onsdag 3 februari 2010

Socialdemokrat vill ha bättre pröjs

Dagens Strengnäs Tidning berättar att det finns olika uppfattningar om politikernas ersättning bland de folkvalda i Strängnäs. Jag blev inte förvånad när jag läste att det var just en socialdemokrat, som vill höja ersättningsnivån för politikerna. Målet är kanske en herrgård eller en exklusiv väska. Skämtåsido, det är i alla fall inte klädsamt när politiker har den dåliga smaken att klaga på ersättningen och i samma veva kalla politiker som vill sänka arvodena för populistiska.

Det första den sosseledda majoriteten i Strängnäs kommun gjorde, när de tog över makten 2008, var att höja kostnaderna för den politiska organisationen rejält. En av socialdemokraterna hade mage att kräva en höjning av sitt ordförandearvode med hela 10 procent för att tacka ja till uppdraget. Samma person försökte får ut ytterligare 25 procent av ett riksdagsmannaarvode genom att föreslå sig själv till en politisk tjänst, som vår kommun inte ens har; politisk sekreterare. Men, det lyckades oppositionen att stoppa. Det är definitivt inte vackert när girighet går före kall i politiken.

Så här skriver Håkan Lambert-Olsson i DN rörande girighetskultur: "Finansbranschen, vars hela verksamhet bygger på förtroende, måste präglas av ansvarsfullhet, omdömesgillhet, eftertänksamhet och affärsetik." Så är det med oss politiker också. Att vara folkvald bygger på förtroende.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Man skall inte kasta sten...Hur mycket kammar du in på dina politikeruppdrag i kommun och nu i KD?? Förmodligen mer än vad en vanlig knegare tjänar.Formodligen skulle du inte ställa upp utan arvode.

Margit Urtegård sa...

Hej anonym.

Du har helt fel. Jag har hållit på med politik sedan jag var 15 år. Första gången jag fick en krona för det var 1996 när jag blev ledamot i socialnämden, då var jag 30 år. I januari 2009 fick jag utbetalt 150 kronor för mina uppdrag i kommunen. Vad jag får som politisk sekreterare för KD på landstinget har stått i tidningen.

Jag jobbar helt ideellt för Strängnäspartiet. Det är inte arvode som driver mig, det är drömmen och viljan om att göra skillnad.

Ha en trevlig dag.

Bitte sa...

Går det inte att ha ett system där ersättningen motsvarar förlorad arbetsinkomst baserat på respektive ledamots lön?

De folkvaldas privata ekonomi ska absolut inte drabbas, men man ska heller inte kunna tjäna storkovan på det.

Anonym sa...

Så bra- då kan du meddela kommunkontoret att du jobbar ideelt för strängnäspartiet i kommunen och inte vill lyfta några arvoden för dina politiska uppdrag i Strängnäs kommun..Ha en bra dag.

Anonym sa...

Så bra- då kan du meddela kommunkontoret att du jobbar ideelt för strängnäspartiet i kommunen och inte vill lyfta några arvoden för dina politiska uppdrag i Strängnäs kommun..Ha en bra dag.

Fredde sa...

Ersättningen för förlorad arbetsinkomst måste vara i nivå med ersättningen för politiskt engagemang. Det kallas för sunt förnuft att förstå en så enkel sak. Ersättningen för de politiska uppdragen är löjligt låga jämnfört med den tid man lägger ner att läsa, förundersöka och kommunicera med invånare via telefon, på torget eller mail.

Margit Urtegård sa...

Hej Fredde.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst är något annat än arvode och den är precis samma belopp som det arbetsgivaren drar på lönen.

Sen finns det politiker som fuskar med det. En på landstinget krävde att få ersättning för förlorad arbetsinkomst för jobb han inte längre hade. Först när de hotade honom med polisanmälan drog han tillbaka sitt äskande. Även här i kommunen finns det politiker som försöker tillskansa sig extra pengar på det här sättet.

Bitte sa...

Men vad skillnaden mellan att ägna sin fritid åt att arbeta med t ex hockeyungdomar och politiskt arbete? Det hela grundar ju sig i ett intresse och engagemang. Självklart ska ersättning utgå för förlorad arbetsinkomst. Och det arvode som betalas ut - är det ersättning för inläsningstid (en timme innan mötesstart? Så var det när jag satt med i skolstyrelsen, fritidsnämnden och socialnämnden i Borlänge.

Margit Urtegård sa...

Hej Bitte.

Politikerna i Strängnäs kommun har inte betalt för inläsningstid, förutom de som är nämndordföringar, i deras relativt höga arvoden ingår det.

Vi som är fritidspolitiker har arvode för sammanträden vi är/går på, 60 kronor halvtimmen tror jag att det är.

Du har rätt, det spelar ingen roll om det är idrott, politik eller annat föreningslivsengagemang det handlar om, det skall vara samma villkor, något det också till stor del är. Även inom idrotten och andra föreningar får de betalt när de har tyngre förtroendeuppdrag.