lördag 28 oktober 2017

Prioritera skolgång och inte skollokaler!

Åter igen diskuteras landsbygdsskolornas framtid i vår kommun. Innan jag redovisar min ståndpunkt i den här frågan, några av er vet säkert var jag står, vill jag säga att Sverige är det mest liberala landet i världen vad det gäller skoletablering. Det står vem som helst fritt att starta en skola var som helst i vårt land. För de som är bemedlade och besjälade av utbildning i vårt land så finns det således i det närmaste unika möjligheter att realisera sina idéer och drömmar, vare sig det är i stan eller på landsbygden.

Därför blir jag lätt bekymrad över den klagosång som hörs utifrån Fogdö/Vansö.

Jens Persson och hans farbror Jan Persson (grundaren av Kilenkrysset) kliver fram i lokaltidningen och kritiserar sittande politisk majoritet och förklarar att de känner sig lurade av dem. Jan hotar med att han inte tänker att bygga de villor han hade tänkt sätta upp ute i Fogdö om kommunen lägger ner skolan.

Jag uppmuntrar Jens Persson och hans farbror att etablera den bästa landsbygdsskolan i Strängnäs, ja, varför stanna där, deras företag är expansivt och varför inte säkra sin kompetensförsörjning genom att etablera en skolverksamhet likt den Scania har gjort. Det finns inget som hindrar Perssons. Och jag skulle applådera ett sådant initiativ.

Lännaskolan är också nedläggningshotad. Den skolan har 17 elever fördelade på årskurserna F-3, det är fyra klasser. Är det någon som tycker att det är tillräckligt många elever för att få en kreativ, pedagogisk och stimulerande skolmiljö? Lärarförbunden kan knappast tycka att detta är bra och de måste ju ha kunskaper om hur en lärande skolmiljö borde se ut? Huruvida det finns en friskoleentreprenör i Länna vet jag ej.

Jag hoppas att politikerna törs att ta de tuffa beslut som behövs i skolfrågan.  Landsbygdsskolorna borde läggas ner då det vare sig finns pedagogiska eller ekonomiska förutsättningar för att driva de vidare i kommunal regi. Friskolorna i kommunen tar emot 40 procent av våra elever. Under den tiden friskolorna har expanderat har kommunen inte anpassat kostymen. Nu är det dags.

När det gäller Stallarholmsskolan hoppas jag att politikerna besinnar sig och låter högstadiet på den skolan vara kvar. Stallarholmen är en mycket större och expansiv kommundel när det gäller nyinflyttning och företagsetableringar än både Fogdö och Länna och borde rimligen behålla sin F-9-skola.

Avslutningsvis finns det ingen som helst försvarbar grund av nybyggnationer av skollokaler i kommunen apropå diskussionen om att eventuellt bygga ny skola i Läggesta eller Mariefred! Dessutom är det på tiden att vi lämnar lokalfrågan därhän och börjar koncentrera resurser och uppmärksamhet på det som är absolut viktigast; nämligen en bra skola för kommunens alla barn!

Inga kommentarer: