torsdag 7 januari 2010

"Det här är en skandal".

Strengnäs tidning skriver: "I april 2007 beslutade kommunens politiker att Strängnäs skulle ta emot två ensamkommande flyktingbarn varje år - men ännu har ingen fått komma." Oppositionsrådet Maria von Beetzen (M) har agerat genom att motionera i frågan. Hon kallar det en skandal att Strängnäs kommun inte har kunnat leva upp till beslutet om att ta emot minst två flyktingbarn om året. Det har hon fullkomligt rätt i, det är en skandal att man i en välmående kommun som Strängnäs inte klarar att hitta familjehem till två ensamkommande flyktingbarn om året.

Tidningen berättar: "Enligt socialtjänsten fanns det då familjehem som var beredda att ta sig an barn som flytt till Sverige utan att ha några anhöriga med sig." Vad hände med de familjehemmen? Finns det få familjehem i Strängnäs kommun? Verksamhetschefen på socialkontoret, Annica Westling, säger till tidningen att tanken från början var att barnen skulle tas emot i familjehem, men att detta inte har lyckats. Nu vill de hitta andra sätt, förklarar hon. De tittar bland annat på HVB-hem; ett hem för vård och boende. Maria von Beetzen (M) är inne på samma linje. Hon skriver i sin motion: "...att kommunen ska förbereda sig på att ta emot fyra ensamkommande flyktingbarn, lämpligen pojkar, och att de placeras i ett gruppboende."

HVB-hem och gruppboende. Är det det vi skulle vilja att någon placerade våra barn i, om det skulle vara vi som såg oss tvungna, på grund av krig och fattigdom, skicka i väg våra barn till ett främmande land? Skulle vi önska av vårt/våra barn kom till en familj eller till en institution? Hur kommer det sig att det inte finns tillräckligt med familjehem? Vad hände med de familjehemmen som fanns tillgänliga 2007?

22 kommentarer:

Mats Werner sa...

Och vad har hänt med alla "storfosterhem" som fanns förr och som i vissa fall var just specialiserade på "stökiga barn", vilket kanske är just vad unga killar kan vara som kommer till oss i en svår tid av sitt liv.

Avvecklades dessa p.g.a. att det fanns avundsjuka människor som tyckte att fosterföräldrarna tjänade för mycket eller att man inte ska tjäna pengar på att fostra barn". Det finns ju båda sorterna.

Men om det sker i institutionsform och med "vårdare" som inte delar hushåll med barnen - då är det säkert OK att tjäna storkovan. Särskilt om det sker i bolagsform.....

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Du skriver: "...specialiserade på 'stökiga barn', vilket kanske är just vad unga killar kan vara som kommer till oss i en svår tid av sitt liv." Flyktingebarn är ingen homogen grupp. Några av de har växt upp i helt vanliga familjer. Det är sannolikt inte heller de mest resurskrävande barnen som skickas i väg på en sånn här lång resa.

Att vara flykting i främmande land långt från alla sina kära och nära är säkert fruktansvärt tufft och påfrestande. Att då placera dem på en institution med allt vad det innebär, allt i från stigman, fördomar med mera, tycker inte jag är något bra alternativ. Det borde finnas kärleksfulla hem i detta rika land som kan ta emot barn i nöd.

Dag Bremberg sa...

Visst väcker detta en del frågor. Framförallt undrar jag varför det politiska beslutet (som vi fick igenom med mkt knapp majoritet) inte verkställts på 2,5 år.

Det är dock ett känt problem att det blivit väldigt svårt att hitta familjer som kan och vill ställa upp som familjehem. Det gäller även när det är svenska barn utan direkta problem. Än svårare är det förstås om det handlar om tonårspojkar.
Det är som sagt ingen homogen grupp, vissa behöver mer stöd och ofta av professionellt slag.
Därför tror jag att ett särskilt boende vore bra, men gärna i kombination med en kampanj för att få fler familjer och föreningar att ta ansvar.

Claes Eriksson sa...

Visst borde vår kommun kunna ta emot två barn om året, men det råder en skriande brist på familjehem i hela landet. Strängnäs är säkerligen inget undantag. Tyvärr gynnas knappast rekryteringen av den stundom hätska och ur min synvinkel, ganska onyanserade debatt som förs av t.ex föreningen Samhällets Styvbarn med Krister Lumme i spetsen. Många tänkbara familjer tvekar nog inför att bli utsatta för misstankar om att profitera på andras olycka.
Läs gärna mitt inlägg på Mariefredsbloggen från i somras med anledning av ett reportage i Strängnäs tidning.

http://mariefredsbloggen.blogspot.com/2009/06/svar-till-krister-lumme.html

Anonym sa...

Jättebra Margit att du törs ställa upp för dessa hemlösa flyktingbarn och helt riktigt borde det finnas kärleksfulla hem i detta rika land som kan ta emot dessa flyktingar utan att kräva ersättning från kommunerna.Men hur ser sanning ut?

Anonym sa...

Välmående kommun ? Strängnäs ?

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Frågan vi borde ta upp är ju varför det är svårt att hitta familjer som är beredda att öppna sina hem för andras barn. Då tänker jag både på barn födda i Sverige och barn som är födda utomlands.

Du skriver: "Det är som sagt ingen homogen grupp, vissa behöver mer stöd och ofta av professionellt slag." Först och främst behövs det engagemang, kärlek och medmänsklighet. Sen är det ju så att det inte precis kryllar av hög kompetens på våra olika institutioner i samhället som skall ta hand om människor. Jag tänker på kriminalvården tex.

Jag har själv bott både i familjehem och på olika institutioner och vill säga att det var mycket mer känsligt och skämmigt att berätta för folk jag träffade vart jag bodde när jag var institutionsplacerad än när jag bodde i fosterhem/familjehem. Mycket på grund av de fördomar folk i allmänhet har mot personer som är institutionsplacerade. Många tror att det är fel på folk som blir omhändertagna av samhället. Fast det oftast är fel på miljön barnet befinner sig i och inte barnet.

Familjehem är bättre än HVB-hem och gruppboenden för dessa barn/ungdomar, det är min övertygelse. Om det finns väldigt speciella behov hos några av barnen kan de placeras i familjehem med förstärkning. Jag tänker då på att familjehemmet kan ha tillgång till experter och professionella inom olika områden när det behövs. Och även föreningar av olika slag kan knytas till familjehemmet. Vi lade en gång ner massor med institutioner av humanitet och medmänsklighet. Låt oss slippa bygga upp nya.

Claes Eriksson sa...

Till anonym.
Hur ser sanningen ut frågar du.
Sanningen är att ytterligt få familjer, hur kärleksfulla dom än är, har möjlighet att helt ideellt ta sig an barn i behov av hjälp. Det är inget som man gör en stund på kvällen utan kräver oftast ett heltidsengagemang, dygnet runt.
Men som sagt, dom kostnaderna borde en kommun som Strängnäs mäkta med att bära.

Claes Eriksson sa...

Till näste anonyme!
Jämfört med dom förhållanden som dessa barn kommer ifrån, så är varje svensk kommun välmående.

Anonym sa...

Välmående Strängnäs har ju inte råd med sina "egna" barn och gamla verkar det som.
Är det så lämpligt att då dra på sig kostnader för ensamkommande flyktingbarn ?

Kom nu inte dragandes med att staten ger så förmånliga bidrag till kommuner som ställer upp.

Anonym sa...

Efter att ha läst detta, kan jag bara konstatera: Det är värre än det beskrivs. Varför har kommunen (socialen) ej i anspråktagit de resurser som ställts tillförfogande i form av de familjer som anmält sig villiga att ta emot ensam kommande flyktingbarn.
Alla politiska beslut är ju redan tagna varför verkställer ej de sociala tjänstemännen besluten..
Swa

Margit Urtegård sa...

Hej SWA.

Du skriver: " Varför har kommunen (socialen) ej i anspråktagit de resurser som ställts till förfogande i form av de familjer som anmält sig villiga att ta emot ensamkommande flyktingbarn."

Är det på detta viset så är det ju verkligen en skandal. Jag kommer att be de som sitter i socialnämnden för Strängnäspartiet att ta upp denna fråga på nästa nämndsammanträde.

Anonym sa...

Hej Margit,

Bra, jag kommer också att försöka påverka.

Swa

N.Strömberg (sp) sa...

Swa:
Är det som du skriver så är det allvarligt. Alla resurser som erbjuds skall utredas för att se om hemmet är lämpligt som familjehem,om så inte gjorts så går det direkt emot politiskt taget beslut. Jag kommer ta upp frågan i Socialnämnden om cirka 2 veckor och fråga om det är som du säger.

Anonym: Du skriver
"Välmående Strängnäs har ju inte råd med sina egna" barn och gamla verkar det som".
Kan du utveckla det lite? är nyfiken på vad du menar då alla har sin egen syn på saken.

Mvh

Cattis Zetterwall sa...

Hej Margit!

Tänk om det vore så att de som är anonyma med starka åsikter för eller emot vågade träda fram och stå för sina åsikter.
För det kan man i ett demokratiskt land, där alla har rätt att framföra sin åsikt.

//Cattis

Dag Bremberg sa...

Margit, jag förstår dina tankar, och jag håller med om att många institutioner varit hemska. Inte minst Sundby sjukhus i Strängnäs. Kriminalvården ännu vårre förstås, men det är ju bara vård till namnet, som du vet.
Sen har det faktiskt funnits riktigt bra institutioner, t ex de behandlingshem som vi ansåg oss ha råd med innan den stora snålhetens tid inleddes på 90-talet.
Jag tror att vi måste vara öppna och pragmatiska. Det måste gå att kombinera privat engagemang med professionella insatser.

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Du skriver: "Jag tror att vi måste vara öppna och pragmatiska. Det måste gå att kombinera privat engagemang med professionella insatser." Absolut Dag, vi måste vara öppna och pragmatiska. I den öppenheten, som jag vet att du också kämpar för, så krävs det att man tittar på helheten. Det krävs också att man tänker nytt. Det dessa pojkar behöver först och främst är stöd, trygghet, omsorg och tak över huvudet. Att flytta de från en institution, en flyktingförläggning, till en annan institution, ett HVB-hem eller gruppboende ger de självklart tak över huvudet. Jag tror dock inte att det är den optimala lösningen och det finns många orsaker till mitt ställningstagande i frågan, för många för att gå in på alla här.

N.Strömberg (sp) sa...

En liten fråga ang Marias motion. Varför just pojkar? Reflekterade inte över det när jag läste första gången men efter ha läst en andra gång med tillhörande kommentarer så märker jag att flickorna inte nämns alls. Är alla inne på den linjen eller är det pga att motionen just framhåller pojkar som bara dessa diskuteras.

Mvh

Margit Urtegård sa...

Hej Niklas.

Jag har också undrat över varför motionen bara handlar om pojkar. Det kan vara för att det nästan bara är pojkar som skickas. Men, samtidigt är det ju lite underligt att vi bara skall ta emot pojkar. Om det skulle komma en flicka, skulle vi säga nej tack då?

Anonym sa...

Det är till största delen pojkar som kommer. Om man gör som motionen föreslår, ett gruppboende, så ska nog alla vara av samma kön. Vi kanske kan ordna ett gruppboende för flickor senare?

Margit, du skriver:
Det borde finnas kärleksfulla hem i detta rika land som kan ta emot barn i nöd.

Ja, det tycker jag också, men:
Jag har i många år varit aktiv i en förening som ordnar faddrar åt ryska barn som kommer hit tre veckor på sommaren. Inte ett jättestort åtagande jämfört med att vara familjehem. Det som dock är tydligt, är att det har blivit tuffare att hitta faddrar genom åren, och de som är intresserade vill oftast ta hand om nio-tioåriga tjejer.

Jag tror att det är för svårt att hitta tillräckligt många familjehem. Och vi kan inte vänta! Jag tror att vi skulle kunna ordna ett bra gruppboende med en stödgrupp. Med de förhoppningsvisa positiva erfarenheter vi får då, kanske fler visar intresse för att vara familjehem.

Birgitta Elvingson

Anonym sa...

Margit, beslutet i KF gäller väl fortfarande? Möjligheten att placera barn i familjehem finns oavsett motionen. Så vi behöver inte tacka nej om det kommer en flicka, bara vi har ett familjehem.

Birgitta E

N.Strömberg (sp) sa...

Att det är mestadels pojkar som kommer har jag förstått. Det jag är orolig för är att man låser en motion eller ev ett framtida politiskt beslut till att bara handla om pojkar då det faktiskt kan finnas behov för de enstaka flickor/kvinnor som faktiskt kommer.

Birgitta:
Du har självklart rätt i att om det är ett gruppboende vi talar om så är det bättre att hålla pojkar och flickor separerade förutsatt att det inte handlar om syskon,då kanske ett familjehem är lämpligare.