torsdag 18 februari 2010

Socialdemokrat ville köpa medlemmar till partiet

SN (Södermanlands Nyheter) skrev i gårdagens tidning att (citat hämtat från papperstidningen): "Socialdemokraten Britta Bergström i Oxelösund har försökt värva medlemmar till partiet och lovat stå för medlemsavgiften. Ett skämt anser hon själv om uppgifterna som flera källor kommit till SN med. Den senaste tiden har det stormat kring Moderaterna med anklagelser om att politiker värvat medlemmar och själva betalat deras avgifter. Flera personer har hört av sig till SN och berättat att liknande värvningsförsök förekommer också i Oxelösund. Ordföranden i utbildningsnämnden Britta Bergström har enligt uppgift erbjudit sig att betala för att få Oxelösundsbor att gå med i Socialdemokraterna."

Som förklaring till detta säger Britta Bergström till tidningen: "Hos en del har jag fått en känsla av att de skulle vilja vara medlemmar och då har jag känt att jag ville bjuda dem på avgiften. Jag har inte erbjudit någon som jag inte känner och till ett par stycken har jag sagt det på skoj." Kan vara bra att veta nu när det haglar sten från socialdemokratiskt håll på moderaterna på bloggar och i tidningar. Man skall vara försiktig med att kasta sten i glashus. Det kan lätt krossas.

4 kommentarer:

Ebbe Ollman sa...

Detta med att partier lämnar rabatt på olika sätt på medlemsavgiften första året för nya medlemmar är nog inget unikt: många andra medlemsberoende organisationer gör likadant.
Risken kan ju finnas att man blåser upp sina medlemssiffror så att man får mer och säga till om i den interna partiorganisationen.
I mitt parti avgörs hur många röstberättigade ombud man får ha med på distriktets årsmöte beroende på antalet medlemmar i föreningen som rapporteras från partiets centrala medlemsregister. Årsmötet i sin tur utser en valberedning som lägger förslag på listor till riksdag och landsting. Jag tror att S har en liknande ordning.
Det som antyds från Stockholmsmoderaterna är att enskilda kandidater, genom att "bjuda" på medlemsavgiften, värvat medlemmar och samtidigt fått deras röster i det interna provvalet: De har alltså köpt sig en valbar plats!
Den metoden går inte att tillämpa i S eller V där provval bland medlemmarna inte förekommer.

Maria Falk sa...

Förvisso inte. Men om du är stark i en lokalförening och lyckas öka medlemsantalet får du fler
ombud och fler som kan förorda dig ändå. Om man inte är beredd att betala 150 kr för att va med vill man nog inte va med och om man inte har råd men vill kan säkerligen partiet lokalt lösa det istället för att privatpersoner skapar patron - klientrelationet (som just detta kallas i statsvetenskapen)

Maria Falk sa...

Förvisso inte. Men om du är stark i en lokalförening och lyckas öka medlemsantalet får du fler
ombud och fler som kan förorda dig ändå. Om man inte är beredd att betala 150 kr för att va med vill man nog inte va med och om man inte har råd men vill kan säkerligen partiet lokalt lösa det istället för att privatpersoner skapar patron - klientrelationet (som just detta kallas i statsvetenskapen)

Maria Falk sa...

Ps.... Förövrigt finns det inte längre valbara platser i svensk politik. Vi har personval, ingen är säker och ingen kan inte utmana.