fredag 26 mars 2010

Det är skillnad på äpplen och päron

Thomas af Bjur (FP) gruppledare, Landstinget Sörmland, skriver i SN och EK i dag: "När jag anställdes som politisk sekreterare för Folkpartiet skrev landstinget ett anställningsavtal där min sysselsättningsgrad tydligt framgick. Samma procedur genomfördes när min efterträdare som politisk sekreterare, Johan Bartholf, anställdes och båda våra löner har betalats ut i enlighet med respektive anställningsavtal."

Man måste kunna skilja på äpplen och päron om man skall vara trovärdig i debatten. På lönespecen till Johan Bartholf (FP) för januari 2010 står det:
- Månadslön: 22 687
- Arvode förtroendeman: 7 562

På hans anställningsavtal borde det stå att han arbetar som politisk sekreterare för Folkpartiet i Landstinget Sörmland med en anställninsgrad på 75 procent. Detsamma står på Jörgen Danielssons private arvodeslista från 2008 när det gäller Thomas af Bjur (FP); 75 procent som politisk sekreterare. Med tillägget att han också skall ha 25 procent av ett landstingsarvode. Det är där felet uppstod.

Jag citerar här ett mail jag har fått i frågan: "Att påstå att reglerna för politiska sekreterare är otydliga är minst sagt ett märkligt påstående. LF beslutade den 28/11 -06 (§ 74/06) att inrätta politiska sekreterare. Av beslutet är det tydligt att miniminivån var 50 % och att denna nivå gällde för partier med mindre än 11 mandat Fp har faktiskt bara 5 mandat! I augusti -08 beslutade LF (§ 58) att höja miniminivån till 75% och i övrigt skulle oförändrade bestämmelser gälla.

Att Thomas af Bjur gör detta misstag beror säkert på att han själv hade fyllt ut sin dåvarande 50 %-tjänst till heltid, med sk politisk tid m.m. för att komma upp i heltid.

När nu Thomas af Bjur erkänner att det är ett misstag att betala ut arvode för 'politisk tid' till någon som inte har ett uppdrag, så säger han samtidigt att det är fel att ge arvode för 'politisk tid' till människor som inte har ett uppdrag. Fredrik Pettersson (s) har hela tiden som politisk sekreterare haft sk 'politisk tid' utan ett formellt uppdrag, vilket Tomas nu säger är fel, för det kan ju knappast var fel ett ge en folkpartist 'politisk tid' men rätt att ge det till en sosse?"

Det glädjande i arvodesröran är att Thomas af Bjur (FP) nu vill ha en extern utredning. Han skriver: "För att komma tillrätta med de strukturella problemen som omgärdat arvodesfrågan krävs därför en grundlig granskning. Det handlar om en fullständig extern genomlysning av vilket ansvar såväl politik som organisation haft avseende arvoden under de senaste mandatperioderna."

Uppdaterat 29 mars 2010. Landstingsrådet Lotta Finstorp (M) säger i dagens Eskilstuna-Kuriren det många nog har tänkt: "Jag har inte krävt att ni i Folkpartiet ska betala tillbaka de arvoden ni fått i landstinget, men inte var berättigade till. Men om du hävdar att ni har rätt till de där pengarna – varför betalar ni tillbaka då?" Bra fråga Lotta. Hoppas Thomas af Bjur (FP) kan leverera ett vettigt svar på den.

Inga kommentarer: