torsdag 29 augusti 2013

Att släppa knark fritt är inte humanism

Professor i beroendeforskning och koordinator för Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels och drogberoende Fred Nyberg har skrivit en tänkvärd debattartikel i SvD "Legalisering stoppar inte de kriminella". Han påpekar: "Oavsett om politiker i vissa länder tror att de kan bli av med sin organiserade brottslighet genom att legalisera marijuana, så finns det alltså åtskilligt som talar för motsatsen. Att släppa tyglarna för en restriktiv narkotikapolitik innebär definitivt inte att man får ett fastare grepp om kriminaliteten och dessutom blir följderna av de skadeeffekter som ovan nämnts ännu mer kostsamma. Det är viktigt att svensk politik inte påverkas av så kortsiktiga åtgärder som nu är aktuella på olika håll i världen." Läs gärna hela hans artikel som jag har länkat till.

Det är många som vill släppa knarket fritt. Det är populärt att framföra åsikter som att människor skall få välja själva vad de vill peta i sig. Det låter ju fint och bra i ett liberalt samhälle att folk skall få göra precis som de vill så länge det inte skadar någon annan. Det är dock ingen framkomlig väg att legalisera droger. Det är jag övertygad om.

Men det finns självklart saker som kan göras annorlunda än i dag. Några miljöpartister har skrivit en artikel i SvD "Kriminalisera droger - inte missbrukare". De skriver: "President Obama har insett det och skrotat 'War on drugs', och han, i likhet med många andra, har kommit fram till att rehabilitering och prevention är bättre vägar mot framgång. Och det är så vi också vill jobba. Förebyggande och vårdande. Med avkriminalisering, sprututbyte och metadonprogram som några delar. Såväl metadon som sprutbyte kan minska skadorna av narkotikamissbruk, och det är väl bevisat att det räddar liv och har gett många missbrukare en bättre hälsa och ett värdigt liv. Men återigen. För att få ett kontrollerat, fungerande sprututbytesprogram krävs det att missbrukaren inte ses som kriminell i samhällets ögon."

Jag håller med de i mycket av det de framför. Samtidigt håller jag med debattörerna som har skrivit repliken "Att släppa knark fritt är inte humanism" att Miljöpartisternas förslag om att avkriminalisera eget bruk av narkotika är oklart och väcker flera frågor. De framför bland annat: "I miljöpartisternas artikel talas om att 'avkriminalisera missbrukaren'. Enligt svensk lag är det inte missbrukaren, det vill säga personen i fråga, som är kriminaliserad. Det är själva handlingen att inneha narkotika för eget bruk eller att de facto använda narkotikan som är kriminaliserad, oavsett vem personen är. Miljöpartisterna vill således avkriminalisera något som inte är kriminaliserat."

Inga kommentarer: