onsdag 18 september 2013

En halv sanning är också en lögn

Jag har precis läst journalisten Hanne Kjöllers bok "En halv sanning är också en lögn". Hon kritiserar ganska kraftigt sin egen yrkeskår. Jag har ingen problem med det. Det är modigt och det är säkert nödvändigt. Journalister har en viktig roll i det demokratiska samtalet, skriver Kjöller i sitt förord. Hon berättar en hel del om hur journalister genom att utelämna vissa avgörande uppgifter kan skapa en helt felaktig bild av verkligheten. Hon kommer med flera intressanta exempel i boken.

Fredrik Sjöberg skriver: "Men också författaren har en agenda, dessvärre politisk, åt höger. När hon blir så bländad av Carl Bildt, hans briljans, att hon jämför med Dalai Lama, passeras en gräns med viss marginal. För läsare som ogärna intar mer än små doser av den habila men humorlösa bruksprosa som präglar DN:s ledarsida är boken inte att rekommendera. Den är ungefär som en halvsåsig kväll på Publicistklubben. Alla vet vem som kommer att säga vad, och varför."

Jag tycker att boken är läsvärd. Alla politiker och journalister borde definitivt läsa boken.

Inga kommentarer: