onsdag 14 april 2010

Nalin Pekgul och Paulina Neuding

Nalin Pekgul, ordförande för socialdemokratiska kvinnoförbundet, skriver på newsmill: "Vi som är politiskt aktiva och kommer från länder med långvariga konflikter bär med oss mycket hat. Men nu lever vi i Sverige och vi som har nått positioner som ger oss inflytande över samhällsutvecklingen måste använda vår makt och ställning för att verka för försoning och inte gå våra etniska gruppers ärenden." Nalin Pekgul är en mycket klok politiker som ofta kommer med vettiga och genomtänkta argument i integrationsfrågan.

Pekgul påpekar: "Men ska vi hålla ihop Sverige måste även svåra frågor kunna ventileras. Bakgrunden till intervjun i Aktuellt är att jag under flera år med oro har sett hur den svenska politiken etnicifieras. När riksdagen beslutade att benämna massakrerna på armenier, assyrier och syrianer som folkmord kom motsättningarna upp till ytan. Beslutet kan diskuteras, men det är ett tecken på etnicifieringen att riksdagsledamöter med rötter i Turkiet deltog så aktivt i debatten och sedan tar åt sig äran av beslutet inför de egna etniska grupperna. Jag hade förväntat mig att just dessa ledamöter skulle se faran med etnicifieringen och hålla sig borta från denna debatt för att inte öka motsättningarna." Pekguls debattartikel på newsmill påminner om Paulina Neudings artikel i SvD här om dagen; "Åkesson tjänar på att andra duckar".

Paulina Neuding skriver: "Mordet på en äldre kvinna i Landskrona är ett tragiskt, enskilt våldsdåd som inte säger någonting om brottsligheten i stort, vare sig i Landskrona eller i resten av Sverige. Men mordet har väckt frågor i debatten som är värda att ta på allvar. Stämmer det att invandrare är mer benägna att begå våldsbrott än infödda svenskar? Finns det överhuvudtaget legitima skäl att tala om invandrares överrepresentation eller är det att gå Sverigedemokraternas ärenden?"

Det är individer som begår brott, inte etniska eller religösa grupper. Samtidigt måste man kunna prata öppet om de olika samhällsproblem vi har. Det är ett problem att personer från Afrikanska länder har svårare att få jobb i Sverige än vad tex en invandrare från Danmark har. Det är ett problem att invandrare tycks vara överrepresenterade i svenska fängelser. Tidigare var det arbetarklassen som var den dominerande gruppen på anstalterna. Kan man inte prata om detta blir det svårt att komma med bra problemlösningar.

Neuding skriver: "Flera amerikanska studier har visat att invandrare har varit mindre brottsbenägna än infödda amerikaner. En förklaring är att det rör sig om en grupp som ofta har riskerat mycket för att etablera sig i det nya landet, och som har för mycket att förlora på att begå brott. En annan förklaring tycks ligga i urvalet, det vill säga i vilka som väljer att lämna sina hemländer och bosätta sig i USA. Invandrare behöver alltså inte vara mer ?benägna att begå brott, trots alla svårigheter det innebär att börja om i ett nytt land uppryckt med rötterna. Om detta borde man även i Sverige kunna föra en debatt som leder till konstruktiva åtgärder."

Om vi inte kan ta i känsliga frågor så lämnar vi över de till andra. I det här fallet till Sverigedemokraterna. Är det det vi vill?

3 kommentarer:

lasse p sa...

Kriminalitet och antalet interner på våra anstalter beror fram för allt på socioekonomiska faktorer. Mycket stora grupper av invandrare/nysvenskar eller vad vi föredrar att kalla dem lever i utanförskap;hög arbetslöshet, låg utbildning, dålig bostäder och med dålig ekonomi. Sådana faktorer får genomslag i brottstatistik.

Marie-Louise F M sa...

Hej Margit!
Bra att du bloggar och inte duckar!Peguls och Neudings artiklar är viktiga inspel i en nödvändig och viktig debatt.
/Marie-Louise

Margit Urtegård sa...

Hej Lasse.

Du har fullkomligt rätt. Alla de faktorer du nämner påverkar självklart brottstatistiken. De flesta interner på svenska fängelser har ofta klassbakgrund gemensamt. Det är i alla fall den slutsats jag har dragit efter att ha arbetat inom kriminalvården i 9 år. Många lever i det som lite slarvigt kallas för utanförskap. Frågan är hur vi stoppar den segregation som växer fram i våra förorter? Många från arbetarklassen har gjort framgångsrika klassresor.

Vi bor i möjligheternas land. Det gäller att den insikten sprids. Titta på invandrarflickorna och hur många av de som satsar på högre utbildning genom studier.