söndag 10 mars 2013

Lyckliga i alla sina dagar

Det är inte alltid så lätt att förklara saker. Ibland gör andra det så mycket bättre. Lena Andersson på DN är en sådan person, som ofta träffar mitt i prick med sina förklaringar. Hon skriver i sin artikeln "Kostnaden för avskaffad kapitalism" om att kapitalism inte är följden av en avsikt, den är resultatet av frihet.

Andersson skriver: "Men till skillnad från både genomtänkta och slentrianmässiga antikapitalister föredrar jag en värld där det finns girighet och egennytta framför att förkasta de individuella fri- och rättigheter som kapitalism uppstår ur. Dessa måste undandras oss om kapitalismen ska avskaffas, vilket för närvarande tycks vara en gångbar idé. Klart uttalad är den i Sara Granérs seriealbum 'All I want for Christmas is planekonomi!!!', Nina Björks bok 'Lyckliga i alla sina dagar', och antydd i Stefan Jarls film 'Godheten'. Entusiasmen i mottagandet visar att många längtar efter ett helt annat ekonomiskt system och därmed ett helt annat samhälle."

Hon avslutar sin text med dessa kloka rader: "Mer fruktbart än att fråga varför onödiga saker ska finnas är kanske att fråga varför vi bara ska ha nödvändiga saker. Om allt nollställdes i dag skulle någon i morgon ha hittat på en onödig grej och bjudit ut den för pengar, för att slå sig till ro eller kunna göra fler. Och i samma stund ha svikit gemenskapen och godheten."

Om allt nollställdes i dag skulle någon kreativ och intelligent person ganska snart har kommit på en framgångsrik sak som skulle ge inkomster. Vad gör man då? Jag har frågat mina socialistiska vänner om det flera gånger. Vad gör ni då? Jag har aldrig fått något bra svar på den frågan. Just därför att de inte har haft något bra svar på frågan. Läs Lena Andersson text, den är läsvärd.

All I want for Christmas är den blandekonomi vi redan har!

1 kommentar:

Anonym sa...

Det är lätt att tjäna politiska poäng på en "rättvis" fördelning av det som skapats till följd av egoism. Svårare är att förklara hur den fördelningen ska gå till om idealmålet nås: egoismens avskaffande.

Hans G Eriksson