onsdag 31 juli 2013

Att vara tomhänt på tröskeln till livet...

Det är inte ofta jag har högläsning från en tidning. I dag har jag vid två tillfällen läst en artikel i DN, som är helt outstanding, för några väl utvalda "offer"; en god väninna och några av mina söners kompisar. De fick alla lyssna, jag hoppas de lyssnade mycket noggrant, när jag läste artikeln "Tomhänt på tröskeln till livet" skriven av Nathan Shachar i dagens DN. Bildning är inte så dumt helt enkelt, vad man än vill säga om det. Artikeln belyser att trots det enorma informationsflödet. som är större än någonsin förut i världshistorien, så hade en svensk A-student år 1950 mer kunskaper än de flesta humanistiska doktorander i dag. Det är en rätt skrämmande information.

En av ungdomarna jag läste upp artikeln för protesterade vilt direkt och hävdade att bibeln definitivt inte var något rättesnöre här i livet. Vid närmare beröring av ämnet visade det sig att han aldrig hade läst ett enda ord ur bibeln. Är det inte underligt att någon som inte har en susning i ett ämne kan ha så starka åsikter om detsamma? Nathan Shachar skriver: "De läste Bibeln och fick därmed en inträdesbiljett till dikt, måleri och världshistoria. De fick en glimt av grekers och romares värld, så att en enkel turistresa också fick andlig dimension. De fick i bagaget en portion stor dikt, att spegla sin kärlek, sorg, undran och bävan i. Och – lika viktigt som kunskaperna – de fick alla en plats vid samma bord."

Shachar påpekar faktumet att skolan är den mest utjämnade plats i samhället. Jag kommer så väl ihåg när skolkarusellen började i Strängnäs kommun. Det var under mandatperioden 2006 till 2010. Ann Landerholm (M) ville ge bort en kommunal skola till en friskola. Då som nu fanns det mycket information som inte kom fram till alla folkvalda. Därför vet vi inte hela historien. Några saker har fastnat för alltid i mitt minne. Det var när en borgerlig politiker mycket nonchalant och arrogant samt föraktfullt sade till mig att det är bara drägg som går i den kommunala skolan. Jag kan liksom fortfarande inte riktigt tro vad jag hörde. Denna politiker sitter kvar i vårt kommunfullmäktige. Bara det är skrämmande!

Shachar skriver: "Kring 1960 var Sverige jämlikast i världen. Inte på grund av välfärd eller bidrag, utan tack vare skolan. Alla gick i samma skola! Detta var jämlikheten – den enda jämlikhet som finns hitom paradiset." Hur skall vi kunna göra skolan mer jämlik igen?

1 kommentar:

Hans G Eriksson sa...

Jag hörde en professor och kursföreståndare beklaga utvecklingen: Tidigare kunde jag gå direkt in i ett sakresonemang utifrån studenternas pm och uppsatser. Nu börjar jag med en språkgranskning och förskräcks av hur den allmänna kunskapsbristen gör det svårt för studenterna att sätta in ämnet i ett meningsfullt sammanhang.

Dessvärre kan problemet inte diskuteras på ett konstruktivt sätt då det, som så mycket annat idag, omvandlas till en fråga om jämställdhet.