onsdag 13 augusti 2008

Landstinget skall rädda ekonomin med skattepengar!

I Strängnäsjournalen (080813) kan vi läsa artikeln "Ny majoritet ska rädda ekonomin"; den 26 augusti tillträder den nya majoriteten med folkpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna i Landstinget Sörmland. Rädda ekonomin tänker jag, hur då? Det får jag läsa i dagens ledare i Eskilstuna-Kuriren: "Det mest anmärkningsvärda är en skattehöjning på 50 öre per intjänad hundralapp". Jaha det var så de skulle rädda ekonomin! Genom att utdebitera mera pengar från oss hårt arbetande skattebetalare! Att socialdemokraterna gärna löser ekonomiska problem genom att höja skatten, det vet vi ju, det har vi många decenniers erfarenhet av. Men, att folkpartiet väljer denna väg, det är för mig ofattbart. Regeringen ger oss jobbskatteavdrag och folkpartiet i Strängnäs och nu även i Landstinget rånar oss på den skattevinsten.

Om man nu verkligen vill spara pengar i Landstinget, varför lägger man inte ner ett sjukhus? Man borde kanske lägga ner Kullbergska sjukhuset? Det bor inte flera människor i Katrineholm än i Strängnäs. Varför skall det på död och liv ligga ett sjukhus där? Finns det för många betonghäckar med makt från Katrineholm i Landstinget?

Om det blir en skattehöjning på 50 öre i Landstinget Sörmland, kommer det att innebära en total kostnadsökning på 1 krona och 40 öre per intjänad hundralapp för varje skattebetalare i Strängnäs kommun. Det kommer att kännas!

Mera om detta på nyhetssidan: "700 anställda skall bort från vården".

Ann-Sofie Wågström (s), skriver så här på sin blogg. Vi får hoppas Jörgen Danielsson (s) talar sanning rörande skattehöjningen; att den bara blir av om det verkligen behövs.

22 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, den socialdemokratiskt ledda politiken leder till skattehöjningar, och folkpartiet fogar sig efter nya storebror. Så är det i landstingspolitiken och i Strängnäs skolpolitik. I Strängnäs har vi nu fått besked att några strukturåtgärder för överkapaciteten på skollokaler inte skall göras, detta på Lotta Gs blogg. Alla lokalerna behövs, skriver hon. Vad fint att ha beslutat sig för att komma fram till detta genom en ettårig skolutredning som skall vara klar i januari 09. Överkapaciteten på skollakaler kostar 10 miljoner om året för BUN. Den uteblivna samgrupperingen (som m kd sp föreslagit dvs nedläggning av två skolor) kostar mer än så då vi också missar samordningsvinster och exploateringsvinster ( vi kan minska antalet rektorer, spec.lärare,vaktmästare, matpersonal, sälja fastigheter, mark osv). Men det bryr sig inte Lotta om. Det är ju alltid "någon annan" som får betala. Men minns att i alla kulturer har upproret växt när makten alltför hårt beskattar folket. Och kommunalskattehöjning är inte så kämpigt för riktigt välbeställda som för människor som lever på marginalen.
Hur kul är det för tex barnfamiljer när räntorna, matpriserna och bensinen stiger i pris att få 1.50 högre skatt. Den falska snällhetens politik !
MvB

Margit Urtegård sa...

Hej Maria.

Jag har inte räknat ut hur mycket det blir i pengar för en familj än, men någonstans mellan 5000-6000 om året blir det nog.

Ledaren skriver: "Regeringen sänker skatten för låg- och mellaninkomsttagare med ett jobbskatteavdrag, vilket ökar drivkrafterna att arbeta. Folkpartiet i Landstinget Sörmland fuskar delvis bort denna statliga fp-märkta skattesänkning genom att ge sörmlänningarna, särskilt de med de lägsta inkomsterna, en betydande skatteplåga."

För oss som bor i Strängnäs blir det ännu mera kännbart med ett folkparti (och c + s) som precis har beslutat att höja kommunskatten med 90 öre. Konstigt att ledarsidan på EK inte hade lika mycket synpunkter på den skattehöjningen som på den eventuella skattehöjningen i Landstinget. Kanske för att det drabbar de själva? Eller för att ledarsidan var så inblandad i regeringsskiftet i Strängnäs?

Den falska snällhetens politik, som du kallar det Maria, kommer att drabba många människor.

MVH Margit

Anonym sa...

Det blir verkligen tungt för skattebetalarna i Strängnäs om den s-ledda majoriteten höjer skatten!

Tyvärr är kostnadsökningtakten dubbelt så hög som intäkterna så hejdar man inte den så räcker inte ens 50 öre...

Att spara på vård är oerhört svårt. Det skapar som regel mycket stora och starka opinioner, så det krävs stort politiskt mod för att göra förändringar inom sjukvården.

Det har redan startats ett upprop i Nyköpings för att rädda BB, trots att det inte finns något förslag om det än...

Hälsn Marie-Louise F M

Margit Urtegård sa...

Hej Marie-Louise.

Du skriver: "Att spara på vård är oerhört svårt."

Är det likhetstecken mellan att spara på vård och lägga ner sjukhus? För mig är det inte det. Att ha färre (större) sjukhus skapar möjlighet för specialiseringar inom vården med mera. För att ta ett exempel från mitt eget liv, när min dotter föddes med ett allvarligt hjärtfel 1988 i Norge kunde man inte operera henne i Norge. Den specialkunskapen fanns inte där då. Hade vi bott i USA hade hon kunna ha fått en operation, där hade de redan de specialkunskaperna. Läkarna jag pratade med i Norge sa att för att klara att utveckla och bygga upp en sådan kompetens krävs det att läkare får träffa andra läkare inom det (medicin-)området samt att de får utföra flera operationer per år för att bli duktiga kirurger. Att ha stora sjukhus med många medicinutbildade samt att olika sjukhus specialiserar sig på olika svåra sjukdomar är viktigt. Titta på ryggkliniken/sjukhuset i Löt här i Strängnäs, de är bland de bästa på ryggoperationer i Sverige, de opererar många patienter per år. Det finns mycket mera att säga om detta.

Det sägs: När man är frisk vill man ha ett sjukhus nära, det känns tryggt att veta att det finns där. Om man får en allvarlig sjukdom vill man ha den bästa vården, inte den närmsta.

MVH Margit

Anonym sa...

tycker nog att MvB som hon nu så tufft kallar sig säger med rena ord vad M`s politik står för när hon säger - vi kan minska antalet rektorer, spec.lärare,vaktmästare, matpersonal, sälja fastigheter, mark osv. Vad skall de göra under tiden det inte behövs lika mycket personal i just den skolan fram tills att de stora årskullarna kommer upp i den ålder när de behövs igen?. Det blir mycket dyrare att då nyrekrytera massa folk då än att behålla kompetent personal och se till att kvaliten och kunskapen finns i skolorna för de som går där nu och alla de som kommer. Eller anser MvB att vi har okompetent personal som kan ägna sig åt annat?. Sälja, exploatera och göra asig av med folk är ett genomgående drag i denna inskränkta tidigare högerstyrda kommun. Planera framåt och SLUTA gör massa impulsiva och korkade beslut som endast löser saker för stunden, det är därför det ser ut som det gör idag.

Anonym sa...

Gode Fredrik Jansson!
Det "ser inte ut som det gör idag" för att några moderater gjort eller inte gjort något. Det ser ut idag som det gör därför att somliga unga par under en period för 6-15 år sedan, valde att göra annat än att hoppa i säng och göra barn.

Självklart måste en kommun förändra sin verksamhet allteftersom efterfrågan på dess service förändras. Med Ditt sätt att resonera skulle en kommun alltså bygga upp ett antal skolor och anställa ett antal lärare - and that's it! Oavsett om barnkullarna blir mindre eller större - detta är vad kommunen har. Trånga skollokaler med för få lärare när barnen är många och för stora lokaler och för många lärare när barnen är få? Är det så Du menar?
För det är ju så Du skriver.

Självklart måste också en kommun göra sig av med övertalig personal när så krävs och lika självklart måste man nyrekrytera när så behövs.

Självklart måste man också lägga ner skolor, vanligtvis i centrala lägen där antalet barnfamiljer blir färre och bygga skolor också i nya bostadsområden allteftersom barnkullarna där ökar.

Att betala skattepengar för att ha duktiga människor gående sysslolösa eller att behålla tomma lokaler för att man kanske kan använda dem i en osäker framtid - det är sämsta tänkbara förvaltande av skattebetalarnas pengar.

Anonym sa...

Landstinget går dåligt tyvärr...
När jag läser alla bloggar om strängnäs politiker så handlar det mest om ideologi än om kommunens bästa!?? Det tycker jag är synd, kanske det är bara nationalekonomer som bryr sig om landet Sverige!

Margit Urtegård sa...

Hej "dubbla examen".

Du skriver: "När jag läser alla bloggar om strängnäs politiker så handlar det mest om ideologi än om kommunens bästa!??"

Att politik handlar mycket om ideologi, även lokalpolitik, är inte så konstigt. Vi är oftast överens om målen, men har olika uppfattningar om vad som är den bästa vägen dit, vilken väg som är realistisk för att överhuvudtaget kunna uppnå det resultat man vill. Många politiker har stor tro till/på staten och vill att den skall bestämma mycket över människors liv, andra tycker att folk skall vara så fria som möjligt och bestämma själva. Där kommer även skattetrycket in, de som vill ha höga skatter har ju någonstans bedömt att politiker och tjänstemän är mera kompetenta och bättre på att ta hand om andras pengar än vad folk är själva. Att ett högt skatteuttag påverkar folks vilja och lust att arbeta har nog inte dessa skatteivrare tänkt på.

Frihet handlar inte bara om skatter och pengar, det handlar även om andra saker; t e x hur mycket skall man lagstifta om och hur mycket skall man reglera i folks liv.

Jag tror dock att de flesta kommunpolitiker är mest pragmatiska och inte så ideologiska när de beslutar om saker i kommunen.

Ideologi handlar om vad man tror på, vilken samhällssystem man tror är det bästa.

MVH Margit

Anonym sa...

"Ideologi handlar om vad man tror på, vilken samhällssystem man tror är det bästa."

för att få vara med att påverka i politiken i Sverige s¨å måste man vara med i ett parti eller skapa en egen och få mycket röster så man får mer mandat. Varför inte skrota partierna och gå ner på person nivå. Jag upplever att det är mest pajkastning mellan blocken i Sverige och dom glömmer vad som är bäst för landet.

"Att ett högt skatteuttag påverkar folks vilja och lust att arbeta har nog inte dessa skatteivrare tänkt på." Eget ansvar ger mest utdelning -> för att folk bryr sig mer när man får stå för det själv och inte bara få.

Ingen på någon "politikblogg" har nämnt vad som är mest samhällsekonomiskt effektivt -> det är den viktigaste frågan.

Margit Urtegård sa...

Hej "dubbla examen".

Jag uppfattar inte att regeringen håller på med pajkastning.

Mobbning och förtal har jag upplevd från sossar först och främst, det är väl deras melodi att förminska sina motståndare? Inte alla så klart, har flera vänner som är socialdemokrater som är helt underbara människor.

Du skriver: "Eget ansvar ger mest utdelning -> för att folk bryr sig mer när man får stå för det själv och inte bara få."

Ja, det tror jag, att folk blommar och växer om de får använda sin egen kraft. Att bara få gör människor passiva och det blir ingen lycklig av.

Du säger att ingen politikerblogg skriver om vad som är samhällsekonomiskt effektivt. Det tror jag inte på, har inte läst alla politikerbloggar, men är helt övertygad om att det finns politiker som skriver om detta på sina bloggar.

Det som regeringen vill, att få så många som möjligt ut i arbete är väl samhällsekonomiskt om något?! Att bygga ett bidragssamhälle som sossarna har gjort och vill är väl inte det?

Att minska skattetrycket, göra det möjligt att bygga upp ett liv och tjäna pengar på gammalt hederligt arbete är rätt väg att gå. Att tro på människor, att de själva kan, det är nödvändigt för att folk skall vilja kämpa.

MVH Margit

Anonym sa...

Hej alla ! Idag har jag cyklat till och från jobbet i Mariefred och är lite matt. Blir ändå mer matt när jag läser Fredrik Jansson. Tyvärr tror jag att det finns en utbredd uppfattning att moderaterna är ett härskarparti som tycker om att säga upp personal i skolorna och dessutom är vi misstänkta för att lägga beslag på pengarna som sparas själva. Suck. Precis som Mats Werner skriver så måste alla andra verksamheter anpassa sig efter tillgång och efterfrågan. Det är normalt ! Om den kommunala skolan inte arbetar med att kunna anpassa sin kostym, bygga in flexibilitet i systemet och ta avlastningshjälp av tex entusiastiska och engagerade friskolemänniskor så kommer den kommunala skolan att underutveckla sig. Tyvärr.

Cykla är underbart. Vilken naturupplevelse. Idag har det regnat lite. Hej alla cyklande politiker ! Nu gäller det att ha smarta regnkläder och belysning i ordning för de mörkare kvällarna, Och cykelkorgar eller väskor för alla tjocka handlingar. Låt oss göra Strängnäs till en cykelstad, oavsett åsikt i skolfrågor och andra.
Maria v B

Margit Urtegård sa...

Hej Maria.

Du skriver: "Tyvärr tror jag att det finns en utbredd uppfattning att moderaterna är ett härskarparti som tycker om att säga upp personal i skolorna och dessutom är vi misstänkta för att lägga beslag på pengarna som sparas själva. Suck."

Det finns många fördomar om moderaterna, det fick jag också uppleva när jag kom till Sverige. I Norge var jag med i moderaternas systersparti, Höyre. Fick aldrig några kommentarer om det från politiska kollegor på vänstersidan, att det skulle vara något sämre att tillhöra den borgerliga sidan än den andra.

Det finns kanske förklaringar till denna skillnaden? Elise Claeson, SvD, skriver (080721): "Vi är inte sossar av naturen". Hon fortsätter: "Borgerligheten har beröringsskräck inför sin egen värdegrund. Att vara socialliberal är att vara sosse. Ättlingarna till borgerliga, fria, självägande bönder tror att Sverige har en naturlig vänstermajoritet; vi är alla sossar av naturen".

När jag var moderat fick jag i bland frågan hur jag kunde vara moderat som var så engagerad i humana/sociala frågor. Vissa tror att moderater "sparkar" på hemlösa och skiter i sina medmänniskor. Vänstersidan har monopol på begrepp som solidaritet och medmänsklighet. Konstigt tycker jag.

Claeson skriver hoppfullt: "I Almedalen pratade Fredrik Reinfeldt inte om att vi skall arbeta för att rädda välfärden; vi skall arbeta för att kunna stå på egna ben, utan bidrag. Jobbskatteavdraget ska göra det möjligt att leva på sin lön. Starka, hoppfulla medborgare är viktigare än statens välfärdskataloger. Det är en borgerlig pricip".

MVH Margit

Anonym sa...

I mitten av 90-talet var Strängnäs involverad i en undersökning med namnet "den kompletta kommunen". Mina minnen är lite grumliga men den gick ut på att undersöka om kommunen kunde ta över verksamhet från landsting och stat. Man tittade bl a på vilka konsekvenser det skulle få om Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen skulle gå in i kommunens sociala verksamhet. Ingen dum tanke då de flesta individer som kontaktade kommunens soc också fanns på FK och AF.

Det pratades då (1996) om att samordningen skulle ge ca 80 miljoner årligen i vinst bara i Strängnäs kommun.

Men det i denna debatt intressanta resultat från undersökningen var att Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping konsumerade sjukvård på Strängnäs med övriga kommuners bekostnad. För Strängnäs uppgick den förlorade sjukvården till ca 20 miljoner årligen. Detta hänger ihop med att det finns sjukhus och dessa används för allehanda krämpor. Dvs bor man i Mariefred så åker man inte in till akuten i tid och otid, men det gör man i Katrineholm.

Så vill Katrineholm ha kvar sitt sjukhus så får de väl i solidaritetens namn betala mellanskillnaden själva. Speciellt som vi får en vårdcentral med låg läkartäthet och som håller stängt under helgerna.

Nu spetsade jag till det men problemet med olika utnyttjandegrader finns där och det är vi i Strängnäs som får betala priset.

Finns det ngn landstingspolitiker som vill ta upp denna tråd?
Det hoppas jag på.
Håkan Bertilsson

Dag Bremberg sa...

Hm, Håkan. Som boende i Mariefred, arbetande i Sthlm och lågkonsument av landstingsvård, måste jag säga att jag aldrig varit avundsjuk på Katrineholmarna.
Jag har valt att bo där jag bor med insikt om att det är ett visst avstånd t närmsta större stad och sjukhus. Det var en nackdel som jag var väl medveten om när barnen var små och klena.
Någon millimeterrättvisa kommer vi aldrig kunna uppnå på det området.

Däremot tycker jag att vi som bor i Mariefred ska ha rätt att välja skola etc - vilket kräver att vi får bra busstrafik, som är gratis för skolbarn.

(Det var iofs en annan fråga, men bara för att relatera principresonemanget t ngt konkret här.)

Anonym sa...

Dag,
Vad jag tycker är intressant i fallet med "den kompletta kommunen", är när man ställer det mot Sveriges kommuner och landsting (SKL) prognos, där de slår fast att kommunalskatten inom en snar framtid (2035) kommer att passera 50 kronor, och vad vi politiker kan göra för att förhindra en sådan utveckling.

Då blir exemplet med Katrineholms överkonsumtion av sjukvård, gentemot ditt uttag av sjukvård i Mariefred, av stort värde eftersom landstinget beskattar alla lika och därmed också bör leverera lika.
Ca 80 % av all sjukvård klaras av på förstärkta vårdcentraler och till resten behövs det spetskompetens som varken Katrineholm eller Nyköpng klarar av att tillhandahålla.
Därför så behövs det en rejäl översyn av sjukvården där det exempelvis finns statliga sjukhus med spetskompetens (ev v Huddinge, Uppsala, Örebro och Linköping för vårt behov)och resten täcks med förstärkta vårdcentraler. Nu är jag ingen expert på detta men min hustru har goda kunskaper i ämnet och jag har lyssnat på henne.

Vad säger Du? Och vad gör vi? Vi kan ju i alla fall inte fortsätta som förut.

Det andra exemplet med kommunens socialtjänst kontra FK och AF tycker jag belyser väl hur vårt trygghetssystem har drabbats av elephantiasis. Tre myndigheter arbeter med en och samma individ. Det går åt tre ggr så mycket resurser och inte blir resultatet tre ggr bättre.

Så Dag, om vi ska få råd med fria skolskjutsar, som vi båda vill ha, så måste vi börja se oss om varifrån vi kan ta dessa pengar. Min bestämda uppfattning är att vi inte kan ta ut mer från våra skattebetalare.
Håkan Bertilsson

Dag Bremberg sa...

Ja, även om jag anser i princip att vi måste vara beredda att betala lika mycket skatt, oavsett vårdkonsumtion etc,
så håller jag med dig:
något måste göras i landstinget!
Och det måste göras raskt och resolut!
Jag håller med om att fokus bör vara på att ha bra vårdcentraler. Sen måste jag erkänna att jag kan inte bedöma om landstinget klarar att dra ner sina kostnader tillräckligt, eller om det behövs en skattehöjning.
Det sistnämnda bör förstås vara den absolut sista nödlösningen.

Anonym sa...

Hej!
Vilka spännande inlägg och tankar om vården/landstinget!
För 9:72 kr/invånare i Sörmland så får vi mycket vård. Vi har i förhållande till andra landsting näst lägst skattesats. Är resurserna rättvist fördelade geografiskt i länet? Svaret är både ja och nej på den frågan.
Cles Carneks utredning var intressant och strängnäspartiets tankar om den kompletta kommunen och Håkans siffra tror jag var ganska korrekt.

Vad händer då i vården? Vad avgör hur resurser fördelas och används? Det pågår ständigt en medicinsk utveckling som gangnar den enskilde patienten otroligt mycket. Idag kan vi leva med cancer, vi kan jobba fast vi har en kronisk svår sjukdom. Men det kostar för landstinget.Dyra mediciner som botar. En enda patient kan kosta flera miljoner...

Eftersom vi kan behandla hjärtpatienter så bra så att de flesta överlever så blir vi äldre och då får vi cancer istället. Vi kan göra alltmer både i början och i slutet av livet. Allt detta gör vi med skattepengar.

Idag får mycket gamla patienter nya höftleder vilket gör att de håller sig friskare längre. För trettio år sedan opererade vi sällan personer över 65 år.

Vårdcentralen är för liten för att tillgodose vårdbehovet i Strängnäs med den högspecialicerade vården och övrig slutenvård (länsjukvård) har vi samma tillgång till söm övriga sörmlänningar.

Ursäkta ett långt inlägg, men det är inte helt lätt att förklara med en mening!

Slutklämmen blir, vilken vård ska prioriteras? Trots allt så är det våra läkare som avgör vilken vård och behandling den enskilde patienten ska få. Politisk kan vi "bara" bestämma var den ska erhållas. När ska vården ges nära patienten och när kan vi åka en bit?
Hur får vi behålla kompetent personal?

Detta är några av de frågor vi brottas med som landstingspolitiker!

Hälsn Marie-Louise F M

Anonym sa...

Hej igen!
En sak till. Sossarna i landstinget har historiskt aldrig klarat av att fatta svåra beslut, de har bara höjt skatten vartefter. Den nuvarande s-ledda majoriteten kommer inte att göra något nu heller utan det viktigaste är att ha MAKTEN!

Det är givetvis vi som kommer att få skulden för den dåliga ekonomin trots att vi haft makten i fyra av åttioen år!

Hälsn Marie-Louise F M

Anonym sa...

Hej Margit!

Det som jag menar är: alldeles för mycket pajkastning mellan blocken i Sverige och det gör mig trött på svensk politik. Många politiker försöker bara att hitta något dåligt med det andra blocket och glömmer sin egen politik. Det har jag set så många gånger. Landets bästa måste vara i fokus alltid.

Har man höga bidrag så blir det problem som : hög sjukskrivning(a la Sverige) och högre arbetslöshet(pga hög bidrag)

Dessutom har vi i Sverige låga löner för välutbildade som bidrar till att många flyttar ut precis som skatter gör.

Värdelns näst högsta skattetryck men inte värdens näst högsta välfärd. Det är en dålig ekvation.

Organisationen kostar för mycket samt massa andra saker som bidrar till det dåliga läget i Sverige.

Själv är jag inte främmande för att flytta utomlands för att jobba :)

Anonym sa...

Så här skrev jag just på Ann-Sofis blogg:

"Jag är dessvärre skäligen ointresserad av landstingsfrågor. Min personliga uppfattning är att landstingen är en totalt onödig mellannivå som saknar verklig folklig förankring och legitimitet.

Dock må jag i vissa fall tillåta mig en och annan kommentar. Marie-Louise må svara för sitt eget fögderi, men, Ann-Sofi - glöm inte de evigt återkommande försöken som gjorts att få till en rimlig sjukhusorganisation, också då majoriteten varit en annan. Då t.o.m. S haft egen majoritet?

Ändå har vi Kullbergska sjukhuset kvar!!

Katrineholm är lika stort som Strängnäs. Kanske ska också vi kräva ett eget sjukhus med hänvisning till likabehandlingsprincipen!

Nej, den dagen då alla landstingspolitiker deltar i ett beslut att antingen koncentrera all länets sjukvård till Kullbergska (p.g.a. dess relativt centrala läge i länet) och således lägger ner såväl Nyköpings lasarett som Mälarsjukhuset - eller - behåller de två ytterkantssjukhusen och lägger ner Kullbergska, den dagen ska jag rita ett kors i taket!"


Därför Dag - på grund av alla de landstingspolitiker som varit och är oförmögna att stå emot en kommun som är lika stor som Strängnäs, krav på att få behålla "sitt" sjukhus trots att det är en fullständigt vansinnig organisation ur ekonomisk synpunkt, så kommer skattehöjningar att vara den enda möjligheten för framtiden.

Anonym sa...

När det gäller diskussionen om Kullbergska sjukhuset eller inte så är det inte så enkelt...

På KSK har vi inga akuta operationer utan bara planerade, måndag till fredag och det handlar om plastikoperationer. De är en resurs för hela länet. I övrigt är sjukhuset som en stor medicinklinik med en del specialistmottagningar och har ett patientunderlag på 50 000 inv. Vi har svårt att rekrytera kompetens till KSK.

I Nyköping har vi akuta och planerade operationer , kirurggklink, intensivvård, förlossning (men inga riskgraviditeter) medicinklinik. Alla jourlinjer året, runt dygnet runt. NLN har ca 80 000 inv som patientunderlag. Ganska sårbart kompetensmässigt.

I Eskilstuna har vi länets samlade resurser inom all medicin och kirurgi. Akuta och planerade operationer och de är heltäckande inom alla specialiteter och är en länsresurs för hela länet. Patient underlaget är 135 000 inv.

Vi har ju flera av våra kliniker som är länsövergripnade vilket gör att vi kan optimera våra resuser bättre och kan ge sörmlänningarna lika vård över hela länet.

Att organisera vården efter befolkningens behov är den stora utmaningen och det handlar inte bara om "hus" utan lika mycket om "innehåll" och vilken kvalite vi ska ha på vården i Sörmland!

Hälsn Marie-Louise F M

Anonym sa...

Hej igen!
Allt det jag räknade upp i tidigare inlägg var i huvudsak våra resurser inom somatik.

Inom psykiatrin har vi slutenvård och öppenvård i Eskilstuna och Nyköping samt Karsudden som är ett regionsjukhus för rättspsykiatriska patienter.


I Katrineholm har vi öppenvård och på samtliga orter har vi mobila team också.

Det som kostar oss alltmer och slukar resurser är den högspecialicerade vården, vård som vi inte klarar på hemmaplan.

Likaså kostnader för patienter som får vård utanför länet när vi inte kan erbjuda vården inom vårdgarantitiden!

Hälsn Marie-Louise F M