nya majoritetens politiker skall försvara gamla och nya ställningstagande på en gång. Detta om något skadar förtroendet för politikerna".

Maria von Beetzen
Oppositionsråd


En kommentar från nättidningen:

"Kompassen
Fp och c har inte förlorat sin politiska kompass, de har en ny!

En röst på fp och c i Strängnäs är en röst på socialdemokratin, kom ihåg du som är borgerlig".

fd centerpartist

onsdag 21 maj 2008

Piff och Puff!

Två damer i Strängnäspolitiken kallas nu för Piff och Puff på bloggen till Freddy Danell, fast jag trodde att Piff och Puff var killar! På norska heter de i alla fall Snipp och Snapp. Jag undrar vilka de är?!

Alex Voronov har kanske rätt trots allt när han säger: "En debatt som handlar om politikers ekonomiska villkor spårar lätt ur. Det blir lätt väldigt personligt och uppskruvat".

80 av hundra varslade måste gå!

I dagens tidning står det: "Tjugo av hundra varslade får behålla sina jobb". Kommunalrådet säger: "Vi måste anpassa kostymen efter färre elever". Ja, det är klart, det hade den förra alliansen också blivit tvungna till att göra. Det mest intressanta med artikeln är dock rubriksättningen. Hur skulle rubriken sett ut om det fortfarande var Ann Landerholm (m) som var kommunalråd? Det är onekligen en intressant fråga. Min gissning är att det skulle ha blivit något åt det här hållet: "80 av hundra varslade måste lämna sina jobb". Samtidigt skulle nog en stor artikel, med intervju av oppositionspolitiker, ta en diger plats i tidningen. Där arga sossar skulle få berätta hur ansvarslöst och hjärtlöst det är av den borgerliga alliansen att sparka så många. Hur man väljer att vinkla nyheter påverkar hur läsarna tolkar informationen. När revystjärnan från Åker skall avskeda 80 anställda låter det alltså som om han är rena jultomten, som delar ut julklappar. Om det hade varit den moderatledda alliansen hade det nog låtit som om stora osthyveln hade varit i färden.

På ledarbloggen låter Alex Voronov annorlunda än journalisten på ST, då han skriver: "Men vad krävdes för att stoppa denna brutalitet? Nu i majoritetsställning har socialdemokraterna gett svaret - 12,6 miljoner mer och bara 80 uppsagda personer. Glasklart!" Säger alltså Alex Voronov med ett sting av ironi.

tisdag 20 maj 2008

Mer om politikerarvoden

"En debatt som handlar om politikers ekonomiska villkor spårar lätt ur. Det blir lätt väldigt personligt och uppskruvat", skriver Alex Voronov på ledarbloggen. Jag uppfattar det som om Lotta Grönblad tycker likadant som Alex Voronov, när jag läser hennes blogg. Att det har blivit någon uppskruvat debatt med personliga påhopp, håller jag inte med om.

Några av Alex Voronovs argument, från ledarbloggen kring arvoden, är så bra att jag tänker återge/citera några av de här på min blogg:

"Falskt påstående om syftet. Utbyggnaden av politikerorganisationen i det första steget (tre kommunalråd) har uppenbarligen gjorts för att skapa en balans inom den styrande alliansen, inte för att de tre partierna anser att mer politikertid är bra i sig. Argumentet om balans gentemot tjänstemännen lyftes inte fram när förändringen gjordes utan först när arvodena började ifrågasättas."

"Förskjuten balans mellan majoritet och opposition. Så gott som hela utökningen av politikertiden har tillfallit majoriteten."

"Tajming. Politikertiden utökas under en tid då kommunens ekonomi är svårare än på länge. Verksamheter skär ner och det talas om en skattehöjning på en procent."

"Brist på politisk enighet. En förändring av de politiska spelreglerna av det här slaget måste fattas i största möjliga enighet mellan partierna för att ha legitimitet."


Många av de här argumenten har redan kommit fram, men aldrig så här strukturerat och tydliga.

En annan fråga är hur demokratiskt har det här gått till inom den nya alliansen? Att oppositionen inte har fått vara med att diskutera höjningen av partistödet är ju för illa. Men, att högt uppsatta folkpartister, jag har pratat med, inte känner till vare sig att man skall höja partistödet samt ge bort folkpartiets och centerns partistödshöjning till sossarna för att de i sin tur skall betala en sekreterarlön till s-märkta Lotta Grönblad är ju lite märkligt.

Jag tror nog att många inom folkpartiet och centern kommer att debattera den här frågan inom sina partier och inom den nya alliansen. Deras nya politikervänner har visat hur (o)demokratiska de är, i den här kan synas en liten bagatellfråga, hur demokratiska kommer sossarna att vara i andra frågor?

måndag 19 maj 2008

Bill, Bull och elaka katten Måns!

Knatte, Fnatte och Tjatte!

När den tvärpolitiska jenteklubben hade ett möte i Gyllenhjelmssalen i kommunhuset 2002, berättade Hèlène Brodin Rheindorf (kd) för tidnigen att de tre männen som styrde kommunen då, Torgny Jonsson (c), Anders Svensson (fp) och Leif Lindström (s) kallades på skoj för Bill, Bull och elaka katten Måns. När jag var på stan här om dagen kom frågan upp om vad man nu skall kalla de tre herrarna som styr?! Björnligan var det någon som föreslog, men vi tyckte inte de är busiga nog för det. Knatte, Fnatte och Tjatte blev nästa uppslag. Knattarna heter Ole, Dole och Doffen på norska. Det tillhör historien att även damer i politiken fick namn, t e x namnet Maja Gräddnos. Jönssonligan kanske hade passat på de tre gubbarna, Olsenbanden på norska, det återstår väl att se! Kom gärna med förslag:-))).

söndag 18 maj 2008

NORGE FIRADE PÅ SKANSEN

Regnet höll upp, bunaderna-folkdräkterna var många och stämningen hög när årets 17 maj-tåg väntade på att ge sig iväg mot sedvanligt firande på Skansen. Två norska och även två svenska fanor i täten för de närmare 8000 deltagerna, hövligt nog. I år var det en polisbil längst fram i folktåget och gående poliser bredvid som jagade in oss när spårvagnen kom, fast det var nog ingen lätt uppgift. Andra år har vi haft ridande poliser i täten av tåget. Fastän man då riskerar att trampa i hästskit, så är det trevligare med ridande poliser än polisbil.Det var ett otal rödblåvita småflaggor i händerna på oss glada norrmän. Norska firartraditioner slår de svenska, även på bortaplan, stärkta av historien och den återvunna självständigheten. Min familj började med lunch hemma hos norska vänner på Reimersholme, sen gick vi i folktåget till Skansen och avslutade firandet på middag hemma hos norska vänner i Strängnäs. En jättetrevlig middag, vi kom hem runt 01.30 på natten.

PS: När jag var hemma hos min norska väninna i dag, hon vi var på middag hos i går, fick jag se bild på min pojkvän, som jag var ihop med när jag var 15 år. Han var Norgesmästare i boxning och jag tyckte han var jättehäftig. Tänk att hon också kände honom. Världen är bra liten:DS

Det handlar om prioriteringar!

I lördagens tidning säger kommunalrådet, tillika ordförande i socialnämnden Tord Tjernström (s), att han tycker det är fel att ställa tjänsten som politisk sekreterare mot behovet av mer personal inom äldrevården. Ett egendomligt uttalande, tycker jag. Det handlar om vilka prioriteringar man vill göra. Att uttöka politikerarvodena med 750 000 kronor om året betyder ju att det blir lika mycket pengar mindre att lägga på annat. Vänsteralliansen visar att de prioriterar sina egna arvoden framför andra mera behjärtansvärda behov, som t e x att uttöka bemanningen inom äldrevården. Så är det!

Hittade det här citatet på Tord Tjernströms blogg (skrivet innan han kom till makten): "Det finns kommentarer från en kommunanställd som tycker att jag borde ta upp huvudet ur sanden och inte leka struts, och förmodligen är det samma person/gäng som tycker att jag sover. Jag undrar vart ni var alla kommunanställda, som nu inser att era jobb är i fara, när vi behövde er inför valet? Det är lätt att kritisera mig och mitt parti att vi inte gör något men någon har ju röstat fram denna majoritet i Strängnäskommun bestående av Moderater, Folkpartister, Centerpartister, Kristdemokrater och Strängnäspartister. Det är dessa partier som nu leker med demokratin och era röster, inte vi Socialdemokrater".

Huruvida Tord har slutat sova och tagit upp sitt huvud ur sanden det förtäljer inte historien. Han är i alla fall vaken nog för att, tillsammans med sina vänsterbröder- och systrar, leka med våra skattepengar.

fredag 16 maj 2008

Bloggjubileum och 17 maj!

Förra detta statsminister i Norge Kjell-Magne Bondevik
og vi norske jenter i bunad!

Akkurat ja, min blogg fyller ett år i morgon på självaste 17 maj, Norges nationaldag! Vad firar vi egentligen i morgon? Jo, den 17 maj 1814 undertecknades i Eidsvoll en grundlag, som gav norrmännen mer frihet än andra. Grundlagen är Europas äldsta grundlag. Redan 1947 lagfästes 17 maj som en högtidsdag, en helgdag. Den första nationaldagsfesten anordnades i Trondheim med processioner av borgare och bönder redan 1827. Det första officiella 17 maj-tal hölls i Oslo 1833 av Henrik Wergeland. 1844 godkände unionskungen Oscar att Norge och Sverige skulle ha var sin flagga. I en svensk rikstidning för några år sedan blev norrmännen lite lustigt beskrivna som äckelpräktiga, äppelkindade hurtigbullar. Det är vi det och i morgon finns det minst fyra miljoner av oss, viftande med norska flaggor ute på gator och torg i alla länder där det finns norrmän. Vi sjunger Norges nationalsång "Ja, vi elsker dette landet", skriven av Björnstjerne Björnson. När vi sjunger "Norge i rödt, hvitt og blått" och kommer till versen: "Du er vårt, du er vårt, gamle Norge! Vi vil kle deg i rödt, hvitt og blått", då kommer glädjetårar fram i ögonvrån på de flesta norrmän. Vi firar inte fornstora dar, oljan eller att Norges statsminister inte behöver skriva böcker om att "Den som är satt i skuld är inte fri". Vi firar friheten, självständigheten och freden.

Barntåget och folktåget skiljer Norges processioner från andra länder, där militära parader har en central plats. På Norges stora dag är det barnen som är i centrum. Folktåget min familj skall gå i i morgon samlas på Engelbrektsplan och sen bär det i väg, längs Birger Jarlsgatan och Strandvägen, mot Skansen. Flera tusen flaggviftande små och stora norrmän beräknas hitta vägen till den norska folkfesten i Stockholm. Ett lämmeltåg i folkdräkter med blårödvita fanor i händerna kommer att dominera stadsbilden i Stockholm i morgon. "Ni passar bra på Skansen", sa en arbetskollega till mig och syftade på att vi passade bra ihop med djuren. Jag skrattade gott åt hans kommentar. Efter att ha bott i Sverige i 15 år vet jag att det ligger mest kärlek bakom alla Norgehistorier. Två gånger har norrmännen röstat nej till EU. Någon ny union vill vi inte ha! Lillebror har blivit stor!

Politisk sekreterare!

I dagens tidning kan man läsa: "Lotta Grönblad anställs som politisk sekreterare". I artikeln säger jag att jag är mycket kritisk till att trepartialliansen nu ökat kostanden för politiken med ungefär 750 000 kronor. Tord Tjernströms (s) uttalande mot kritiken: "Men då glömmer den gamla alliansen vad de föll på", är ju bara att fnysa åt. De införde tre kommunalråd för att på så sätt göra det politiska arbetet lättare. Det borde ju räcka för att hålla kontakten med media, föreningar, organisationer och medborgare. Vad skall de tre gubbarna göra annars?! Hur ser centern och folkpartiets väljare på att c och fp ger bort sitt ökade partistöd till att betala för socialdemokraternas politiska sekreterare??? Lotta Grönblad får nu 75 procent högre betalt för sitt ordförandeuppdrag i barn- och utbildningsnämnden än vad den förra ordföranden Maria von Beetzen hade. Är det verkligen rimligt? Lotta Grönblad bojkottade Hagakonferansen för att den kostade 100 000 kronor. Nu skall hon öka sin egen lön med mera pengar än vad Hagakonferansen kostade. Man skall leva som man lär. Men, det gäller ju normalt inte sossar. Det är ju bara att titta på den förra statsministern Göran Persson (s) och hans herrgårdsbyggande.

Så här skriver Lotta Grönblad på sin blogg: "Och jag tänker fortsätta att bojkotta arrangemang som jag tycker inte tillför något". Att det kommer tillföra kommunen mera nytta att Lotta Grönblad får närmare 400 000 kronor mera i arvode under två år, än vad förra ordförande i barn- och utbildningsnämnden fick skall jag inte uttala mig om än. Men, att påstå att en budgetkonferans med alla ledande politiker inte tillför något är magstarkt, tycker jag. Lotta var dessutom inte där, så hur vet hon vilken nytta konferansen gav eller inte gav?

Kommentarer från nättidningen:

"Ny majoritet bekänner färg
Någon kallade den nya majoriteten för vänsterallians. Efter valet av politisk sekreterare står det allt tydligare att så är fallet. fp och c skall tillsammans med s dela en s-märkt poltitisk sekreterare. Intressant upplägg..."

Skam på torra land

"Politisk sekreterare (s)
Socialdemokraterna tar nu över rodret i kommunen genom att Lotta Grönblad (s) blir politisk sekreterare och i realiteten det fjärde kommunalrådet. Folkpartiet och centerpartiet som har släppt fram (s) till makten kommer nu att marginaliceras. Fp och c ni är grundlurade och det är inte mer än rätt."

Väljare

"Det är mina pengar!
Nu får det väl vara nog? Vad har vi fått för politiker? Det är mina skattepengar ni använder! Och jag kräver att ni använder dessa på bästa sätt och det är inte till tre kommunalråd + en politisk sekreterare ni ska använda dessa!! Vad gör en politisk sekreterare egentligen som ett kommunalråd inte klarar av? Kanske vore det bättre att bara ha ett kommunalråd och en politisk sekreterare? Nu får ni lägga av för det här luktar riktigt illa! Det verkar tyvärr som att det mest handlar om att sko sig och få ut ersättning, och det bidrar jag tyvärr till med mina skattepengar! Mitt minne är långt och jag tror att fler har bra minne, bli inte förvånade i valet 2010"

Förbannad


Alex Voronov har uppmärksammat denna debatt på ledarbloggen. Det hedrar honom!

torsdag 15 maj 2008

Den bångstyriga torghandlarn?

I dagens tidning står det: "Nu skall polisen ta hand om bångstyriga torghandlare". Frågan om torghandlarn Nedzad Jazic har blivit en följetong; ett säkert vårtecken i Strängnäs, där prestigen för vissa politiker har blivit viktigast. Jag vidhåller min åsikt att Nedzads torgvagn inte stör mig och att den inte stör någon annan heller. I alla fall inte nämnvärt många. När jag, förra året, tog ordförandebeslut om att Nedzad skulle få använda sin egen vagn fick jag skäll från några enstaka tjänstemän samt några folkpartister. Alla medborgare jag mötte på stan tyckte det var ett klokt beslut. Tidningen skriver: "I motgångarna har Nedzad Jazic fått Strängnäsbornas stöd". Ja, så upplever jag det också. Varför då?, kan man fråga sig. Antagligen för att Strängnäsborna tycker att Nedzads torgvagn är ett pittoreskt inslag i stadsbilden/stadsmiljön. Dessutom är det många som handlar de utmärkta färska frukt- och grönsakerna som Nedzad säljer. Att frågan nu har blivit polisiär är som att skjuta mygg med luftvärnskanon! Låt Nedzad få ha sin egen vagn på torget!

onsdag 14 maj 2008

Du har fel!

Till alla ni som på död och liv måste slå folk i huvudet och säga att de har fel, försök att låta bli det i bland. Tänk efter, att någon stup i kvarten har behov att klappa till någon säger kanske mera om den personen än om individen den hoppar på. Om ni ändå inte skulle klara av att stoppa detta beteende så finns det faktiskt synonym till ordet fel, det kan bli ganska uttråkat att höra ordet fel jämt och ständigt. Fel har synonym som: orätt, inkorrekt, felaktig, oriktig, falsk, vrång, tokig och galen. Och om man vill vara lite mera vänlig eller civiliserad kan man bara säga: "Jag håller inte med dig men jag är beredd att gå i döden för att du skall få framföra din åsikt. Jag gillar inte det du säger men är beredd att slåss för din rätt att få säga det" härleds till flera tänkare på 1700-talet bl a Voltaire. Nedan några andra."Jag håller inte med om det du säger, men är beredd att offra livet för att försvara din rätt att säga det." (Evelyn Beatrice Hall.)"Jag ogillar dina åsikter, men är beredd att dö för din rätt att få uttrycka dem." (Liberalen Francois Marie Arouet i det politiska manifestet "Dictionnaire philosophique", 1746).

Färre kvinnor i den politiska ledningen.

I tisdagens tidning står det att det är färre kvinnor i den nya politiska alliansen. Leif Hård (s) förklaring till varför jämställdhetsfrågan inte fanns med, när den nya alliansen diskuterade kandidaterna till de politiska posterna var att: "Vi tänkte inte så långt". De glömde plötsligt att halva befolkningen de facto är kvinnor och att de själva brukar predika hur viktigt det är med jämställdhet. Tidningen skriver: "Att de tre ytterst ledande politikerna, de tre kommunalråden, alla är män bättrar inte på statistiken". Vad det kommer att bättra på överhuvudtaget, är den stora frågan?!

Citat från nättidningen:

"Gubbröran i Strängnäs
Nu tar Gubbröran, med Tord Tjärnström (s) och ny socialisterna Björn Lind (fp) samt Jens Persson (c)över. Tyvärr finns ingen kompetent kvinna att tillsätta enligt vänstrekoalitionen. Tre gubbar i stället för en kvinna, det blir dyrt och troligen rörigt".

GubbeI artikeln står det också att den nya alliansen har utökat den politiska tiden med 60 procent. Än så länge! De vill nu även införa politiska sekreterare. Detta skall finansieras genom att öka partistödet med 0,008 till varje parti (per ledamot) i kommunfullmäktige. Fp och c kommer att ge hela sitt extra partistöd till socialdemokraterna, för att Lotta Grönblad (s) skall få sammanlagt 70 procent i politisk tid. Vad säger deras väljare om detta? Jag har framfört, att om socialdemokraterna vill ha politisk sekreterare kan de ta det ifrån befintligt partistöd och inte låta de politiska arvodena "explodera" ännu mer. En halv miljon kronor extra kostar den nya politiska organisationen våra skattebetalare, det räcker nu!

PS: Lotta Grönblad är förgrymmad (på sin blogg) över att journalisterna Kristina Levin (reporter) och Alex Voronov (politisk redaktör) har olika uppfattningar rörande kvinnorepresentationen i den nya alliansen, då de arbetar på samma tidning. Det kan ju vara så enkelt att de har olika perspektiv och infallsvinklar. Voronov har kanske tittat på hur många kvinnor som finns med och då även räknat in de kvinnor som "kokar kaffe", medan Levin har tittat på vilka kvinnor som har reell makt i politiken här i Strängnäs kommun.:DS

fredag 9 maj 2008

Vad menar Lotta Grönblad?

