söndag 17 februari 2008

Samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs

Under flera år har chefen för samhällsbyggnadskontoret, Lars Johansson, i Strängnäs kommun byggt upp kontoret till vad det är i dag; ett väl fungerande samhällsbyggnadskontor. Han har sagt upp sig och skall snart börja arbeta i en annan kommun. Han orkar nog inte stå och se på att hans "livsverk" söndersprängs. Förra året fick kommunchefen Jan Heimdahl i uppdrag från kommunstyrelsen att göra strukturella förändringar i kommunen för att spara pengar. Han valde att koncentrera sig på att montera ner samhällsbyggnadskontoret. Hans förslag är bland annat att VA- och renhållning läggs i bolag under/i SEVAB. Att park- och idrott, gata- och anläggning och verkstad och transport knoppas av. Att konsult- och trafik renodlas som beställarkontor och att beredningsstöd begränsas. Att brandförsvaret (räddningstjänsten) går in i förbund med andra kommuner. Det som blir kvar är i stort sätt bara plan- och bygg samt kart- och mät. Jag är ordförande i Teknik- och fritidsnämnden och ingen av nämndens verksamheter blir kvar på samhällsbyggnadskontoret om jag har förstått allt rätt. Ändå sägs det att nämnden skall vara kvar. Vilken roll skall nämnden ha blir min högst berättigade fråga då? En sak har jag lärt mig genom åren i politiken och det är att borgerliga politiker alltid tror att det är lönsamt att lägga ut och privatisera kommunal verksamhet. Själv är jag inte så indoktrinerad eller ideologiskt låst att jag ser allt på det viset. Jag tror att det kan vara bra för skattebetalerna att behålla viss verksamhet i kommunal regi. Är det bäst att lägga ut verksamheter skall vi självklart göra det, men underlag för sådana beslut skall läggas fram och analyseras just ut i från brukarnas, det vill säga skattebetalarnas behov. Som kommunfullmäktiges ordförande Anders Svensson ofta säger: "Man skall inte springa så fort att träskorna ramlar av". Kommunchefen envisas med att säga att han har fått det här uppdraget av kommunstyrelsen. Jag envisas med att hävda att han enbart har fått i uppdrag att göra strukturella förändringar för att vi skall spara pengar, att han har valt att fokusera på att montera ner samhällsbyggnadskontoret är hans val. Nu håller han på att överbevisa alla ledande politiker i alliansen att det här är ett utmärkt förslag så att de tar det till sitt hjärta och gör det till sitt förslag. Ingen politisk diskussion har föranlett detta förslag. Det är skrämmande. Men, det är väl ingen som blir förvånad?! Kommunchefen har inte utrett om det här förslaget är ekonomiskt gångbart eller ej och då tänker jag på om det är lönsamt för kommunen på lång sikt. Kommunchefen håller på att informera tjänstemän i kommunhuset om vad han har tänkt att göra med samhällsbyggnadskontoret. När har han tänkt att informera politikerna om sina planer? Blir det ett färdigt förslag som läggs fram, som bara skall klubbas i genom? Jag är rädd för det.

Inga kommentarer: