torsdag 26 november 2009

Precis som vi vill ha det!

Strengnäs Tidning berättar den 13 november 2009: "Gruppen Rädda Långbergets förslag till dubbelspår genom Strängnäs blir av allt att döma det som kommer att genomföras. Detta sedan Banverket nu förordar deras alternativ framför sina två egna. – Precis som vi vill ha det, så det är klart vi är nöjda, säger Jörgen Larsson i aktionsgruppen."

I går kväll var Plan- och byggnämnden inkallad till ett extra nämndsammanträde för att besluta om vilket av de tre liggande förslag nämnden vill förorda.

En oenig plan- och byggnämd beslutade att förorda alternativ UA6E - sidoplattformer. Det vill säga det förslaget som räddar både kyrkogården, Skogshyddan och Långberget.

Det som förvånade oss i oppositionen var att majoriteten, S, FP och C, inte var överens i frågan. Två socialdemokrater röstade för förslaget "UA6D Bergsskärning", det vill säga förslaget där man tar bort stora delar av Långberget. Och detta med motiveringen att "om femton år vet ingen i alla fall att Långberget har funnits". Ja, vad säger man?

7 kommentarer:

erik berg sa...

Ja man upphör aldrig att förvånas.

Erik

Ebbe Ollman sa...

De ville kanske skona dem som bor i fastigheterna närmast stationen från att tvingas flytta? Vilket ju nu blir följden.

Ebbe Ollman sa...

Jag tror inte att partipiskan ven så hårt i oppositionen i och med att man visste på förhand att oppositionen ändå mangrant skulle rösta på det vinnande förslaget och då kunde man ju låta demokratin blomma ut ordentligt med votering et.c.

Margit Urtegård sa...

Hej Ebbe.

Du menar att partipiskan inte ven så hårt i majoriteten? Oppositionen var överens i denna fråga.

//Margit

Mats Werner sa...

Ja, jag tycker ju att det var ett friskhetstecken att det fanns några med ett eget tänkande när det gäller detta inom majoriteten. Jag tror aldrig jag har bevittnat att socialdemokrater begärt votering för att klara ut sina egna partikamraters röstande - och dessutom när de sitter i en majoritetsallians!

Att jag också tycker att de har rätt, är ju en annan sak!

När ärendet ska komma upp i KS och KF så är det effektivast användning av invånarnas skattepengar som ska väga tyngst i bedömningen av alternativen! Glöm inte det Margit!

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Ja, det var rätt intressant, vissa socialdemokrater törs gå sin egen väg i bland.

Vi får hoppas de törs det när det gäller Tosteröskolan också. Socialdemokraterna vet att en flytt av Tosteröskolan enbart kommer att gynna friskolorna och ytterligare utarma den kommunala skolan. Vi får se om de törs rösta efter sin ideologi eller om de sviker sina ideal för maktens skull.

När det gäller vad som är mest gynnsamt för skattebetalarna rörande var banverket kommer dra det nya spåret så vet vi för lite om det för att säga så mycket om det nu.

Dag Bremberg sa...

"Effektivast användning av skattebetalarnas pengar" är naturligtvis att anlägga dubbelspår på en annan spårsträcka, där man helt slipper ge sig på berg, hus och gravar.
Men, Mats, politiska beslut handlar inte enbart om att minimera kostnader. Vi måste väga dem mot nyttan.
I det här fallet kan vi inte göra det för vi får inga uppgifter från samhällsbyggnadschefen om kostnaderna. Det är därmed ännu sämre beslutunderlag än när Campus- och Culmenaffärerna klubbades.
Stor risk för en ny skandal, alltså.
Den här kommunen har inte råd med fler svarta hål.