fredag 4 april 2008

DAGENS ORDSPRÅK


Utan att förringa det mod som människor visat
när de dör, får vi inte glömma de modiga
handlingar som människor utfört medan de levat.
Vardagsmod är ofta mindre dramatiskt än mod
i livets slutskede, men det är desto mindre
en fantastiskt blandning av triumf och tragedi.
En människa som gör vad hon måste-
trots de obehagliga följder det kan få för henne
personligen, trots hinder och faror och trångmål-
bygger grunden för all mänsklig moral...

John F. Kennedy (1917-1963)

Inga kommentarer: