söndag 26 oktober 2014

Politikerlöner i Strängnäs

Jag vet inte om alla kommer ihåg vad som hände när Centerpartiet och Folkpartiet slängde ut Moderaterna, Kristdemokraterna och Strängnäspartiet från maktens korridorer 2008? Jo de höjde sina egna löner omoraliskt mycket. Centerpartiet och Folkpartiet plockade in Socialdemokraterna i en ohelig politisk allians och höjde kostnaden för politiken med 750 000 kronor per år. När de fortsatte att regera tillsammans efter valet 2010 så höjdes politikerkostnaderna ytterligare.

Nu har mitt parti Moderaterna äntligen kommit tillbaka till maktens grytor i kommunen och kan om de vill rätta till dessa orimligheter. Jag fick mitt första politiska uppdrag för Moderaterna 1996 och har sedan dess haft bra insyn i hur saker och ting går till i småstadens politiska salonger. Allt kan jag inte berätta och allt vill du garanterat inte heller veta. Det jag har noterat som oroar mig en hel del är hur mycket politikerlönerna har ökat.

För några år sedan införde man gruppledararvoden på 20 procent av riksdagsmannaarvode till alla partiers gruppledare förutom Socialdemokraterna och Moderaterna som i egenskap av sina storlekar fick ännu högre arvoden. Att vara fritidspolitiker är ett ideellt samhällsengagemang. Ersättning för sammanträden och förlorad arbetsförtjänst är OK. Vill partierna arvodera sina tjänstemän får de ta det ur egen kassa, alltså från partistödet.

Alla politiska partier i Strängnäs kommun, som har folkvalda i kommunfullmäktige, får partistöd utifrån antal ledamöter i densamma. Det är också skattepengar. Alla partier har dessutom betalande medlemmar som också ger en hel del pengar i partikassan.

Om vi räknar lite på det här med gruppledararvoden. Vi har SD, SP, MFP, KD, FP, V, MP och C som alla enligt den gamla modellen skall ha gruppledararvoden på 20 procent av riksdagsmannalönen. Det blir kronor 11 960 per månad per parti som är 8 stycken. Det blir kronor 95 680 kronor i månaden, kronor 1 148 160 på ett år och lite över 4,5 miljoner på en mandatperiod. Till vilken nytta för skattebetalarna? I tillägg skall Moderaterna och Socialdemokraterna ha gruppledararvoden på minst 30 procent och det blir sammanlagt kronor 1 722 240 under 4 år.

I tillägg skall vi kanske fortsätta ha ett oppositionsråd på 100 procent, som har hela riksdagsmannalönen på kronor 59 800 per månad. En kostnad för skattebetalarna på nästan 3 miljoner på en mandatperiod. I vår kommun är det traditionellt det största oppositionspartiet som har den rollen. I vår kommun skulle det alltså bli Sverigedemokraterna. Men nu har de 7 andra oppositionspartierna gått ihop i en samverkan och aspirerar därför på oppositionsrådsposten. Kommunen behöver inte ha ett oppositionsråd. Man kan om man vill prioritera annorlunda; för skattebetalarnas skull. Uppdaterat 27 oktober: Alla kommunalråden i Strängnäs har haft 80 procent av en riksdagsmannalön, alltså inte 100 procent som jag har skrivit.

Om vi slopar gruppledararvoden och oppositionrådsposten den här mandatperioden ger det i rena skattepengar minst kronor 9 185 280; över 9 miljoner kroner! En tredjedel av vad socialnämnden beräknar med att gå back i år. Vi kan inte be verksamheterna och tjänstemännen spara om vi inte är beredda att göra det själva. Det är omoraliskt.

11 kommentarer:

Margit Urtegård sa...

Av tradition brukar i Sverige det största oppositionspartiet får posten som 1:e vice eller 2:e vice ordförande, och populärt kallas denna person oppositionsråd.

Margit Urtegård sa...

Gruppledare är en person som är utsedd att leda/samordna arbetet i en grupp. Den som leder det politiska arbetet för ett parti i parlamentariska församlingar brukar ofta benämnas gruppledare. I Strängnäs kommunfullmäktige har vi många små partier. Tex Mariefredspartiet har endast ett mandat och det innebär att den ene personen skall ha ett arvode på kronor 150 000 om året för att samordna sig själv? Är det rimligt? Strängnäs partiet tappade ett mandat och har nu två mandat. Är det OK att en av dem skall ha ett arvode på kronor 150 000 om året? Folkpartiet har också bara två mandat likaså KD.

David Aronsson sa...

Vad jag förstår är det en sänkning på gång.

Jag håller i stort med dig kring arvodena. Jag har påpekat några gånger att arvodena är för höga, likaså att oppositionsrådet är en meningslös position (ett sätt för S/M att hålla kvar en fot vid makten de mandatperioder de förlorat valet. S/M håller varandra om ryggen)... men visst är det bra att ha politisk tid. Det gör att man som fritidspolitiker kan skapa "fritid" även under ens normala arbetstid. Det vill säga använda arvodet för att täcka förlorad arbetsinkomst.

Jag håller inte med om att det är det största oppositionspartiet som ska ha oppositionsrådsrollen. Det bör vara det parti som har störst stöd i oppositionen. Jag har inte heller hört något annat under mina två mandatperioder.

Margit Urtegård sa...

Hej David.

Jag vill ju inte ha något oppositionsråd så jag behöver inte hålla med om att det största oppositionspartiet skall ha den posten. Men det har varit tradition i Strängnäs att det största oppositionspartiet skall ha det uppdraget och precis som du skriver så har det varit för att Socialdemokraterna och Moderaterna skall säkra varandra en fot kvar vid maktens grytor.

När det gäller det här med att täcka förlorad arbetsinkomst så gäller samma regler för politiska uppdrag som vid fackliga uppdrag, man får 100 procent kompensation för förlorad arbetsinkomst.

Partierna får partistöd, vad de använder de till är upp till dem, men skattebetalarna skall slippa betala gruppledararvoden för partierna.

Centerpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna har också inför den senaste mandatperioden höjt arvoden för nämndordföranden ganska rejält. Det var en fortsättning på det som hände 2008 när S, FP och C gick ihop mitt i mandatperioden.

Politiken tillhör föreningslivet med det menar jag att partierna är vilka fritidsorganisationer som helst och som i grunden bygger på ideellt arbete från medlemmarna. Vad händer med politiken om den blir ett levebröd för ett antal människor? Vilka kommer då att hålla på med politik?

Mats Werner sa...

Håller med Dig till 100% Margit!
Kan Du David förklara den praktiska skillnaden mellan "största oppositionsparti" och "parti med störst stöd i oppositionen"?

Carina Dyrenius sa...

Jag blir bestört när jag läser om siffrorna 9 miljoner kronor!!
http://margiturtegard.blogspot.se/2014/10/politikerloner-i-strangnas.html

När jag läser Missat statsbidrag från Migrationsverket.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6001324

Här pågår förslag från inhyrd konsult att ytterligare skära ner i äldreomsorgen, att återigen minska 13 säboplatser och ta bort 7 korttidsplatser.
Hemtjänsten som redan går på knäna både arbetsmässigt och ekonomisk där ska nu fler komma hem från sjukhus utan att passera korttids för träning mm, det ska göras i hemmet.
De äldre som inte kan komma hem till sin bostad mer ska direkt från sjukhus till säboplats, redan nu ont om platser, vi som jobbar inom detta ser hur fler äldre övertalas att gå hem trots att dom inte vill och känner otrygghet och vet att dom blir ensamma.
Biståndsenheten ska se över hur de beviljar bostadsanpassning och insatser i hemmet, allt för att skära ner på kostnaderna.
Mer personal lär det inte bli i vården, däremot fler chefstjänster om jag tolkar rapporten från konsultförslaget rätt.
Jag hoppas verkligen som du säger att man ser över allt som faktiskt går att dra ner på och inte skär mer i vår äldreomsorg i kommunen.

Jag och en kollega har en tid inbokad med Jacob Högfeldt där vi hoppas kunna påverka detta.

Margit Urtegård sa...

Hej Carina Dyrenius

Tusen tack för dina kloka synpunkter och att du delar dina erfarenheter från verksamheten med oss. Det är oerhört viktigt att politiker får kännedom om hur det ser ut i verkligheten; utanför kommunhuset där besluten tas.

Bra att du och en kollega av dig har bokat tid hos kommunalrådet Jacob Högfeldt (M). Jag är övertygad om att han kommer att lyssna till vad ni har att säga. Min erfarenhet av Jacob är att han verkligen vill förstå. Han är en bra lyssnare och vill lära sig hur saker och ting fungerar.

Du skriver om en inhyrd konsult som har kommit med sparförslag. Om jag har förstått det hela rätt så har det här otyget med att hyra in konsulter till allt möjligt kostat skjortan för kommunen/skattebetalarna. Jag hoppas det blir slut på det nu när det nya styret tar över.

Jag hoppas att att äldrevården i kommunen får den personal den behöver. Lycka till.

Marie-Louise F M sa...

Hej Margit!
Att diskutera kostnader för kommunen brukar alltid vara av stort intresse för väljare.
Att vara förtroendevald är ett så viktigt uppdrag och ska det vara möjligt att vara insatt så måste ersättningarna vara rimliga.

Vi företräder medborgarna i kommunen och ska vi kunna förvalta skattepengarna och fatta kloka beslut måste det kosta pengar. Att inte ha ett oppositionsråd måste vara drömmen för en majoritet. Liten möjlighet att bedriva en aktiv opposition och granska makten!

Det är inget läge utifrån mitt perspektiv. Information är nyckeln för att driva en aktiv opposition och hur ska det gå till om man ska göra det på sin fritid?

Som ordförande i Socialnämnden hade jag 2 basbelopp i årsarvode brutto! Om det var samma ersättning idag skulle det vara 88 800 kr brutto per år...

Anonym sa...

Ni har arvoden men trots det lyckas ni inte läsa på tillräckligt för att styra upp socialkontorets misstag och utan missar ändå ett välbehövligt statsbidrag. Vem ska betala för det? Äldreomsorgen?

Den dubbla arvoderingen med både partistöd och arvodering i relation till riksdagsmannalön är lite väl mycket att ta från skattebetalarna med tanke på hur lite vi får tillbaka i form av vettiga beslut och prioriteringar. Åtminstone som det hittills sett ut.

Men helt lottlösa tycker jag inte kommunpolitiker ska vara - demokrati är ingen hobby. Det är blodigt allvar, och därför måste det också få kosta. Men politikerna måste tycka uppdraget är viktigt och inte enbart göra det för makten och pengarna.

David Aronsson sa...

Mats, skillnaden mellan största oppositionsparti och det parti med störst stöd i oppositionen är uppenbart nu... SD är största oppositionsparti, men det är valsamverkan som avgör vilket parti som har störst stöd i oppositionen.

Marie-Hélène Boccara sa...

Jag tycker det är fullt rimligt att kommunpolitiker arvoderas, men det måste stå i proportion till arbetsinsatsen och ansvaret de har och tar.
Och det är väl där det ofta brister och därför ifrågasättandena kommer. Intrycket är att det verkar variera mycket, liksom att politikerna "skyller" på att de inte har tid att sätta sig in i alla frågor för att de har ett annat "riktigt" jobb att sköta. Detta är allvarligt eftersom det lämnar åt tjänstemännen att göra lite som de vill och politikerna nickar och säger okej. Det har inte minst märkts i socialnämnden, vilket också bekräftas av både KPMG:s revisionsrapport om internkontroll (där ordföranden och socialchefen har ett nära samarbete, som det uttrycks) samt i Lyckes delårsrevision som ska behandlas i KF på måndag om jag förstått det rätt. Båda dessa rapporter visar att det finns mycket i övrigt att önska om nämndpolitikernas insatser och arbete - i synnerhet då i socialnämnden. Båda dessa rapporter förklarar möjligen delvis också varför pengarna sällan räcker. Få nämndledamöter verkar ha någon koll men det är dessa som har det yttersta ansvaret för bristerna, men tar det inte, vilket Birgitta Wennerbergs (fp) svar till Sveriges Radio om missad ansökan om statsbidrag tyder på. Frågan är således om politikerna förtjänar sina arvoden som systemet idag fungerar. Det finns utrymme och potential för omfattande förbättringar.

På tal om beloppen i relation till ansvar och insats så kan det nämnas att en undersköterska i kommunen tjänar omkring 23.000 före skatt. Då är arbetsinsatsen väldigt mycket större, väldigt mycket mer krävande och innehåller ett enormt ansvar för gamla och sjukas liv och hälsa. Dylika proportioner tål att tänkas på när politikerna arvoderas och kostnaderna för äldreomsorgen samtidigt ifrågasätts.