fredag 29 februari 2008

Nyamko Sabuni

Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag skriver i dag på Brännpunkt i SvD om att "Kulturen ursäktar inte övergrepp". De vill att det ska bli straffbart för föräldrar och andra vuxna att medverka till barnäktenskap. De vill alltså kriminalisera medverkan till barnäktenskap. De påpekar att det redan är straffbart i våra grannländer att tvinga unga människor att gifta sig och det är bra. Det borde inte förvåna någon att Sverige inte har kommit dit än. Jag upplever att det finns en inbyggd rädsla hos många svenskar för att kunna uppfattas som rasister när man skall hantera sådana här frågor. Man hukar i stället för att ta ansvar, det kallas för flathet och feghet. I mitt arbete som kriminalvårdare möter jag dagligen människor ifrån såkallade kyskhets- och hederskulturer. Det har gett mig en del kunskaper om hur flera från sådana kulturer tänker kring det här med flickors- och kvinnors frihet (eller snarare brist på frihet). För många av de jag har diskuterat dessa frågor med har jag uppfattats som rasist i stället för feminist. När jag har sagt att jag tycker att kvinnor skall ha samma rättigheter och friheter som män i vårt samhälle, så har de tyckt att jag är fördomsfull och rasistisk. När kollegor från länder med stark patriarkal samhällssyn har kallat mig rasist har jag självklart sagt i från till mina chefer. Men, cheferna har aldrig tagit tag i problemet när det har dykt upp. Det är för känsligt, de är rädda för att själva bli kallade för rasister. Vi kan inte blunda för kulturkrockarna i Sverige, vi måste ta ett större ansvar för att säkra att ingens rättigheter kränks. Jag är glad för att Nyamko och Ullenhag tar upp problemet med tvångsäktenskap, som så fint kallas för planerade äktenskap av vissa. Vi är skyldiga att göra det för de flickor, men också pojkar, som tvingas att gifta sig emot sin vilja med någon de inte vill leva med.

Inga kommentarer: