söndag 24 augusti 2008

Förre statsministern Göran Persson (s).

Strängnäspartisten Ulf Gustafsson har skrivit insändaren "Bolagisera sjukhusen", Eskilstuna-Kuriren (08-08-23):

"Måttet är nu rågat och jag vill inte vänta på droppen som kommer att få bägaren att rinna över. Förmågan att fatta ekonomiska beslut för politiker verkar vara obefintlig. De flesta överskrider normalt budgeten inom landstingen. Vad gör man då? I regel höjer skatten.

Om man begär pengar för ett visst ändamål har något felaktigt beslut fattats, annars skulle pengarna ha räckt till. Sedan länge har landstingens administrativa avdelningar växt. Landstingen har blivit en amöba som måste hitta nya verksamhetsområden. Länstrafiken ligger normalt under landstingen och man klarar inte ens att få ekonomin att gå ihop.

En mindre buss till fem personer kostar troligen inte mer än tio procent av vad landstingets stora bussar kostar att köpa. Vet ej hur många bussar länet har, men det vore väl enkelt att räkna ut hur mycket pengar länet förlorar på att använda dessa stora bussar. Det rör sig troligen om många miljoner. Avveckla landstingen nu, de har spelat ut sin roll och ligger skattebetalare till last.

Vad kan politiker egentligen om sjukvård och länstrafik? Bolagisera all verksamhet som ligger under landstingen. Gör sjukhusen till bolag och ha ett avkastningskrav på varje sjukhus. Begär en normal vinst av dem för att kunna investera i ny teknik och utrustningsinvesteringar. I dagens läge används våra sjukhus under en mycket begränsad del av dygnet. Inför treskift som industrin jobbar så vi får bort alla dessa långa väntetider. Så fungerar våra "privata sjukhus", där finns inga köer och patienterna betraktas som kunder, inte kollin."

Med häpenhet kan jag konstatera att förre statsministern Göran Persson (s) delar Ulf Gustafssons uppfattning; jag trodde nämligen att landstingen var en helig ko för alla socialdemokrater. Göran Persson säger till SvD (08-08-22): "Lägg ner landstingen och för över ansvaret för sjukvården till kommunerna och staten." Det heter ju "att när fan blir gammal blir han religiös"! Med detta oväntade utspel kastar Göran Persson in nytt bränsle i den så laddade regionfrågan.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Margit!
Göran Persson är inte ensam socialdemokrat att tycka så.
MVH
Ann-Sofie

Margit Urtegård sa...

Hej Ann-Sofie.

Jag förstår att han inte är ensam, men Göran Persson säger själv till SvD: "...när vi tog upp indelningsfrågan på vår partikongress 2001 höll partiet på att slitas itu. Därför lade vi undan frågan..."

Han säger även, rörande att vilja slopa landstingen: "Det finns ingen uppslutning kring det".

MVH Margit

Margit Urtegård sa...

Hej igen Ann-Sofie.

Förlåt, det var inte Göran Persson som sa till SvD, rörande att vilja slopa landstingen: "Det finns ingen uppslutning kring det". Det var riksdagsledamot Sven-Erik Österberg. Han var socialdemokraternas representant i Ansvarskommittén. I bland går det lite för fort.

Att ta bort en politisk nivå är känsligt och svårt. Flera av de som har uppdrag i landstingen kommer nog att kämpa med näbbar och klor för att ha de kvar; det handlar om uppdrag (positioner), makt och pengar.

MVH Margit

Anonym sa...

Halloj igen Margit!
Ja vissa frågor måste liksom mogna lite och detta är en sådan.

Häl(s)ningar
Ann-Sofie :-)

Dag Bremberg sa...

Hej, Margit!
Jag håller med dig - och Göran P!
Men du har väl tyvärr rätt när du skriver:
Att ta bort en politisk nivå är känsligt och svårt. Flera av de som har uppdrag i landstingen kommer nog att kämpa med näbbar och klor för att ha de kvar; det handlar om uppdrag (positioner), makt och pengar.

Anonym sa...

Hej på er!
Nästan alltid säger folk när man presenterar sig som landtingspolitiker -"Jag tycker att vi ska skrota landtingen".
ska vi ha två skattenivåer istf tre? I så fall ska vi diskutera gränssnittet mellan länsjúkvård och regionvård (högspecialiserad vård)och skatteväxlar vimed kommunerna i länet så får kommunerna seda diskutera sinsemellan hur mycket de ska betala varje budgetår till Mälarsjukhuset, Kullbergska och Nyköping.

Är det ett önskvärt scenario? Löser det vår ekonomi? Bolagisering och marknadsekonomi?

Ser vi på den medicinska utvecklingen så är det ofta så, att det vi gör idag inom den högspecialiserade vården gör vi inom tio år i länsskjukvården. Det sker en ständig utveckling och blir det då bättre om riksdagen ska hantera sjukvården?

Tänk, att jag tror inte det!

Förbättringar med/inom nuvarande huvudmannaskap behövs givetvis men jag tror inte att byte mellan olika offentliga huvudmän gör vården bättre!

Ledarskapet behöver förbättras, ansvar och befogenheter måste hänga ihop bättre. Kraven på all dokumentation tar också enormt mycket tid i verksamheten!

Rätt patient i rätt säng, i rätt tid! Vi måste arbeta mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande också!

Några synpunkter från en landstingspolitiker...

Hälsn Marie-Louise F M

Anonym sa...

Min absolut bestämda uppfattning är att en bolagisering skulle åstadakomma underverk med ekonomin.
Självlklart ska politiker ha full insyn i redovisningen eftersom det är skattetmedel som används. Skäliga löner till personalen och resten av vinsten bör återinvesteras. Det blir nog inga problem för den yrkesgruppen att acceptera sådana villkor. De är ju i allmänhet humanister.

företagsam

Dag Bremberg sa...

Marie-Louise, det är klart att du har detaljkännedom om detta, som inte jag har.
Men om man ser på landstingen med lite distans så verkar det som att den utveckling man talat om i minst 20 år dröjer...
Det är fortfarande problem med otydligt ledarskap, oklara prioriteringar, onödiga gränser, bristande ansvarstagande etc. Och när ska man sätta "patienten i centrum"?
Jag tror att det i vissa situationer är svårt att utveckla gamla organisationer, utan att rensa bordet och börja om från scratch.
Samma resonemang kan tillämpas på vår kommun - även om där finns en bättre närhet o kontakt m medborgarna.
/D

Anonym sa...

Svaret betr. landstingen är mycket enkel: avskaffa dem! Ansvaret för sjukvården kan delas upp på kommuner och stat. Regionaltrafik etc. kan handhas genom kommunalförbund.

Landstingen är vår mest anonyma politiska apparat. Som hos de flesta väljare nog egentligen saknar legitimitet.

Helt enkelt en väldigt ointressant politisk nivå vilket återspeglas av intresset i valrörelserna.

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Det beslutade ju vi helt informellt i kväll, du, jag och några till att vi inte vill vara med i landstinget längre:-).

Jag håller med dig, lägg ner landstingen.

MVH Margit

Anonym sa...

Javisstja! Glömde bort att vi ju faktiskt beslutade det! Månne vårt beslut ännu inte hunnit effektueras av berörda organ. Det tar väl lite tid att avveckla och säga upp Landstingsråden etc.