söndag 12 januari 2014

Fredrik Segerfeldt skapar debatt

Det är några år sedan jag träffade Fredrik Segerfeldt för första gången. Det var under politikerveckan på Gotland 2008. Han är en relativt ung, kvick och intellektuell man som har starka åsikter om det mesta. Det är enormt spännande att följa honom. Han har ganska extrema åsikter när det gäller invandring. Han tycker, som många inom Centerpartiet gör, att alla som vill skall få komma hit. Lever de på ris kan de klara sig på 400 till 500 kronor i månaden, hävdar Fredrik Segerfeldt. Han får mothugg från en annan borgerlig person inom åsiktseliten i Sverige, nämligen Paulina Neuding.

Hon skriver i SvD: "Fredrik Segerfeldt, medförfattare till boken 'Migrationens kraft', har exempelvis räknat ut att en människa klarar sig på 450 kronor i månaden om hon bara lever på ris. Tillåter vi sådana löner kan Sverige enligt Segerfeldt öppna för fri invandring. 'Det är många gånger bättre att bo i en kåkstad i utkanten av Stockholm än i utkanten av Mogadishu', skriver Fredrik Segerfeldt. Det är inte vackert ens i teorin, och det är att missförstå den svenska politiska kulturen. När Sverige fick en växande population av illegala invandrare restes krav på att även papperslösa skulle få skattefinansierad vård, och så blev det. När hela bostadsområden som Rosengård eller Husby präglas av utanförskap svarar regeringen med fler offentliga satsningar, inte färre. Och när vi fått kåkstäder i Söderort har verksamheten mot hemlöshet utökats, och måste utökas ännu mer. Sverige är inte ett nybyggarland där vi rycker på axlarna åt att människor tillbringar vintern i kåkstäder. Lyckligtvis inte."

Samma Fredrik Segerfeldt skriver på facebook: "Jag vill ha fem-tio procents skattetryck. Men det får man visst inte säga i det här jävla landet. Fast jag gjorde ju just det..." Hur han får ihop ett så lågt skattetryck med fri invandring förtäljer inte historien. En partikollega av mig ger honom det här svaret: "Men det är klart man får. Men då får man också berätta varför en av världens mest framgångsrika välfärdsmodeller skall nedmonteras och hur:-) 5-10% skapar ett radikalt annorlunda samhälle. Vilket?" Jag frågade Fredrik Segerfeldt var det är för samhälle han vill ha. Jag fick inget svar på den frågan.

Gissningsvis är det på grund av att Fredrik Segerfeldt inte vill ha den välfärdsstat vi har i dag. Anna Dahlberg på Expressen skriver: "För nyliberaler kan fri invandring rentav vara en murbräcka för att avveckla den välfärdsstat som man ändå ogillar. Segerfeldt har räknat ut att det skulle gå att överleva på 450 kronor i månaden i Sverige om man bara äter ris. I alla händelser är det många gånger bättre att bo i en kåkstad i utkanten av Stockholm än i utkanten av Mogadishu, resonerar han. Mot detta argumenterar debattörer som Paulina Neuding och Sanna Rayman. Kravet på fri invandring och idén om fritt svävande rättigheter saknar verklighetsförankring." Det är så lätt att vara teoretiker och drömmare, en riktig utopist, men för alla de som måste fatta politiska konkreta beslut är det verkligheten som styr.

Fast inte alltid. Centerpartiets ledare Annie Lööf förordar att vi skall ta emot 30 miljoner arbetskraftsinvandrare. Hur hon har hittat så många arbetstillfällen i ett land som i dag består av 9 miljoner invånare berättar hon inte. Hon är inte seriös. I dag åker tiotusentals svenska ungdomar till mitt födelseland Norge för att arbeta då det inte finns tillräckligt med jobb att få här. Hur Lööf har tänkt vet vi inte. Nyliberaler slipper oftast stå till svars då ingen tar de riktigt på allvar. Det är ett bekymmer.

Inga kommentarer: