onsdag 30 november 2016

Klassbakgrund spelar roll

Linda Nordlund har i dagens SVD skrivit den viktigaste text som har publicerats i någon svensk tidning på mycket länge. I artikeln "Föräldrar spelar roll" förmedlar hon allt vad jag själv har försökt att göra till politiker i mitt eget parti här i Strängnäs under en lång tid. Mitt parti Moderaterna har inte lyssnat alls, huruvida det handlar om okunskap eller ovilja eller bådadera vet jag ärligt talat inte. Jag hoppas det bara handlar om ren och skär okunskap därför att det är enklast att göra något åt. Ovilja är svårare att hantera.

För er som inte vet så arbetar jag som vikarierande skolkurator på en av kommunens största kommunala skolor, Åkerskolan, även Lännaskolan med 17 elever fördelade på 4 årskurser ingår i rektorsområdet. Redan i våras skrev jag till ordförande i barn- och utbildningsnämnden Patric Johansson med flera om min oro för den kommunala skolan.

Ca 40 procent av våra grundskoleelever i Strängnäs kommun går i friskolor. Friskolor är inte privata skolor som många tror, det handlar om skattefinansierade skolor som politikerna inte har insyn i och heller inte någon beslutanderätt över, det kan vara därför de går så bra? Det finns i alla fall ingen friskola som skulle ha drivit en skola med enbart 17 elever därför att det för det första inte är ekonomiskt hållbart att ha en så liten skola och för det andra inte pedagogiskt försvarbart.

Här om dagen stod vårt kommunalråd Jacob Högfeldt (M) i Folkets hus i Åker, som han har beslutat att kommunen skall köpa, att det tar ca fem år att "fixa" skolan. Jag gråter inombords, jag tänker på alla de elever som behöver stöd och hjälp nu och inte får det.  När jag som medlem i Moderaterna stod på torget var engagerad i valrörelsen 2014 så stod jag på torget och pläderade för Strängnäs moderater med budskapet tidig insats - trygga barn. Tidig insats är viktigt!

I dag är det våra största partier, Socialdemokraterna och Moderaterna, som styr Strängnäs kommun. Båda partierna kallar sig arbetarpartier som brinner för skolfrågorna. Vår nya skolchef Tony Lööw skall fixa skolan, kanske på etthundra dagar? Lööw är jättetrevlig och säkert en hyvens kille med både stora kunskaper och ambitioner och jag hoppas att han kan leva upp till våra förväntningar.

"Trots alla satsningar misslyckas den svenske skolan med sitt viktigaste uppdrag - att vara en murbräcka mot klyftor och klasskillnader." I våras var det bara strax under 60 procent av våra elever i nionde klass från Paulinska, Karinslund och Åkerskolan som klarade godkända betyg i alla ämnen. Om det är så att skolorna inte längre jämnar ut orättvisorna vi föds in i, utan snarare förstärker dem, försvinner kanske själva poängen med en skattefinansierad skola?