tisdag 13 april 2010

Dags att avpolitisera socialtjänsten?

Debatt på newsmill: "Sverige behöver mer seriös debatt om regler för myndighetsingripanden; om gränser mellan barns rättigheter och föräldrars integritet. Men svensk socialtjänst idag är orimligt hårt styrd av politiska socialnämnder, ner på enskild individnivå. Politiken ska sköta lagar och regler, budgetar och granskningar - inte ta ansvaret för klienterna ifrån professionen skriver Ulf Kristersson, socialborgarråd i Stockholm, och Christine Johansson, ordförande i akademikerförbundet SSR."

Jag blir bara matt och uppgiven när jag läser denna debattartikel. Makan till trams skall man leta länge efter. Här har tydligen högern och vänstern hittat varandra i en ohelig allians i en livsviktig fråga för många utsatta människor. Trovärdigt? Knappast. Medmänskligt? Inte alls. Jag citerar delar av Ann Helena Rudbergs kommentar på newsmill:

"Ju fler människor som är inkopplade i granskningen av vad socialnämnderna gör desto bättre. Låt inte de människor som är tvungna att ha med socialen att göra sitta där ensamma utan att någon annan ser vad som sker. Socialerna är ofta i socialistiska kvinnors grepp och de menar absolut väl, men kan ofta inte gå förbi sina egna begränsningar. Hemlighetsmakeriet bakom de där dörrarna har blivit värre med åren. Istället för att sluta dessa myndighetsplatser än mer så vore det bättre att öppna dem utåt. Socialen är liksom f-kassan och arbetsförmedlingen gamla institutioner med sin egen inbyggda moral och sina regler. Det räcker inte bara med professionell utbildning det behövs lite hjärta och en smula enkelt sunt förnuft också. Och det kan en vanlig människa utan utbildning stå för likaväl som ett proffs. Ibland kanske mycket bättre."

Kristersson arbetar hårt, om jag har förstått det hela rätt, för att det skall bli lättare att adoptera. Christina Johansson vill tillfredställa sina medlemmars, som är socionomer, krav på socionomlegitimation. Vem får betala priset? Behöver jag svara på det?

Jag säger som Urban Persson (newsmillskommentar): "Kristersson och Johansson har övertagit kyrkans roll. Den ena springer med kollekthåven och den andra spelar orgel."

"Socialtjänsten som bildades för att vara utsattas advokater mot samhället, har istället blivit samhällets advokater mot våra utsatta."

1 kommentar:

Anonym sa...

Du har rätt i att avpolitisera styrningen av socialtjänsten, då det är det som reglerar den enskilda socialsekreteraren mångt mer än något annat, dvs budget och rådande politisk vilja. Dock att ta bort professionen och hänvisa till sunt förnuft. Ja det fungerar i en värld där sunt förnuft är en obestridd sanning likställd med att vi alla skall dö. Vilket det inte är. Professionen är i sig hyfsat völfungerande organisationen är det inte.