torsdag 13 mars 2008

Sopats under mattan!!!

Strengnäs Tidning har under flera veckor försökt få ut en utredning, från kommunchefen i Strängnäs kommun, rörande eventuella oegentligheter i kommunens fastighetsbolag. Kommunchefen har nekat att ge ut någon utredning och i vanlig ordning hävdat att utredningen är sekretessbelagd. I dag klockan 17.30 skickades utredningen ut i alla fall till de olika medierna i trakten. Ett pressmeddelande från Strängnäs kommun: "En ryktesspridning under senare tid gör gällande att oegentligheter pågått inom Strängnäs Bostads AB 2004-2005, och att kännedom om detta har sopats under mattan". Kommunchefen fortsätter: "Granskningen redovisades i en rapport i mars 2006. I rapporten kunde inte något av de påstådda brotten styrkas, varför jag valde att inte låta polisanmäla de påstådda händelserna".


Enligt min åsikt så är det bara åtalsmyndigheten och polisen som kan utreda om något brott har begåtts. En stackars kommunal revisor har inte kompetens att avgöra sådant. Den kommunala revisorn skriver i sin utredning: "En möjlig väg att komma åt den typen av underlag som eventuellt kan förekomma vid muta/bestickning är dock att polisanmäla det misstänkta brottet". Det hedrar kommunal revisorn att han inser sin egen begränsning, det är sorgligt att kommunchefen inte gör detsamma. Samtidigt skriver kommunal revisorn: "Slutsats: Möjligheten till bevisning är obefintlig om inte uppgiftslämnaren medverkar i polisutredningen". Där tar även kommunal revisorn sig vatten över huvudet. Det ligger långt utanför hans område och kompetens att bedöma huruvida polisen behöver uppgiftslämnarens hjälp för att styrka brott. Det är enbart polisen som kan göra den bedömningen.


Utredningen slutar så här: "I detta fall konstaterar vi således att vi inte kan styrka de misstankar om oegentligheter som framförts utifrån de underlag som granskats. Vi kan på samma grunder inte heller helt och fullt rentvå de misstänkliggjorda tjänstemännen". Just där i den meningen skulle/borde kommunchefen haja till. Kan man vare sig bekräfta eller dementera brott skall rimligen en polisanmälan göras. Man skall ta in proffsen. Det handlar inte om vare sig kommunchefens eller direktörens (i fastighetsbolaget) pengar, det handlar om skattepengar; det är dina och mina pengar det handlar om! Kommunchefen avslutar sitt mejl så här: "Valet att inte tidigare offentliggöra rapporten grundar sig på omsorgen om de utpekade medarbetarna inom bostadsbolaget och att rapporten inte givit mig skäl att gå vidare med polisanmälan av de påstådda händelserna". Fel, fel, fel! Det är inte upp till kommunchefen att avgöra vare sig om brott har begåtts eller något annat mygel/muffens har hänt i det här sammanhanget. Det mest hederliga hade varit att polisanmäla ärendet för att komma till botten i/med det hela i stället för att mörklägga utredningen och genom det lägga locket på. Inte för att det behöver ha något samband, men det här hände samtidigt som dåvarande ekonomichefen, medföljande stora rubriker i tidningen, fick sparken. Kanske för många skandaler på en och samma gång?!

Inga kommentarer: