söndag 1 februari 2009

Därför lämnar rektor Erik Rundström Thomasgymnasiet.

PS:Detta brev har rektorn på Thomasgymnasiet skickat på mail till sina anställda:DS

Recept för rektorsavveckling, hämtat från ett autentiskt fall
Ingredienser:
Ett frustrationsskapande projekt.
En påse oärlighet
En knippa värderingar.
Några skopor återkommande negativ kritik.


Tillvägagångssätt:
1.Skapa på papperet en projektorganisation för ett nytt stort skolbyggnadsprojekt. Döp projektet till exempelvis Campusprojektet. Sätt in rektor som ledamot i projektgruppen. Se därefter till, att varken projektplan eller tidplan upprättas. Kalla inte projektgruppen till några sammanträden, åtminstone inte under det första projektåret, och dokumentera inte utvecklingen av projektet. (Några minnesanteckningar behöver ju inte skrivas, eftersom inga projektgruppsmöten äger rum). Detta skapar garanterat frustration hos rektor.

2.Beakta inte rektors återkommande påpekanden om behovet av t.ex. handikappanpassning av lokalerna. Strunta också i rektors påpekanden om att det saknas datasalar i den nya skolan, trots att sådana finns upptagna såväl i programhandlingar som ritningar.

3.Negligera rektors återkommande önskemål om att en aula bör skapas för den nya skolan. Informera i stället Kommunstyrelsen om att rektor inte framfört något önskemål om aula.

4.Förbjud rektor att under projekterings- och byggnadstiden ha någon som helst kontakt med fastighetsägaren eller byggentreprenören. Kalla i stället in honom två dagar före inflyttningsdatum för att informera om att projektet är försenat och fråga honom om vad han tänker göra åt det.

5.Låt skolan vara en byggarbetsplats under läsårets första tre veckor och lägg ansvaret för elevernas och personalens säkerhet på rektor.

6.Skriv ett brev till de ledande politikerna i kommunen och informera om att rektor överhuvudtaget inte engagerat sig i projektet. Skriv på annat ställe i brevet, att rektors engagemang för och ändringsönskemål i projektet orsakat ett stort ekonomiskt underskott. Publicera brevet i nätupplagan av lokalpressen.

7.Lova därefter att offentligt dementera dessa oriktigheter samt att be rektor om ursäkt. Vidta inte någon av dessa åtgärder.
(Bli inte förvånad, om rektor blir upprörd över osanningarna i punkt 3 och 6).

8.Uppdra åt rektor att inför ett nytt budgetår och budgetbeslut göra en noggrann konsekvensbeskrivning av den föreslagna budgetramen. Låt därefter bli att visa eller informera den politiskt ansvariga nämnden om de beskrivna konsekvenserna.

9.Se till, att nämnden inte tar något budgetbeslut förrän i maj under budgetåret, då planeringsarbetet inför det nya läsåret i stort sett är avklarat.

10.Uppmana rektor att inte genomföra de drastiska personalnedskärningar, som skulle bli följden av de ekonomiska nedskärningarna i kombination med målet att skapa en budget i balans. Kritisera honom därefter återkommande under året för att han inte åstadkommit tillräckliga minskningar av personalkostnaderna.

11.Höj hyresbeloppet för skolan med 2,8 Mkr i oktober under löpande budgetår utan att informera varken rektor eller ekonomihandläggaren på skolan om detta.

12.Bokför i november två fakturor om sammanlagt 2,5 Mkr för konsultinsatser i Campusprojektet på skolans driftsbudget utan att informera varken rektor eller ekonomihandläggaren om detta. (Håll för troligt, att rektor blir frustrerad av ovanstående ekonomiska turer och det närmast bedrägliga beteendet i punkterna 11 och 12 ).

13.Utforma ett resursfördelningssystem för gymnasieskolan, som ger den lokala privata elitskolan möjlighet att anställa minst 10,6 lärare per 100 elever men tvingar den kommunala allmänna gymnasieskolan att sänka sin lärartäthet till 6,8 lärare per 100 elever. Påstå därvid, att ambitionen är att skapa lika förutsättningar för eleverna på båda skolorna.

14.Kritisera rektor för att han i en intervju i lokaltidningen stolt påstått, att ”hans” allmänna gymnasieskola skapar ett bättre mervärde för eleverna på NV- och SP- programmen än vad den privata elitskolan gör. Klargör för honom, att sådana uttalanden inte är lämpliga att göra i Strängnäs. (Räkna med att rektor inte delar de värderingar, som ligger till grund för punkterna 13 och 14).


Om ovanstående recept följs, kan man räkna med att rektor tackar ja till ett avvecklingserbjudande.

15 kommentarer:

Anonym sa...

Många anklagelser men ingen anklagad ?
Vem är den skyldige till detta ?

Dina recept på äppelkaka och lussekatter var bättre.

Margit Urtegård sa...

Hej Patrik.

Det får du lista ut själv.

MVH Margit

Dag Bremberg sa...

Margit, detta var en sammanställning av skeendet, som pekar på synnerligen allvarliga brister vad gäller såväl det kommunala ledarskapet som organisationens ekonomistyrningsrutiner.

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Ja, det kan man lungt påstå. Stämmer detta är det mycket allvarligt.

MVH Margit

Cattis Zetterwall sa...

Hej Margit!

Ett av våra barn som just nu går andra året på Thomas har läst ditt inlägg.

Under de år vi har haft ungar på skolan har vi aldrig varit missnöjda.

Har man frågor har Erik alltid varit väldigt snabb att höra av sig personligen.

//Cattis

Margit Urtegård sa...

Hej Cattis.

Jag har också bara hört gott om Erik Rundström. Han har inget att förlora på att säga sanningen. Vi får se vad som händer.

MVH Margit

Anonym sa...

Nu börjar det bli lite för mycket motsägelsefulla inlägg i den här frågan. Vi lär få uppmana till en vitbok om hela eländet för att vi ska få någon slags reda i dessa anklagelser och motanklagelser. Värdefullt att nu också få Erik Rs version. Hittills har vi ju haft "bara" MMs och personalchefens.

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Jag tycker som du, att det var: "Värdefullt att nu också få Erik Rs version".

Vi ses på KS i morgon.

MVH Margit

Anonym sa...

Tack för din publicering här!

Brevet är en version och det finns såklart några till. Mats föreslår vitbok. Hu-Jeda-mej så tokigt. Inga skattepengar på en omöjlig uppgift tack. Jag tror vi ska lära oss av misstagen. I det här fallet finns flera av soppans ingredienser att beskåda, så att vi kan få lite lärdom. En version har nog Ulf Kristersson. Sen finns flera nya politiker som har hållit i kvasten. Första ekonomen fick sparken och den sista slutade lägligt i tid på egen begäran. Kommunchefer, skolchefer, nämnder, fullmäktige, olika AU, osv.

Vitboken som Mats önskar tror jag är en totalt omöjlig uppgift. Ett försök skulle snabbt visa att jag har rätt.

Men ändå Margit så tack för din publicering, för det skulle vara jättefel att lägga all skuld på Erik. Även han har ansvar men med så här många inblandade och lägg till entreprenörer så minst 20 har haft fingrar i syltburken. Alltså kan Erik högst få 5% ansvar, "hihi" enkelt!

Bäst av allt är att Erik skriver sin version på ett kul sätt!

Lasse sa...

Känns som militäriskt nogrant jobb att få bort rektorn kan det vara militärerna på det gamla området som verkar

Anonym sa...

Jag tror att man som betraktare ska vara ytterligt försiktig när man kommenterar Rektor Eriks lista.
Sanningen är som vi vet aldrig vit eller svart.
Håkan Bertilsson

Anonym sa...

Vad som är tråkigt är att ingen tagit tag i detta ärende. Oavsett vad/vem som har rätt eller fel. Jag är verkligen ovetande. Så måste det ju finnas mer än en person som inte mår bra i den här härvan. Resulttatet förutom det mänskliga lidandet är ju vår urusla ekonomi på Thomasgymnasiet.

Kerstin

Anonym sa...

Tack Håkan !

Du balanserade upp debatten bra.
Margit har lite svårt för den grå nyansen.

Anonym sa...

Det skulle vara intressant att få höra din version då Håkan Bertilsson... om nu denna inte stämmer.

Margit Urtegård sa...

Hej Håkan.

Du har så rätt när du skriver att: "Sanningen är som vi vet aldrig vit eller svart". Då är det väl bra att Erik Rundströms ord också får komma fram? Tills nu har vi bara fått höra den fd ekonomichefens och kommunchefens ord och enligt de var allt Rundströms fel.

Det viktigaste för oss är inte vems fel det är. Det viktigaste måsta vara att sådant inte får hända igen. Jag har svårt att tro att det blir bättre så länge vi har samma kommunchef kvar. Jag tycker om honom som person, men han har inte varit bra för Strängnäs kommun. Det är min åsikt, den framförde jag redan 2005. Jag har försökt att ändra uppfattning, tro mig. Men, vi får fortfarande dåliga underlag till beslut, usla dragningar på KS med mera och det är absolut inte tillfredsställande!

MVH Margit