onsdag 2 december 2009

8 av 10 rökare vill sluta röka!

Tidningen Folket skrev 24 november 2008: "Landstinget i Sörmland är sämst på att hjälpa folk att sluta röka." 2008 var första gången man gjorde en studie av hur landstingen hjälper folk att sluta röka. Företaget Health Consumer Powerhouse, HCB, gjorde undersökingen.

Citat från tidningen Folket: "Sörmland har genomgående låga poäng på alla indikatorer, konstaterar Arne Björnberg, utvecklingschef Health Consumer Powerhouse. Bara på en indikator har man fått full poäng, det är Förändring i andel rökande män. När det gäller att få nyblivna mammor att sluta röka efter förlossningen är det bara Jämtland och Gävleborg som har sämre poäng, skriver han i ett pressmeddelande."

Det konstateras: "Tobak är den största hälsorisken i Sverige, och orsakar till exempel nio av tio lungcancerfall. De samhällsekonomiska effekterna har beräknats till 26 miljarder om året skriver Svenska Dagbladet." Detta var 2008. Hur ser det ut i dag?

Den 18 november 2009, under den tobaksfria veckan, skriver Folket: "Tobaksfria veckan pågår för fullt. I Sörmland har Landstinget fokuset inställt på rökavvänjning. – Du kan själv - men det finns stöd om du behöver, är budskapet." Vad händer de andra 51 veckorna om året?

Ordförande i organisationen Läkare mot tobak, Professor och överläkare Hans Gilljam med flera, skriver i en debattartikel i tidningen Folket: "Tobaksavvänjning prioriteras inte i många landsting trots att det är den mest kostnadseffektiva behandlingen som finns inom vården. Det har vi känt till länge, men politiker och beslutsfattare tycks ha missat budskapet. Kan det bero på att de enorma vinsterna syns först i nästa valperiod? När de allvarliga tobaksrelaterade sjukdomarna som KOL, hjärt-kärlsjukdom och cancer minskar i takt med att fler slutat med tobak. Måste inte det vara en av våra största utmaningar idag, att minska lidande och död?"

För det är vad det handlar om, att minska lidande och död. Hur många dör inte många år för tidigt på grund av rökning? Nikotin är enormt beroendeframkallande. Det sägs att det är lika svårt att sluta med nikotin som det är att sluta med heroin. Alla som har haft eller har någon form av missbruk kan förstå vad det handlar om.

Debattörerna skriver: "Närmare 8 av 10 rökare vill inte vara rökare och nästan hälften av snusarna vill inte snusa. Av alla dem vill var tredje ha professionell hjälp. När rökaren får stödjande samtal kombinerat med rätt läkemedel kan möjligheterna att lyckas tiodubblas jämfört med utan stöd. Det är långt ifrån alla rökare som har tillgång till tobaksavvänjning i sitt landsting. Enligt en undersökning är det bara sex landsting som bedömer att resurserna är helt tillräckliga för patienternas behov av avvänjningsstöd. 3 av 10 vårdcentraler har inte tillgång till tobaksavvänjare, enligt en rapport från Statens Folkhälsoinstitut."

Professionell hjälp kan vara så mycket. Det kan handla om allt från stödjande samtal med en rökavvänjningsexpert eventuellt kombinerat med läkemedel till akupunktur. Så här ser den krassa verkligheten ut, enligt debattörerna: "Men i dag beror det på var du bor, om du ska få tillgång till tobaksavvänjning. Inte ens för dig där ett rökstopp är enda vägen tillbaka till ett värdigt liv, finns det självklara stödet att tillgå." Det pratas mycket om likvärdig vård och jämlik hälsa. Hur ser det ut egentligen?

Inga kommentarer: