måndag 28 september 2009

Kommunchefen får gå!

SENASTE NYTT FRÅN KOMMUNEN:

Strängnäs kommunchef slutar

Jan Heimdahl slutar i dag som kommunchef för Strängnäs kommun. Det sker efter en överenskommelse mellan Jan Heimdahl och kommunen.

- Det omfattande utvecklings- och förändringsarbetet som Jan Heimdahl anställdes för är nu i långa stycken slutfört och kommunen är i flera avseenden på väg in i en ny fas. Vi kommer inom en snar framtid att kungöra en tillförordnad kommunchef. Till dess går biträdande kommunchef Inger Agnäs in och sköter det löpande arbetet, säger Jens Persson (C), kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Strängnäs kommun.

- Nu när mitt uppdrag är slutfört är det dags för ett nytt ledarskap för att säkerställa en fortsatt god utveckling av kommunen. Det är den främsta orsaken till att jag slutar, säger Jan Heimdahl.

- När det gäller kommunens utveckling i stort har den på ett halvt decennium utvecklats från en regementsstad med stark institutionell prägel till att vara just en ”Dynamisk idyll”, konstaterar Jan Heimdahl. Trots delvis relevant kritik mot styrningen av Campusprojektet har det kraftfullt bidragit till att det gamla regementsområdet nu lever upp som en viktig del i dynamiken. Kraftfulla och snabba insatser från kommunen har också bidragit till att Pfizer nyligen kunde ta en investering på flera miljarder i bruk här i Strängnäs. Listan på den goda utvecklingen kan göras lång. Också kommunförvaltningen har utvecklats och är en sammanhållen och professionell organisation i enlighet med mitt ursprungliga uppdrag.

- Trots det kvarstår den största utmaningen; kommunen måste komma tillrätta med den alltför kraftiga kostnadsutvecklingen, konstaterar Jan Heimdahl.

Jan Heimdahl står till kommunstyrelsens förfogande ett år framöver för utredningsuppdrag och liknande uppgifter, enligt den uppgörelse som överenskommits.


Jens Persson, kommunstyrelsens ordförande

Jan Heimdahl, kommunchef

7 kommentarer:

Margit Urtegård sa...

När man får veta hur denna fråga har skötts av Jens Persson (C) och kompani kan man bara skämmas på kommunens vägnar. Jens Perssons påstående om att kommunchefen är kvar till kommunens förfogande är tydligen ren lögn.

Heimdahl informerade sin personal i morse och lämnade sedan kommunhuset. I morgon kommer han tillbaka för att städa ur sitt rum. Jens Persson har hela tiden uttalat att han har det största förtroende för kommunchefen, gång på gång har han sagt detta. Jens Perssons beslut måste ha kommit som en chock för Heimdahl.

Det tillhör historien att Heimdahl nu får 73 000 kronor i månaden under två år, som plåster på såret. Är det väl använda skattepengar Jens Persson?

//Margit

Anonym sa...

Heimdahl har gjort sitt !
Tar man fan i båten, får man ro honom i land, eller betala 73 tusen i två år för att få kasta av honom.Men jag tycker inte han ska simma ensam, alla ja-sägare borde hoppa i också

erik berg sa...

Hej Margit,

Vet du om att vi Strängnäspartiet, MfP och KD är omnämnda på ÖstNytts 1815 sändning som att ha "starkt kritiserat Heimdahl" så att han nu går sägs det lite underförstått.

Gå gärna in och lyssna.

Erik

Margit Urtegård sa...

Hej Erik.

Jag har lyssnat nu, intressant. Du har rätt, det låter som om det är vårt fel att kommunchefen får gå; SP, MFP och KD.

//Margit

Dag Bremberg sa...

"Fel" vet jag inte... Det var ju korrekt att SP o MFP kritiserat Heimdahls agerande, däremot är det bara Mats W i KD som gått ut och krävt hans avgång.
Men om Östnytt menar att vår tidigare kritik skulle vara orsaken t att han nu plötsligt slutar, så drar de förstås fel slutsats. Endast Jens P vet väl exakt vad som skett, men uppenbarligem blev den akut, ohållbar situation där Heimdahl inte längre kunde samarbeta med kommunalråden. Jag förväntar mig att vi får en redogörelse på nästa kommunstyrelsemöte.

Anonym sa...

Är rädd Dag att du kommer bli besviken på eventuell information under KS tror jag.

Erik

Claes Eriksson sa...

Att Heimdahl fick gå känns som en logisk följd av de kostsamma felsatsningar och avtalsuppgörelser under de senaste åren. Hans sorti hade dock varit snyggare om han som högste chef tagit sitt ansvar och avgått av egen vilja, i stället för att få sluta på det här ganska snöpliga sättet.
Skräckscenariot nu är nya genomgripande omorganisationer ute i kommunens verksamheter av en ny kommunchef, som är ivrig att leverera och visa handlingskraft. Den gamla organisationsordningen på t.ex Teknik och fritidskontoret börjar ju trots allt få en tre, fyra månader på nacken.
Det är viktigt att anpassa verksamheterna, men det får inte bli ett självändamål. Det måste även ges utrymme för lite arbetsro för att dom ska fungera tillfredsställande.

//Claes