Nya skolutredningens förslag att lägga ned landsbygdsskolorna i Härad, Fogdö och Länna förkastades omdelbart av barn- och utbildningsnämndens ordförande Lotta Grönblad (s) på torsdagen, står det i dagens tidning. Om man läser protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari 2008 ändrades "att landsbygdsskolorna skall bevaras" till "att landsbygdsskolorna skall värnas" i skolutredningen efter yrkande från Lotta Grönblad. I min värld ger formuleringen som innehåller värna ett mindre skydd än ordet bevara och jag är inte ensam om att uppfatta det så. Frågan blir varför Lotta Grönblad yrkade på den ändringen då, med tanke på vad hon säger nu. Hennes argument på kommunstyrelsen, den 14 januari, var att man inte skulle låsa eller begränsa utredningen genom att "utesluta" landsortsskolorna från utredningen.

En annan viktig aspekt är vad min partikamrat Håkan Bertilsson tar upp i en kommentar på min förra bloggartikel. Citat: "Hej, jag skulle gärna vilja ha er uppfattning på ST första sida idag. Jag har all respekt för att Lotta G går ut och säger att landsbygdsskolorna ska vara kvar och att hon hänvisar till den nya majoritetsförklaringen. Men kan hon lova att det blir så? Utsätter sig inte Lotta för risken att få samma kritik för sin disrespekt för den kommunala beslutsgången som Ann L drog på sig. Jag menar, att det är självklart att man tycker en sak och vet att man har majoritet vid beslutstillfället men hur uppfattar vi andra det. Är inte nämndens närvaro i den kommunala beslutsprocessen nödvändig? Jag hör här nämligen inslag av maktens arrogans oavsett om den kom från (m) eller kommer från (s)."
Håkan Bertilsson
Strängnäspartiet

Alex Voronov har noterat samma sak, läs dagens ledare. Ordet i utredningsuppdraget som byttes ut var inte bevara, som jag har skrivit ovan, det var bibehållas, något som visar än tydligara att Lotta Grönblad inte ville skydda landsbygdsskolorna.

torsdag 8 maj 2008

Mysfarbrorn Jens

På kommunfullmäktigesammanträde den 5 maj sa Jens Persson (c), numera kommunalråd, att han hoppas på ett bra samarbete med alla partier. I talarstolen förklarade jag att hans förra allianssystrar- och bröder inte ens känner att vi finns på avbytarbänken för tillfället. Snarare ser vi oss som förpassade till omklädningsrummet eller en skrubb där. Att först slänga ut någon från en allians och sen prata till oss som om vi tillsammans finns på ett mysigt lite kaffekalas är lite naivt, tycker jag. Att vi alla vill Strängnäs kommuns bästa är jag helt övertygad om. Vi kommer att rösta med den nya alliansen i alla frågor vi tycker likadant som den, det är en självklarhet för mig. Vi är dock satta i opposition och vi kommer också att agera som att vi befinner oss där. Det är naivt att tro något annat.

I dagens tidning skriver kommunalrådet Jens Persson (c) i ett inpass så här: "Vi vill ha en dialog med oppositionen. Både Margit Urtegård (sp) och Maria von Beetzen (m) skriver på denna sida och uttrycker indignation över bildandet av den nya blocköverskridande majoriteten i Strängnäs. Låt mig då bara påminna om varför den har kommit till: tack vare den allvarliga politiska krisen. Vår överskuggande ambition i den nya majoriteten blir därför att stärka Strängnäs goda rykte som en av Mälardalens absoluta framtidskommuner. En attraktiv kommun som erbjuder utbildning, arbete, boende, god miljö och en väl utbyggd och fungerande samhällsservice. Vi vill ha en konstruktiv dialog med den nya oppositionen, däribland moderaterna. Vi tror inte på politisk dogmatism, eller kommunal konfrontationspolitik, utan snarare på breda uppgörelser och samarbete. Det är också därför som vi har tagit det här steget att samarbeta over blockgränsen, för kommunens bästa".

Maria von Beetzen säger så här på inpass i dagens tidning: "Dubbla signaler från den nya majoriteten. Jens Persson skriver på denna sida att han vill ha dialog med oppositionen och ett partiövergripande samarbete. Men den nya koalitionen i Strängnäs (c, fp, s) ger ett pampaktigt intryck när de höjer politikerarvoden med en halv miljon och samtidigt minskar politikertiden för oppositionen. Dessutom tillförs nu extra ledamöter från majoriteten i nämndernas presidier, vilket ger en felaktig balans i ett viktigt politiskt arbete. Majoriteten vill också inrätta en skattefinansierad politisk sekreterare för att enkom hjälpa sina politiker. Detta är inte ett inbjudande agerande mot oppositionen. Eller är det bara tanklöshet?"

Maria von Beetzen (m)
Oppositionsråd

tisdag 6 maj 2008

Ta mig till havet!!!TA MIG TILL HAVET

Vi tar vägen mot stranden
Vi som aldrig setts förr
Att du vågar gå med mig
ifrån trängsel och vin
Det var enkelt för båda
Bara öppna en dörr
Sommarnatten är från -
och med nu din och min
Med en suck rullar vågorna in

Refräng:
Ta mej till havet, och gör mej till kung!
Kung över sommar'n och natten
Sanden är fuktig och kvinnan är ung
Galen av längtan är jag
Dofterna samlas, och luften blir tung
Ta mig till havet och stanna
tills natten blir dag

Kanske något berusad
Fastän glasklar ändå
när ett sinne i taget
fylls av allt jag kan få
Om jag lever imorgon
spelar ingen roll alls
Vi har hört havet spela
våran sommarnattsvals
Jag vill ha dej
när natten ser på

Tack till alla mina läsare!

En glad bloggare!
Jag lade in en räknare på min blogg klockan 16.00 den 2 maj och nu är antalet unika läsare redan uppe i över 1000 personer. På fyra dagar har jag haft så många läsare. Jag är glad över att så många är intresserade av att läsa min blogg och jag lovar att jag skall hålla min blogg uppdaterad med både politik och personliga reflektioner och upplevelser även framledes. Åter en gång tusen tack!

lördag 3 maj 2008

Opposition.

En som längtar hem!Thailand i all ära, efter att ha läst fem tjocka böcker och solat i två veckor, så var jag glad när det var dags att åka hem. "Abstinensen" efter att blogga igen, träffa vänner och börja oppositionsarbetet var total. Det är inte bara moderaterna som nu sitter i opposition i Strängnäs, fast man kan tro det när man läser tidningen, vi är fem partier till som är i opposition. Maria von Beetzen, det nya oppositionsrådet kommer jag att räkna som vårt oppositionsråd också och inte bara moderaternas. Maria von Beetzen är en sympatisk och humanistisk person, som är väl insatt i politikens olika ideologier och system. Det skall bli spännande att samarbeta med henne. Det blir ingen tam och timid opposition här inte!!!

torsdag 1 maj 2008

Eckhart Tolle

Jag på stranden i Thailand.Läser på Idagsidan i SvD (080415) om Eckhart Tolle, den nyandliga superstjärnan, som vill att vi skall leva mera i nuet. Han säger att vi har förlorat oss själva i för mycket tänkande. Han använder inte ordet hjärnstress, men det är vad jag kommer att tänka på när jag läser artikeln. Vi är så uppe i varv hela tiden, så vi får svårt att lugna ner våra tankar även när vi har gått hem från vårt arbete och egentligen skall vara lediga. Tolles påpekar: "... för att överleva som art behöver vi göra oss av med egot och tänka mindre. Dit når vi bara genom att vara mer närvarande i nuet och därmed återknyta kontakten med den livskänsla som skurits av av intellektet...". Två veckor i Thailand gav mig möjligheten att släppa allt och känna efter hur det egentligen är/var ställt med mig. Månader av sömnlöshet, muskelsmärtor, konflikter och viktminskning fick komma upp till "ytan". Tårarna kom, när som helst, utan förvarning och utan egentligen någon uppenbar förklaring till varför jag började gråta just då. Tolles ord: "livet är nu!" blir som en uppenbarelse för mig och jag vet innerst inne att jag ofta har pratat om att leva i nuet, men slutade att leva så för många år sedan. Thailandresan har gjort mig gott, där nere bestämde jag mig för att börja ta en dag i taget samt välja mina "krig" mera omsorgsfullt. Nu "stannar jag tåget" och går av. Min nya hållplats blir nuet!