onsdag 5 juni 2013

Rösta på Alternativ B - för Barnens bästa!

Pia Steensland, Fredrik Hagenborg och Per Engkvist från Föräldranätverket

Nu på söndag den 9 juni, genomförs Strängnäs kommuns första folkomröstning. Folkinitiativet som har drivit fram folkomröstningen har skrivit bland annat så här på banderollerna: "Politikerna lovade fler lärare och lägre lokalkostnader. De drev igenom omorganisationen av skolorna trots folkets protester. Men det blev inga fler lärare... och lokalkostnaderna ökade. Det här drabbar alla skolor i kommunen!"

I dag hade jag stämt träff för en intervju med en av föräldrarevoltens initiativtagare Pia Steensland. Hon berättade om bakgrunden till föräldraupproret. I maj 2011 blev det känd att en omorganisation skulle göras. I augusti samma år var ca 50 föräldrar på barn- och utbildningsnämndens sammanträde. Föräldrar som ville ställa en massa frågor, men var osäkra på den politiska formalian.

Nämndens ordförande Fredrik Lundgren (FP) uttryckte att han tyckte det var kul att så många intresserade föräldrar hade dykt upp på ett sammanträde. Han deklarerade samtidigt att det inte var en självklarhet att de fick vara där. Lundgren frågade om det fanns några frågor från allmänheten. Han klubbade bort frågan efter några sekunder, ingen hann reagera! Den arrogans och nonchalans som mötte medborgarna väckte något. Föräldrarna förstod att något måste göras. Vid en drastisk omorganisation efterfrågade de förslag med konsekvensanalyser. De ville ju veta att just det alternativet skulle bli det bästa för deras barn.

Förslaget majoriteten ville ha lades fram redan då, dock som ett informationsärende. Mötet i augusti avslutades med att Lundgren sade att föräldrarna skulle få komma till tals på ett informationsmöte någon gång i början på september. Föräldrarna fick via skolorna besked om datumet för informationsmötet ca en vecka innan mötet skulle äga rum. Det framkom senare i ett dokument att det här datumet för informationsträffen med föräldrarna var spikat redan i juli.

Varför fick föräldrarna då så kort varsel? I samma dokument stod det att "Erfarenheterna från mötet läggs in som komplettering till nämndens beslutsunderlag i september". Varför beaktades då ingen av de frågor som de oroliga föräldrarna framförde under mötet? När majoritetspolitikerna fattade beslutet den 20 september 2011 kramade de om varandra och strålade av glädje och segersötma medan de drabbade föräldrarna tröstande kramade varandra och grät.

Föräldrarna lämnade sammanträdet och samlades i kommunens foajé. Fröet till föräldranätverket blev sått och växte sig snabbt starkt. En underskriftskampanj hade redan startats innan beslutet togs och 1500 personer hade skrivit under. Nu fick föräldrarevolten starta en ny runda för att få in underskrifter för att få tillstånd en folkomröstning. Redan under marknadshelgen fick de in 1000 av de 3000 underskrifter som behövdes.

Varför skall man rösta på alternativ B? - För barnens bästa, svarar Pia Steensland snabbt. Hon vill att man röstar för en skola nära hemmet. I de delar av staden som expanderar mest skall man självklart ha en F-6 skola. Det har så många positiva effekter på barnen, framför allt med avseende på trygghet och studiero. Om barnen istället kastas in i en högstadiemiljö redan i tioårsåldern, som Alternativ A innebär, riskerar man att de blir brådmogna. Dessutom blir skolvägen längre och farligare. Alternativ A har redan nu utarmat den kommunala skolan. Sex nya klasser i friskolorna har redan fyllts med barn från den kommunala skolan. Med dessa barn försvinner elevpeng för flera miljoner per år och lokalkostnaden per elev ökar.

Pia Steensland vill att man skall sätta barnen i centrum när man planerar och organiserar skolorna i kommunen. Hon vill att resurserna i större grad än nu skall gå till pedagogisk verksamhet. Hon vill inte att man skall slussa yngre skolbarn kors och tvärs och hit och dit. Folkinitiativet som Pia Steensland ingår i vill att det skapas en hållbar skolorganisation med framtidstro. De vill att man bevarar trygga skolor i de områden där barnfamiljerna bor. Rösta på Alternativ B på söndag. Det tänker jag att göra.

PS:Uppdaterat 2013-06-07: "Sju lokala folkomröstningar har tillkommit efter namninsamlingar sedan lagändringen 2011. Men bara två gånger har politikerna följt resultatet. - Det är anmärkningsvärt, säger Konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson (MP)." Folkets röst ger alltså ofta svagt genomslag. Men ju flera som röstar svårare blir det för den styrande majoriteten att ignorera folkets vilja. Gå därför och rösta på söndag:DS

1 kommentar:

Anonym sa...

Helt rätt.Hoppas att nuvarande politiker, som styr Komunen. får ett snabbt avsked nästa höst.


Annonym X