måndag 30 april 2012

Breivik är Åkessons foster

Alex Voronov på Eskilstuna-Kurirens ledarsida beskriver ideologin bakom Anders Behring Breiviks terrordåd i Norge 2011. I artikeln "Breivik är Åkessons foster" skriver Voronov: "Samtidigt är det värdefullt att höra Behring Breiviks presentation av den ideologi som driver honom – och inte bara honom." Akkurat! Det är oerhört viktigt att påpeka att det finns en ideologi bakom galenskaperna. Det finns politiska partier som har samma hemska människosyn som Breivik har. Det finns politiska företrädare som tycker likadant som honom. Det får vi aldrig glömma.

Alex Vornov skriver: "Behring Breiviks mordorgie hade ett politiskt syfte, rotat i en politisk föreställning som går under namnet Eurabia-teori eller Counterjihad. Den bygger på tanken om ett sedan 1400 år pågående krig mellan civilisationer där islam expanderar och är på väg att ta över Europa. Det sker inte, som vid tidigare århundraden, genom krig utan genom invandring och stegvis islamisering av de europeiska samhällena.
Detta är ett huvudspår hos Behring Breivik när han kokar ner sitt 1500 sidor långa manifest till ett tolv minuter långt videoklipp. Idén hade samma centrala plats i hans anförande i tisdags och ekar ett budskap som är ett stående tema hos den europeiska rasisthöger som SD är del av." Utan dessa partier och denna ideologi hade vi inte sett någon Behring Breivik. Det har Voronov fullständigt rätt i.

Voronovs analys är träffsäker och klockren: "Han bestämde sig inte först att mörda och hittade därefter en lämplig filosofi som rättfärdigar det. Hans mordplaner växte fram ur idén om islamisering och förhatlig mångkultur, och han riktade sina vapen mot dem han anser möjliggör denna utveckling. En våldshandling med så skarpa politiska motiv medför politiskt ansvar. Det är lättplacerat."

De som vill legalisera droger bör se helvetet först!

Erik Leijonmarck och Fred Nyberg skriver i SvD: "Det finns ingen anledning att hymla om att cannabis är farligt och därför bör förbli förbjudet. Risken att drabbas av psykoser vid cannabisrökning och därmed på sikt utveckla schizofreni är högst reell. En relativt vanlig bieffekt av cannabisruset är panikångestattacker av olika styrka vilka kan övergå i långvariga panikångestsyndrom. Trots att psykoser och ångestattacker även kan drabba förstagångsrökare är dessa ändå inte de stora riskerna med cannabis. Den huvudsakliga problematiken är den långsamma och smygande förändring som drabbar personlighet, känsloliv och tankeverksamhet samt det beroende som användaren riskerar att utveckla."Med tanke på alla drogliberaler som nu hörs och syns mycket i debatten är det oerhört viktigt att detta diskuteras.


Oroliga politiker skriver i SvD: "Tillgången till cannabis är större än på länge. Öresundsbron och närheten till övriga Europa gör Skåne och Malmö särskilt utsatt. Var femte gymnasielev i Malmö har testat hasch eller marijuana, och var tjugonde använder cannabis ibland eller regelbundet. Bland gymnasieelever har sex av tio ungdomar kompisar som har använt cannabis. Även undersökningar i Stockholm visar en ökande tendens."Det är en mycket oroande utveckling vi ser. Och mitt uppe i allt detta så pläderar fler och fler drogliberaler för en avkriminalisering av droger. Jag hittar liksom inte ord!


Narkotikapolisen Lennart Karlsson skriver i SvD: "Vi som arbetar i verkligheten ser det riktiga helvetet. Vi räddar livet på överdoserade heroinister. Vi tröstar anhöriga vars cannabisrökande barn tagit livet av sig. Vi får ibland en klapp på axeln av nyktra missbrukare som bekräftar att det var polisernas jagande som till slut motiverade dem till vård. Att avkriminalisera bruk av narkotika skulle vara att ta bort vårt viktigaste verktyg. De dunkla argument som framförs är inget annat än en skymf mot oss som försöker att rädda liv. En skymf även mot de vars liv vi försöker att rädda." Jag kan ingenting annat än att hålla med. De som vill legalisera droger är både ansvarslösa och känslokalla.

De som vill legalisera bör se helvetet först!

Folkomröstningen får vänta...

Har kommit hem efter att ha varit tre veckor i Sydney i Australien. Läser i tidningen att den styrande fyrklövern i Strängnäs kommun åter igen har satt käppar i hjulet för en folkomröstning i skolfrågan. Miljöpartiet, som normalt brukar hylla folkomröstningar som ett demokratiskt bra verktyg, yrkade på återremiss i ärendet och det blev också beslutet kommunfullmäktige tog den 23 april.

Tidningen skriver: "Det var först när Lillian Sjölund från miljöpartiet, och Fyrklövern, tog till orda och förklarade att hennes parti visserligen var starkt för folkomröstningar men att hon inte kunde ta ställning innan hon visste hur valet skulle genomföras som frågan kom att få en ny utgång. Hon krävde återremiss av ärendet."

Mariefredspartiets gruppledare Dag Bremberg kommentarer detta så här på sin blogg: "Jag lider av att se kära miljöpartister slingra sig på det här sättet." Ja, vem gör inte det?

Mats Werner kommenterar Miljöpartiets sorgliga utveckling på sin blogg: "Den nuvarande styrande familjen i Miljöpartiet: Terese och Mattias Askerstedt hör man inte mycket av. Från att ha varit ett framsynt och aktivt oppositionsparti under förra valperioden har man förvandlats till ett följsamt, tystlåtet och stillasittande stöd för de båda kommunalråden Persson Inc. och Fredrik Lundgren." Han undrar också om Miljöpartiet har något berättigande alls? Det får väljarna svara på till nästa val. Under tiden kan vi bara betrakta Miljöpartiets flathet och oigenkännlighet med stor förundran. Vart är de på väg?  

Maria von Beetzen berättar på sin blogg om hur Moderaterna ser på skolfrågan: "Vi Moderater är starkt kritiska till hur majoriteten skött grundskolan efter det att man övertog makten. För det första har man höjt skatten med 90 öre 2009 samtidigt som vi har färre lärare och sämre resultat i skolan. För det andra har man nu 'tagit död' på två omtyckta kommunala F-5 skolor, Långbergsskolan och Finningeskolan. Långbergsskolan har helt 'försvunnit', Finningeskolan blir F-3 och inmatarskola till Pulinska skolan mitt i stan, i ett helt annat upptagningsområde." Det hela är en mycket sorglig historia.

Eskilstuna-Kurirens ledarsida konstaterar att fyrklövern har förlorat. Det är bara så sorgligt att de inte inser det själva.

tisdag 3 april 2012

Skandal att kommunen gör så dåliga affärer!

I januari 2008 så köpte kommunen fastigheten Strängnäs 2:3 Kvittenvägen 32 av Kilenkrysset för 20 miljoner 385 tusen kronor. En marknadsvärdering gjordes i september 2010 och fastighetens marknadsvärde bedömdes då till mellan 6 och 7 miljoner kronor. På två och ett halvt år så hade alltså fastigheten sjunkit med nästan en halv miljon kronor i månaden. Det var detta som diskussionen på senaste kommunstyrelsesammanträde handlade om. Hur kan en fastighet har sjunkit så mycket i värde på så kort tid? Och varför är det så bråttom att sälja fastigheten? Borde inte kommunen be Kilenkrysset om skadestånd? Hur kan en av Mälardalens största företag inom byggbranschen tycka att det är OK att en affär de har gjort bara har gynnat de själva? Det kan ju inte vara någon bra reklam för Kilenkrysset att en fastighet de sålde 2008 för över 20 miljoner kronor nu är nästintill ett rivningsobjekt? Enligt uppgifter så duger i alla fall inte byggnaden till mycket annat.

Kontorsbyggnaden sattes
upp av Kilenkrysset med gamla baracker. Mögel upptäcktes ganska snart efter köpet. När vi i oppositionen ställde frågor kring detta på kommunstyrelsesammanträdet undrade Tord Tjernström (S) om vi inte hade läst handlingarna i ärendet. Det hade vi självklart gjort, men vi bedömde informationen i handlingarna som bristfällig och ville återremittera ärendet för att få svar på alla våra frågor. Jens Persson (C) och majoriteten menade att försäljningen inte har något med historien kring fastigheten att göra. Där höll vi inte med.

Jag tyckte också att det var olämpligt att Jens Persson (C) ledde debatten i ärendet, då nästan alla frågorna handlade om Kilenkryssets inblandning i ärendet. Kommunjuristen sa att det inte fanns något jäv nu när det bara var försäljning som skulle diskuteras. Oavsett jäv eller ej jag tycker fortfarande att det är moraliskt fel att brorsonen till VD:n på Kilenkrysset höll i diskussionen runt/kring detta. Jag förstår att man kan ha olika uppfattningar om detta.

I dagens tidning säger Jens Persson (C): "Vi kan konstatera att det här inte är någon god affär." Det är oklart om han menar att det är en dålig affär att sälja fastigheten för 7 miljoner kronor nu eller om det helt enkelt var en dålig affär att köpa fastigheten av Jens Perssons farbror för över 20 miljoner? På kommunstyrelsen sa han inget om att han tyckte att det var en dålig affär. Efter en lång diskussion och en ajournering gick han dock med på att KS skulle föreslå kommunfullmäktige att be revisorerna att granska affären. Detta gjorde han något motvilligt kan säga. Det var först, när två ledamöter från Socialdemokraterna hade deklarerat att de definitivt inte tänkte motsätta sig någon granskning då de inte hade haft makten vid den tiden som Kilenkrysset sålde fastigheten till kommunen, som Persson biföll förslaget om en granskning. Kilenkrysset har duktiga affärsadvokater och andra som kan göra bra affärer. Kommunen har uppenbarligen inte det.

måndag 2 april 2012

Jörgen Danielsson (S) offras av partiet?

Tidningen skriver: "Jörgen Danielsson hävdar att Socialdemokraternas distrikt beordrade fram den arvodeshöjning, som till slut tvingade honom att avgå som landstingsstyrelsens ordförande. I en skrivelse till åklagaren säger Danielsson att höjningen genomfördes på uppdrag av Hans Ekström, i dag s-märkt riksdagsman."

Att politiker
"hoppar" på varandra och ropar högt när de ser fel och brister hos sina politiska motståndares agerande och handlande är politik; oegentligheter måste/skall belysas och stoppas. De som har varit med i politiken länge eller av andra orsaker har insyn i densamma vet att Jörgen Danielsson inte kan ha gjort ett himla dyft utan partiets tillstånd och välsignelse. Socialdemokraterna är ett auktoritärt och toppstyrt parti. Ta till exempel kommunpolitiken, en socialdemokrat kan inte göra mycket utan att fråga sin Arbetarekommun först. Det vet alla kommunpolitiker.

Jörgen Danielsson
berättar om arvodesaffären på sin blogg. Danielsson skriver i en kommentar: "Min syn på lojalitet har så klart förändrats. jag har nog varit naiv genom att jag alltid har trott gott om människor, den egenskapen visade sig vara förödande kring arvodesaffären m.m. Det jag också lär mig mycket av är att jag har upptäckt att några av de som jag trodde var mina vänner var inte det och några som jag inte trodde var mina vänner klev fram och stöttade mig när jag behövde det."

Uppdaterat 2012-04-03 med citat från Eskilstuna-Kurirens nättidning: "Ja, det här var ingen nyhet för flera av oss i det socialdemokratiska partiet. Det är många som vet att Jörgen Danielsson fick ensam ta smällen för arvodesaffären för att rädda partiet. Jag skäms idag för hur man har låtit Jörgen Danielsson stå ensam i snart två år utan något stöd från sitt parti."

Politiker är inte alltid ett vackert släkte, det är ett som är säkert. I Socialdemokraterna är det "allt för partiet" som gäller. Individer får offras för partiets skull. I fallet Danielsson är det så uppenbart att alla borde se det. Men, det är inte bara Socialdemokraterna som offrar lämpliga eller utvalda syndabockar när det behövs eller passar. Moderaterna har precis offrat sin försvarsminister. Ledaren på Eskilstuna-Kuriren skriver: "Sten Tolgfors är inte längre försvarsminister utan offrad syndabock. Man bör inte döma honom förrän det klarnat vad som egentligen hände."

söndag 1 april 2012

Maria von Beetzen (M) vill stoppa flytt av elever

Ledarsidan på Eskilstuna-Kuriren har kritiserat Moderaterna i Strängnäs kommun för att de står bakom en folkomröstning i skolfrågan. Om jag har förstått det hela rätt handlar den kritiken dels om att ledarsidan av någon outgrundlig anledning verkar vara helt emot folkomröstningar och även om detta: "Folkinitiativets krav är att skolor i centrala Strängnäs organiseras utifrån klassindelningarna F-6 och 7-9. Politikerna kan besluta om en sådan organisation när som helst, om inte till nästa läsår så till det därefter." Problemet är ju att majoritetens politiker i barn- och utbildningsnämnden har beslutat tvärtemot vad skolrevolten vill och önskar.

Maria von Beetzen (M) skriver på sin blogg: "Vi Moderater är framförallt emot omorganisationsförslaget att 4e och 5e klassare skall skickas ned till bla Paulinska skolan. Förslaget är en ren skrivbordsprodukt och tar inte hänsyn till de krav Strängnäs föräldrar ställer på trygg och säker skolgång för sina barn. Hela problemet med platsbristen på Finningeskolan är en konsekvens av Långbergsskolans förflyttning som majoriteten bankade igenom 2010 under det att utbildningskontorets chef på stående fot utlovade föräldrarna en ny skola i området 'om ett par år'!" Det var dock inte bara chefen på utbildningskontoret som gav detta löfte. Lotta Grönblad (S), dåvarande ordförande i barn- och utbildningsnämnden, lovade exakt detsamma. Ett löfte som visade sig vara en ren lögn.

Hoppet är dock det sista som lämnar oss. Bättre sent än aldrig passar också in här. Men, det gör inget! Läs dessa rader av Maria von Beetzen: "Jag är full av beundran för alla föräldrars uthållighet i sin kamp, och engagemanget hos många politiker i opposition. Detta är vår kamp, alla i oppositionen och ni föräldrar tillsammans. Nu skall vi lägga in än mer bränsle i brasan, ladda, kämpa, tillsammans skall vi hindra dem! Vi har mycket stort stöd i vår stad! Det bästa är om vi får Lundgren (Fp) och Persson (C) att bryta upp beslutet nu, utan folkomröstning, och att omorganisationen inte alls blir verklighet till hösten. Vi skall stoppa omorganisationen! Kämpa, kämpa, kämpa!"

Underbart! Tusen tack Maria von Beetzen. Denna kämpaglöd gillar vi!