söndag 16 januari 2011

Vi borde prioritera barnen

Under mina nio år inom kriminalvården och i mitt nuvarande arbete på ett utredningshem inom SIS (ett paragraf 12-hem, särskilt ungdomshem, institution avsedd för ungdomar som omhändertagits med tvång enligt LVU eller av domstol dömts till sluten ungdomsvård), så har jag funderat mycket över vad det är som gör att dessa barn- och unga har hamnat så snett i samhället. Vad kunde föräldrarna har gjort annorlunda? Vad kunde samhället ha gjort?

Flera av de intagna har en gemensam faktor; deras kompass mot en kriminell bana ställdes in mycket tidigt i livet. Kunde den kompassen ha ställts om på ett tidigare stadium? Min uppfattning är det kunde man ha gjort och jag menar att det är kommunerna som är den stora boven i dramat till varför detta inte görs i en mycket större omfattning. Det kommunerna inte satsar på skolan får samhället betala i slutändan i alla fall.

Skolan är för många barn och unga en mardröm, en otrygg plats där de råkar väldigt illa ut. Flera av dessa kommer från hem som också är en smärtsam och otrygg plats att vara. Nu när friskolorna poppar upp som svampar ur marken töms den kommunala skolan på viktiga resurser som tex duktiga elever. Jag har ingenting emot valfrihet men den segregation som uppstår genom att flera och flera barn går i friskolor måste kunna diskuteras. Jag har heller ingenting emot elevpengen. Jag tycker dock att det är orimligt att den mer eller mindre skall se lika ut mellan skolorna.

Det är inte bara idyll här i Strängnäs kommun heller. Det behövs att satsas mer resurser i skolan. De pengar som majoriteten (FP, C, MP och S) nu väljer att lägga på sig själva genom kraftigt höjda politikerkostnader, borde ha satsas på skolan i stället. Högre lärartäthet och flera speciallärare behövs i skolan.

Socialdemokrater skyller det segregerade samhället på den nuvarande regeringen. Kritiken är nog befogat, klasskillnaderna ökar. Men, det var inte den nuvarande regeringen som började att hyvla bort resurser från skolan, vården och omsorgen. Detta har skett under flera decennier och under flera regeringar. Dags att vakna oavsett vilken politisk "falang" man tillhör. Om vi inte gör det kommer många barn och unga få betala ett väldigt högt pris.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Så rätt Margit! Det vi inte satsar nu får vi och de drabbade betala flera gånger om senare!

/Birgitta E

Anonym sa...

Vad kunde samhället har gjort? Vad kan du som förälder och mamma till Strängnäs värsta klottrare göra? Jo sluta och skylla på samhället och kräva mer resurser.Betala av din miljon som du har i årlig inkomst enligt Aftonbladet till de drabbade fastighetsägarna .Klottret kostar kommunen miljontals kronor.

Margit Urtegård sa...

Hej anonym.

Man skall få höra mycket innan öronen ramlar av. Du påstår att jag är mamma till en av Strängnäs värsta klottrare. Det är inte sant. Jag har tre barn, ett barn som studerar på högskola i Norge, ett barn som arbetar och försörjer sig själv och ett barn som går på gymnasiet. Tre välartade barn som aldrig skulle kommit på att skada vare sig någon människa eller någons egendom.

Aestan sa...

Intressant Margit, skolan är otrygg och jobbig miljö för många barn, men... Det är för enkelt att skylla på friskolor och sedan kräva högre lärartäthet och mer annan personal till skolan. Man borde titta mer på ledningen av skolorna, det är förmodligen där den stora skillnaden ligger, rektorn ska vara ledare, inte administratör

Johan R. Sjöberg sa...

Margit har rätt i att det faktiskt behövs resurser också. En del saker handlar om administration, men absolut inte allt. Skolan behöver mer resurser onekligen.

Och som en god socialdemokrat så erkänner jag villigt att inte allt som s-märkta regeringar i Sverige under sent 1990- och tidigt 2000-tal gjort var bra, heller.

laurent castaing sa...

Anonymitet = Feghet.
Mycket starkt gjort att anklaga med underskrift "Anonym".
Du har rätt i en sak: rektorn ska vara(pedagogisk) ledare, inte (ekonomisk) administratör.
Kommunerna som ger skolpengarna och skolverket, godkänner systemet. Beklagligt! :(