söndag 15 september 2013

Sverigedemokraternas kyrkopolitiska makt är ett medialt påhitt

I dag skall jag och min familj gå och rösta i kyrkovalet. Jag är församlingsmedlem i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö. För mig är rösträtt något ädelt och fint som människor har kämpat hårt för att få. I stora delar av världen saknar många av våra medmänniskor fortfarande rösträtt. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som senast på valdagen i dag fyller 16 år, har en demokratisk möjlighet att påverka hur Svenska kyrkan ska styras.

De av oss som i dag kommer att använda vår rösträtt gör det av olika skäl. Förutom de jag redan har nämnt så tycker jag att om jag skall ha någon åsikt om hur saker går till i den församling jag tillhör så skall jag självklart göra min plikt och gå och rösta. Jag kommer att rösta på en person som jag tror kommer att göra skillnad. Jag kommer däremot inte att rösta på någon som ställer upp på ett politiskt partis lista. Jag uppskattar att kyrka och stat har separerat. Politik och religion hör inte ihop. Min dröm är att det i framtiden bara skall finnas en lista i vår församling där man röstar på person och inget annat.

Sverigedemokraterna har som vanligt inför ett val fått stor uppmärksamhet i media. Det heter att vi skall gå och rösta i kyrkovalet så vi inte skall få Sverigedemokraternas kyrka. Vad nu det är? Jag har fått alla röstsedlar hemskickade och bland de finns inte SD. Jag har mig veterligen, de flesta av kyrkobesökarna i församlingen är mig bekanta, aldrig sett en Sverigedemokrat i kyrkan. Att det skulle sitta en massa Sverigedemokrater runt om i Sveriges land som beslutsfattare inom den Svenska kyrkan har jag svårt att tro.

Statsvetaren Andreas Johansson Heinö skriver på sin blogg: "De som röstar i kyrkovalet gör det utan möjlighet att rösta strategiskt - eftersom opinionsundersökningar saknas - men också förmodligen med stora kunskapsbrister vad gäller inte bara sakfrågor och skiljelinjer utan också de nuvarande styrkeförhållandena mellan partierna/grupperingarna. Lägg därtill okända kandidater, och minst tre och i många fall fyra politiska nivåer att ta ställning till (dessutom sannolikt stor osäkerhet om vilka frågor som beslutas på respektive nivå) - ingen borde förvånas över det låga valdeltagandet." Valdeltagande påverkas av rädslan för att SD skall få makt. Media har skrivit så lite om kandidaterna, om de överhuvudtaget har nämnt någon, att för de allra flesta är kandidaterna helt okända. I min församling känner jag till nästan alla kandidaterna för att jag träffar de allra flesta av de på Gudstjänst varje söndag.

Apropå SSU:s (Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund) lite lustiga och vanvördiga uttalande härförleden om att Jesus är sosse, håller jag med ärkebiskopen om att det påståendet är historiskt omöjligt. Socialisterna har alltid velat ha monopol på en det ena och en det andra, alltifrån solidaritet och all annan form för medmänsklighet. Jesus får de dock finna sig i att dela med oss övriga. Vi behöver honom också.

Inga kommentarer: