måndag 8 mars 2010

Kvinnodagen 100 år i dag

Per Gudmundson skriver: "I delar av Indien och i de forna Sovjetstaterna Armenien och Azerbajdjan föds det mycket fler pojkar än flickor. Man kan säga att långt över hundra miljoner flickebarn offrats." Flickfoster aborteras och flickbebisar mördas. En vanlig krigsmetod i dag är våldtäkter och lemlästning av flickor och kvinnor. I många länder har kvínnor inga rättigheter alls. De äger inget och får inte gå i skolan. Kvinnor stenas ihjäl. Året är 2010 och många kvinnor lever fortfarande under barbariska förhållanden. Mot den bakgrunden blir frågan om kvinnodagen behövs helt befängd.

Åsa Petersen, Aftonbladet, skriver: "Jag glömmer aldrig ett samtal jag hade med Göran Persson, den förre stats?ministern, när Socialdemokraterna hade blivit ett feministiskt parti. Persson ?placerade blicken just vid sidan om mig och upplyste farbroderligt om att ord som 'könsmaktsordning' är alldeles för svåra. De gör bara jämställdheten en otjänst, för folk förstår inte vad man pratar om. Likheten med Fredrik Reinfeldt, som nu försöker förhålla sig till att Moderaterna har skrivit en jämställdhetspolitisk plattform som kan kallas feministisk, är slående. Till DN säger Reinfeldt att 'könsmaktsordning' är ett svårt ord som han kanske inte skulle använda själv."

Ordet könsmaktsordning är uppenbarligen ett jobbigt begrepp för många karlar. Om nu begreppet är så jobbigt att höra, så kan de ju försöka leva sig in i hur det är att vara kvinna. Vill man göra något åt problemet måste man antagligen vara beredd att åtminstone börja med att titta på de rådande samhällsstrukturerna. Vill man inte se och höra, kan man knappast agera!

Inga kommentarer: