måndag 2 mars 2015

Landsbygdsskolorna i Strängnäs kommun

År 2007 kom frågan om bygdeskolornas framtid i Strängnäs kommun upp på politikernas dagordning. Det var när Ann Landerholm (M) var kommunstyrelsens ordförande och Jan Heimdahl var kommunchef. Kommunen behövde spara pengar och kommunchefen lyfte frågan om bygdeskolorna. Kombinationen sjunkande elevunderlag i bygdeskolorna och ökande tomma skolstolar generellt i kommunens skolor låg delvis bakom. Innan frågan hann diskuteras och behandlas lades den i malpåse. Nu 8 år senare lyfts frågan igen och nu verkar det som om ärendet skall både diskuteras och behandlas och inte begravas ännu en gång.

Kommunens mäktiga man i Fogdö Jan Persson (Kilenkryssets ägare) har engagerat sig hårt i saken. På en helsida i Strengnäs Tidning berättar han vad han inte kommer att göra om Fogdöskolan läggs ner; han skall då inte bygga 50 villor han hade planerat att bygga på sin mark. Jan Perssons brorson Jens Persson (C) satt i kommunstyrelsen förra gången bygdeskolorna diskuterades och direkt togs bort från politikernas dagordning utan utredning. Efter det blev Jens Persson ganska snart kommunstyrelsens ordförande och hade den posten fram till nyligen. 

Kommunstyrelsens nuvarande ordförande Jacob Högfeldt (M) och kommunalrådet Monica Lindell Rylén (S) skriver i sitt svar till facebookgruppen "Bevara landsbygdsskolorna i Strängnäs" bland annat: "Vi måste bygga vårt beslutsfattande på väl underbyggda argument där det inom skolans område framförallt ska vara barnens möjligheter att hållbart över tid tillgodose sig kunskap som står i fokus. Vi kan konstatera att vi hamnade fel i den här processen. Vår ambition är att det här ska bli en bra process där tydliga alternativ är konsekvensutredda innan beslut. Det blir slutligen upp till Kommunfullmäktige att med hela kommunen för ögonen fatta beslut."

Detta sympatiska och kloka svar från kommunalråden har jag stor respekt för. Den förra politiska majoriteten med Jens Persson (C) och Fredrik Lundgren (FP) i spetsen hade absolut ingen dialog med befolkningen eller respekt för densamma när de lade ner den populära Långbergsskolan. Nu är det en helhetssyn som skall tas i en aktiv och lyhörd dialog med kommunens invånare.

Den här gången kommer förhoppningsvis frågan att utredas ordentligt. Jag litar på det. Jacob Högfeldt och Monica Lindell Rylén har noterat: "Vi vill framhålla föräldrarnas val. Hur vi än vrider och vänder på det här ser vi att många föräldrar väljer andra skolor än sina närliggande landsbygdsskolor idag." Enligt information jag har fått så väljer tex 28,5 procent av föräldrarna i Länna annan skola till sina barn än Lännaskolan. Den tendensen finns även i Fogdö och Härad.

Nu gäller det att inte tappa greppet om helhetssynen. Bevarandet av landsbygdsskolorna påverkar kommunens alla skolelever och risken för att skolpengen måste sänkas ytterligare närmar sig. Även denna fråga måste beaktas. Måste bästa beslut tas när utredningen är klar och underlaget finns.

Skolfrågan är en het potatis i Strängnäs kommun och har varit det länge. Att ge sig in i den debatten utan att riskera att få några verbala rejäla örfilar är förmodligen svårt, men debatten är nödvändig. Om vi inte debatterar skolfrågan nu innan beslut tas kanske vi inte får fram alla kloka åsikter?! Hoppas på en frisk diskussion på bloggen. Välkomna.