måndag 11 februari 2008

Hedersvåld

I en mycket välskriven ledare i DN (080210) ställs frågan: "Är den kvinnokraft som en gång gavs luft under föreställningarna av 'Jösses flickor' fullständig tämjd?" En bra och angelägen fråga. Vi är så rädda för att bli kallade rasister att vi många gånger låter bli att ifrågasätta den hederskultur som har satt rot i vårt samhälle. Det är lättare att vara bekväm, att låtsas som det regnar. Också i Sverige, ett av världens mest jämställda länder, existerar ett patriarkalt förtryck, inleder ledaren sin artikel Rädda flickor. Ett nytt begrepp i tidningarna är "balkongflickan", fast de har blivit ganska många de senaste åren. Unga flickor som knuffas ut från balkonger av sina manliga släktingar för att de inte lever som den patriarkala fadern vill och den hederskultur han försvarar. Att Rädda barnen är bland de som sviker de här tjejerna, genom att försöka släta över hederskulturens betydelse, borde inte förvåna någon vid det här laget. Den cencurerade forskaren Pernilla Ouis berättar i SvD (080207) att Rädda barnen omarbetade hennes forskningsrapport om hederskultur och sexuella övergrepp i Mellanöstern. Varför gjorde de det? Enligt Ann-Charlotte Marteus (Expressen 080206) ströks känsliga formuleringar i rapporten för att Rädda barnen vill behålla sin självbild som "fina människor". Ni vet väl att fina människor kommer inte frivilligt i konflikt med andra, även barnes bästa är man beredd att ofra för att slippa konflikter. Rädda barnen har förbjudit forskaren Ouis att diskutera en patriarkal könsmaktsordning, kulturella normer kring heder och kvinnlig sexualitet, och hur en strikt, religiös sexualmoral kan missbrukas för att legitimera våldet. Ouis påpekar att utan dessa element i analysen kan inte komplexiteten i problematiken förstås och förövrarna framstår som än värre monster. Ouis avslutar sin artikel med: "Rädda barnens agerande är kontraproduktivt och spelar främligsfientliga krafter rakt i händerna". Klokt påpekar hon att rädda vuxna räddar inga barn. Just det, rädda vuxna räddar inga barn. Rädda vuxna räddar ingen av dem som är utsatta för förtryckande hederskultur i Sverige i dag! Att Rädda barnen väljer att huka för hedersvåld är skrämmande. Det är inte bara skrämmande, det är ett stort svek mot alla flickor och killar som varje dag lider under hedersförtrycket, mitt ibland oss. Marianne Nivert får gärna fortsätta att mingla i de fina salongerna, men hon borde lämna sin ordförandepost i Rädda barnen. Hennes agerande kring forskningsrapporten till Pernilla Ouis visar att hon har ett dåligt omdöme och genom det inte är lämpad till att vara ordförande för en viktig organisation som Rädda barnen. Vi får aldrig glömma Fadime eller Pela. Vi får aldrig glömma balkongflickorna. Det är på hög tid att vi reagerar.

Inga kommentarer: