torsdag 21 februari 2013

I dag heter psykiatrins slasktratt bipolär sjukdom

Olle Heimbürger på Karolinska säger: "Sjukvården lider under ultraliberalism och stalinism samtidigt." Jag undrar om han även menar den psykiatriska vården? Eller är det bara den somatiska vården som är labil? Det är reportern Maciej Zaremba, som nu gräver fram missförhållanden och systemfel inom vården, som får mig att fundera över dessa frågor. Stora artiklar om brister inom sjukvården har vi kunnat läsa om i DN de senaste dagarna och även de senaste åren.

En kvinna som förlorade sin man har dessa tankar: "Hon tror att hennes man hade fått leva om det funnits någon enda läkare på sjukhuset som sett honom som sin patient. Men han var ingens, knappt ens en patient, bara en samling åkommor som skulle åtgärdas var och en för sig." Av 82 behandlande läkare under 113 sjukdagar så var det alltså bara en läkare som hade uppfattat att den här personen var en patient. Vad de andra 81 läkarna bedömde honom som, förutom ett objekt med ett antal symtom och åkommor, vill vi kanske inte veta? Faktum är att så fort Gustav B fick andra symptom än somatiska så kopplades psykiatrin in. Och de var uppenbarligen inte så pigga på det och nonchalerade honom ännu mera. De träffade patienten bara en gång och gav sedan råd via telefon.

Vi ser ofta i dagens samhälle att psykiatrin vill hålla rent på mattan framför sin egen dörr. Eller rättare sagt de är lika rädda för insyn som de alltid har varit. Beror det på brister inom psykiatrin? Eller beror det på att klyftan mellan primärvård och psykiatri blir alltmer otydliga i takt med att läkarna är mer och mer benägna att ställa diagnos på absolut allting; alltså alla beteenden som fallar utanför samhällets flytande norm skall diagnostiseras. Detta på grund av att alla hjälpinstanser allt ifrån socialtjänst, skolor, försäkringskassan, arbetsförmedling med flera mer eller mindre kräver en diagnoskod för att överhuvudtaget hjälpa till.

Jag tror inte jag är helt ute och cyklar om jag törs påstå att den psykiska ohälsan ökar lavinartad i samhället. Flera och flera, särskilt unga människor, mår psykiskt dåligt. Hur dåligt mår de? Och det är här kruxet kommer. Jag som har varit intresserad av det här med psykiatri och olika institutioner i samhället som tex fängelser, behandlingshem, LVU-hem med mera har noterat en sak som förbryllar mig:

På 80-talet var det diagnosen borderline som var i ropet. På 90-talet kom alla bokstavskombinationer som ADHD, ADD och DAMP med flera. Nu har en ny era kommit; den "modekollektionen" heter bipolär/manodepressivitet. Alla de här diagnoserna har diagnoskritierier som ligger ganska nära varandra. Kriterierna är inte heller svåra för någon människa i en pressad eller utsatt situation i livet att passa in på eller falla inunder. Vi kan kort och gott kalla dessa tre fenomen för vårdens slasktrattar. Det är nämligen så här att alla som inte passar in någon annanstans, som har en känslig personlighet och på ett eller annat sätt uttrycker sig utanför den socialt accepterade normen, "måste" ju få en diagnos. Så enkelt och så illa är det i bland, trot eller ej.

Därmed inte sagt att alla de som får dessa diagnoser över tid kommer att uppfylla kriterierna. Gör de inte det är diagnosen fel. Intressant fråga blir ju då; Vad händer då? Kommer den psykiatriker eller psykolog som har satt fel diagnos att erkänna sitt misstag? Förmodligen inte. Det som händer då är ju bland annat det som hände Gustav B. Man medicinerar symtomen men letar inte rätt på orsaken till problematiken. En annan sak som ofta händer är att den feldiagnostiserade personen, som genom den psykiatriska diagnos har blivit stigmatiserad, blir sviken en gång till.

Idag har vi inom vården fått en större klyfta mellan psykiatri och primärvården medan symtomen och diagnoserna allt mera närmar sig varandra. Detta gör att allt flera faller mellan stolarna. Om vi istället för att se till en diagnoskod på ett papper för att kunna behandla enligt en mall skulle se till varje människas behov och rop på hjälp skulle vi ha mycket att vinna. För att kunna hjälpa en annan människa måste vi göra det som vi i samhället idag har så svårt för, lyssna på vad individen säger och vara prestigelösa. En stor filosof, Kierkegaard, sa en gång något vi alla borde ha i åtanke när vi ska hjälpa andra människor och som i samhällssystemet idag allt mera förbises.

Filosofen Sören Kierkegaard påpekade så klokt: "Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan mer och vet mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa."

För att vara tydlig vill jag säga att diagnoser som borderline, bipolär med flera självklart finns och i de fall dessa diagnoser är korrekt satta har vi faktiskt en hyfsat fungerande psykiatrivård. Det är när diagnoserna delas ut som "godis på lördagar" det blir så fel. För tillfället så har vi en psykiatriker på psykiatriska mottagningen i Strängnäs, som delar ut diagnosen bipolär till alla de som han inte får in i någon annan diagnoskod. De som olyckligtvis får diagnosen felaktigt kommer inte att kunna bli hjälpta av psykiatrins behandlingsmetoder. De är inte heller välkomna tillbaka till primärvården efter att de har fått en psykiatrisk diagnos. Och de är i många fall stigmatiserade och stämplade för livet. Detta för att en psykiatriker har hittat sin favoritdiagnos och för att samhället mer eller mindre kräver en diagnos för alla som är utanför normalspannet.

Kommer denna psykiatriker någon gång att ifrågasättas av sina kollegor? Kommer han någonsin att få stå till svars för allt det lidande han förorsakar? Svaret på den frågan är tyvärr nej. Psykiatrin fungerar som de flesta organisationer och system gör; man skyddar varandra. Patienten, den hjälpbehövande, går aldrig först. Från gammalt av så tror man alltid på vad läkaren säger först och främst. Man borde föra statistik på vilka diagnoser de olika läkarna ger sina patienter. Om en diagnos ökar kraftigt i ett visst geografiskt område under en period borde systemet vara vaket. Detta gäller även när utskrivning av vissa mediciner ökar på en läkarstation. Det borde kollas upp. Att det finns ett samband mellan sådana här saker är jag övertygad om att det gör.

Psykiatri är det fortfarande tabubelagt att prata om, i alla fall de flesta psykiatriska sjukdomar. Man kan berätta om på facebook och annat om att någon i familjen har fått cancer eller har brutit benet. Man skriver sällan något om psykiskt lidande. Tre av fyra personer kommer under sin livstid att komma i kontakt med psykiatrin i någon form. Risken att du drabbas av depression eller annan psykisk ohälsa är alltså större än att du kommer att bryta ett ben. Gipset går runt bland vänner för att få en signatur. Den psykiska hälsan pratar vi inte så ofta om.

15 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket bra skrivet Margit! Imorgon ska jag med en ung vuxen till just psykiatriska mottagningen och jag kommer be dem att lyssna och se till den människan de har framför sig. Inte sätta en diagnos förrän de lyssnat ..länge, om ens då. För alla kan hamna i en situation som inte innbeär en diagnos. Utan bara ett tillstånd!
Klem Ewa

Margit Urtegård sa...

Hej Ewa

Tusen tack för dina vänliga och kloka ord. Det är bra att du är med och kräver att personen som behöver hjälp blir sedd och lyssnad till. Problemet är att de allra flesta inte har någon som dig, de allra flesta blir ett lätt "byte" för systemet. De allra flesta blir ett objekt, en akt i något journalsystem utan hjälp, utan hopp och utan någon som har sett behoven.

Det är inte mycket som har blivit bättre inom psykiatrin sedan 80-talet tyvärr. Pompösa självupptagna personer som tex David Eberhard har fortfarande makten och tolkningsföreträde inom psykvården. Hur länge skall dessa stora egon få hålla på?

Lycka till i morgon. Stå på dig!

Kram og klem Margit

Anonym sa...

Jag har varit i kontakt med den berörda läkaren på Strängnäs psykavdelning. Det är helt vansinnigt hur man kan bete sig så. Har kontaktat patientnämnden och gjort en anmälan!!.Det var otroligt bra skrivet!! Jag tycker du ska skicka detta till läkaren och se om han får en tankeställare!!!.:-((

Margit Urtegård sa...

Hej anonym

Hoppas att patientnämnden gör något åt din anmälan. Bra att du reagerar! Jag kommer att se till att chefen på Strängnäs psykmottagning får läsa mina synpunkter. Tack för din kommentar. Lycka till.

Vennlig hilsen
Margit

Anonym sa...

Du tar upp ett viktigt och i många sammanhang alltför "missbrukat" ämne. Många hukar inför komplexa och känsliga ämnen. Det tycks inte vara din melodi.

Maciej Zaremba som du hänvisar till är en synnerligen intressant iakttagare med förmågan att förmedla - ofta med en drastisk formulering men utan överdrifter eller störande raljans. Han har också en bakgrund "från golvet" som ger avtryck i det han säger.

Exempelvis inledningen till hans artikelsamling Minken i folkhemmet (Zaremba arbetade på Beckomberga som nyanländ till Sverige): "Min första anställning i Sverige var på ett mentalsjukhus, till största delen befolkat av människor vars främsta åkomma var ålderdomen. /.../ Vi var kanske sju eller åtta vårdare som matade fyrtio patienter. Ingen fick ägnas mer än fem minuter och de som tuggade för långsamt hann sällan med mera än halva portionen. (De flesta nyinkomna patienter brukade snabbt gå ned i vikt och förskrevs sedan `Meriténe´, en näringsrik och arbetsbesparande vätska som kunde hällas direkt i matstrupen.)"

Vad säger man?

Hans G Eriksson

Margit Urtegård sa...

Hej Hans G Eriksson.

Tack för kommentar. Ja vad säger man när folk med ett tydligt stort människoförakt och en stor portion maktfullkomlighet får arbeta med människor som behöver stöd och hjälp? Jag kommer att använda resten av mitt liv till att vara en av alle de röster som behövs för att göra vården bättre. Om det kan hjälpa någon medmänniska så har jag valt rätt. Om det kan sprida nödvändig information så har det gjort stor nytta. Oavsett vad så tänker jag i alla fall göra så gott jag kan.

MVH Margit

Anonym sa...

Det kanske svåraste när det gäller att angripa systemfel och enskilda missgrepp är att det har en benägenhet att spilla över även på vällovliga insatser och berömvärda personer inom vården. De goda exemplen är ju många.

Men lycka till!

Hans G Eriksson

Johan R. Sjöberg sa...

Jag kan inte just nu ta ställning till hur diagnoser ställs, och vilka diagnoser som eventuellt ställs för ofta, däremot kan jag utan tvekan instämma i att depression upplevs som skamligt fortfarande. En norsk myndighet (jag minns tvyärr inte vilken) hade för några år sedan en annonskampanj med ungefär denna dialog: "Jeg kjenner ingen som sliter psykisk. - Jo, det gjør du."

Anonym sa...

Äntligen får jag läsa ett ifrågasättande av nutidens diagnosticerande.
Man undrar ju om vissa av diagnoserna inte är annat än påhitt av läkemedelsindustrin. Ett barns naturliga protest mot att inte bli sett och hört dämpas med medicin. Sorg över livsval och rädsla för att ta itu med sin situation kallas depression och dövas med medicin. Och alkoholism kallas sjukdom, men är det inte en beteendestörning?
Men är man "sjuk" så har man automatiskt en anledning till att förbli ett passivt offer och slipper ta ansvar. "Jag kan inte slutföra det jag påbörjat för jag har ADD" (jo, det har jag hört).
Har själv lidigt av psykisk ohälsa hela mitt vuxna liv, men först idag förstår jag att mina depressioner och mitt missbruk inte var annat än att jag var skräckslagen inför livet och aldrig fick lära mig hur man gör när man lever.

Margit Urtegård sa...

Hej anonym.

Tack för kommentar.

Du skriver: "Har själv lidigt av psykisk ohälsa hela mitt vuxna liv, men först idag förstår jag att mina depressioner och mitt missbruk inte var annat än att jag var skräckslagen inför livet och aldrig fick lära mig hur man gör när man lever."

Livet kan göra oss skräckslagna och särskilt om ingen runt omkring en förklarar vad som sker och varför. Hur gör man när man lever? En bra fråga. Tack för dina kloka ord.

Anonym sa...

Hej. Fick min diagnos "bipolär" av nämnda läkare för en vecka sen. För mig kändes det som om jag äntligen, efter 20 års lidande fick ett svar på varför jag mått om jag gjort. Varför jag om och om igen hamnar i djupa depressioner, varför jag i perioder mår så sjukt bra, inget kan stoppa mig men att jag under dessa perioder gör och utsätter mig för helt sjuka saker, ofta för livsfara. Att jag under perioder klarar mig på att sova endast ett par timmar per natt, men ändå har hur mycket energi som helst. Säkert får folk fel diagnos ibland, men detta gör ju att jag som faktiskt är bipolär, blir ifrågasatt. Är min diagnos verkligen riktigt eller är jag bara "trendig"? Det är inte kul alltså... Trots min sjukdomsinsikt lär jag söka mig till en annan psykmottagning för att få ett utlåtande till.

Anonym sa...

Man kanske ska tänka sig för innan man skrivet ett sådand blogginlägg. Tänk på alla oss som fått diagnosen bipolär och faktiskt är bipolära. Risken är nu stor att vi kommer ifrågasättas och att vår diagnos inte tas på allvar. Det kan få förödande konsekvenser, har du tänkt på det?

Margit Urtegård sa...

Hej anonym

Man kanske skall tänka sig för innan man skriver ett sådant blogginlägg påtalar du och visar att du utgår ifrån att jag inte har gjort just det.

Gör du samma sak om och när folk har dött av att de har fått fel somatisk diagnos tex? När någon tex berättar om sin nära anhörig som dog i en cancersjukdom för att patienten fick fel diagnos och genom det fel behandling ifrågasätter du då journalisten eller den som berättar det då?

Vem har sagt att jag inte har tänkt och tänker på er som har fått diagnosen bipolär och faktiskt är bipolära? Vilken hjälp har ni av att människor som inte har den sjukdomen också får diagnosen? Diagnoserna jag skriver om får i dag inte ges ut till alltför unga människor, huruvida läkarna håller sig till det vet jag inte.

Att man får rätt diagnos, rätt medicin och rätt behandling är viktigt. Det är också viktigt att få slippa få fel diagnos, fel medicin och fel behandling. Det kan annars ge förödande konsekvenser.

Det finns människor som har fått sina liv förstörda för att psykiatriker och psykologer inte blir ifrågasatta eller granskade tillräckligt ofta, deras makt är för stor; deras prestige är förkastlig. Det gäller självklart inte alla, men att de finns drabbar utsatta människor.

Psykisk sjukdom är fortfarande tabu, psykiatriska patienter är fortfarande i hög grad stigmatiserade, isolerade och ensamma. De är också på grund av bland annat de faktorer jag här nämner ofta tysta. Läkarna behöver inte oroa sig för sina misstag. När tex en ung människa tar livet av sig på grund av felbehandling inom psykiatrin så är det inte så ofta att någon vän eller anhörig står på barrikaderna och ropar om hjälp och upprättelse. Skammen kanske hindrar de? Läkarnas höga status och respekt kanske hindrar de. Jag vet inte. Men jag vet vad en fel psykiatrisk diagnos kan skapa för lidande och bottenlös sorg, tro mig!

Anonym sa...

eberhardt och hans kollegor är ett skandalöst och brottsligt skämt med sin hittepåverksamhet-hur välgörande det ÄN är få tröst av alla som känner till "psykiatrins" kriminella geschäft så är ENDA som kan dra undan mattan från dem, att vända sig till POLITIKERNA MED STÄNDIGA SKRIVELSER. anmälan mot "psykiatrin" är välkänt meningslös då domstolar betraktar dess "diagnoser" som enda sanning-"läkarna" avkrävs INGET beläggande,faktaframvisande,elleR validerbart UNDERELAG för sina "diagnoser"-den människorättsbrottsliga hanteringen är legio och förblir OM INTE POLITIKER BEsTÄNDIGT FÅR DETTA INPRÄNTAT OCH AVKRÄVT ÄNDRINGAR.Uppmanar alla som orkar tillskriva landsting,soc.styrelse,alla makthavare man kommer på i ärendet.Dessutom:UPPSÖK ALDRIG en psykmottagning utan att medföra tillförlitlig person-gärna med inspelning-för få dokumenterat vad avhandlas/sker.Dessa OHEDERLIGA KORRUPTA "läkare" äger noll etiska moraliska betänkligheter begå vilka fysiska/psykiska våldtäkter i form av frihetsberövande,livet förströrande "diagnoistiserande" som helst."PSAYKIATRIN" i dess nuvaR FORM MED ÖVERGREPPSRÄTTIGHETER OCH GROTESKA,BARBARISKA HITTEPÅADE FÖRTALANDE ALLTID KRÄNKANDE NEDVÄRDERANDE-I MENINGEN ALLT UTOM DESS INFANTILA NORMALITETSBEGREPP MOTSVARANDE- "DIAGNOSER" måste bort nu!!

Anonym sa...

Amen!
Inte bara jag som blir felbehandlad!
Har blivit feldiagnoserad av en makt missbrukad psykiatriker läkare inom psykiatrin i Sthlm!
Jag bandande in vårat samtal & det nått jag ska be media ta upp!