fredag 15 augusti 2014

Jonas Sjöstedt (V) borde läsa om klassresor

Qaisar Mahmood ger i SvD ett utmärkt lästips till vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt, jag har precis läst ut boken. Var tvungen att göra det efter att jag hade tagit del av Qaisar Mahmood text "Lästips till politiker del 5: ideologisk kompass till Jonas Sjöstedt" i SvD.

Det här stycket borde alla skolpolitiker läsa: "Tillgång till kulturellt kapital var lösningen för arbetsklassens under det tidiga 1900-talet, och jag tror att samma sak gäller i dag. Kanske är det därför den senaste Pisa-rapporten är en alarmerande läsning. När läsandet och studiemotivationen minskar slår den hårdast mot dem som inte får de kulturella koderna genom bröstmjölken. När det sociala och kulturella kapitalet inte går att erövra, skapas ett klassamhälle som omöjliggör individens möjligheter att nå sin potential. Statistiken från Skolverket och den omtalade Pisa-rapporten bekräftar min tes. Elever som växer upp i studievana miljöer, eller med föräldrar som har akademiska studier, klarar sig bättre oberoende av kön, hudfärg eller plånbokens tjocklek."

Jonas Sjöstedt skriver att han skall läsa boken efter valet när han får mer tid.

Inga kommentarer: