måndag 3 mars 2014

Pappa får halva barnbidraget

Den 1 mars införs nya regler för hur barnbidragen ska betalas ut. För barn som föds från och med idag betalas halva barnbidraget automatiskt till mamman och halva till pappan. Förändringen gäller både föräldrar som lever ihop och de som inte gör det, så länge de har delad vårdnad om barnet. Samtidigt blir det lättare att få delat bidrag även för de som redan har barn, det räcker att ena föräldern vill det för att det ska bli så. Tanken är visst att ha en könsneutral lagstiftning som likställer föräldrarna.

Emmylou Tuvhag, reporter på SvD Näringsliv, skriver: "Det är under småbarnsåren som lönegapet växer mest mellan män och kvinnor. Inte förrän barnen har flyttat hemifrån börjar det minska igen. SvD:s granskning Föräldrafällan från 2012 visade att bland universitetsutbildade 45-åringar tjänade män i genomsnitt 85 096 kronor mer om året än kvinnor." Nu skall männens ekonomi utökas/starkas ytterligare.

I dag delas barnbidraget när ett barn bor växelvis i endast 14200 fall, enligt uppgifter på SVT. Det kan jämföras med att sammanlagt nästan en tredjedel av alla barn, eller 158000, bor växelvis hos mamman och pappan. För alla dessa blir nu grundregeln att barnbidraget delas. Men vad betyder växelvis boende? I väldigt många fall bor barnet hos pappan endast varannan helg. Det är ju växelvis boende fast barnet knappt bor hos pappan då. Skall barnbidraget delas lika då också? Och vad händer med underhållsstödet? Skall det tas bort?

Några svar får vi från Mats Mattson på försäkringskassan, han säger i SvD: "Vi kan titta på hur nära föräldrarna bor varandra, att barnen kan ta sig till skola och förskola, storleken på bostad och sådana saker. Våra regler säger att om barnet bor minst 12 dagar i månaden i genomsnitt och föräldrarna bidrar ungefär lika mycket till barnets kostnader för mat, kläder och utgifter så är det växelvis boende."

Frågan om att barnbidraget borde behovsprövas/inkomstprövas kom upp på min facebooksida när jag debatterade bidraget där. Mitt parti Moderaterna har tidigare sagt nej till detta. Anders Bergh skriver på sin blogg: "Visst innebär det generella barnbidraget att även miljonärer får barnbidrag (dock ganska få, eftersom det går till modern, och det dräller inte av kvinnliga miljonärer i Sverige). Men miljonärer får grundskola, universitet, sjukvård och pension också." Nu blir det alltså ännu flera miljonärer som får barnbidrag då det skall delas lika mellan föräldrarna. Kanske dags att damma av den gamla frågan?

4 kommentarer:

Mia sa...

Att barnet bor varannan helg hos den ena föräldern betraktas inte som växelvis boende. Då har barnet sitt stadigvarande boende hos den andra föräldern och de nya reglerna blir inte tillämpliga.

Margit Urtegård sa...

Hej Mia

De nya reglerna säger att om barnet bor minst 12 dagar i månaden i genomsnitt hos den ena föräldern så är det växelvis boende, så om barnet bor lite mer än en tredjedel hos pappan så räcker det för att få halva barnbidraget.

Föräldrarna skall i tillägg bidra ungefär lika mycket till barnets kostnader för mat, kläder och utgifter för att det skall kallas växelvis boende. Det där sista undrar jag hur de skall garantera eller genomföra? Skall utgifterna, kvitton och dylikt, redovisas för Försäkringskassan?

Mia sa...

Du skrev att det var växelvis när ett barn bor varannan helg hos sin pappa. Det blir inte 12 dagar i månaden.

Margit Urtegård sa...

Hej Mia.

Om du läser mer noggrant så ser du att jag ställer frågan vad växelvis boende innebär, du ser också att jag får svar på frågan; att det handlar om minst 12 dagar i månaden.