lördag 23 februari 2013

Adelns hederskultur har spridit sig...

Jag håller inte med professorn i praktisk filosofi, Torbjörn Tännsjö, i allt han tycker. Men hans text "Europeisk hederskultur hotar friheten på nätet" är onekligen intressant läsning för mig som är sociolog.

Här är ett citat från den texten:"Varifrån kommer denna önskan om att be polis och domstolar om hjälp då man fått sin heder ifrågasatt? Får vi tro juridikprofessorn vid Yaleuniversitetet, James Q Whitman, hänger det samman med en bestämd europeisk tradition. Vore vi amerikaner skulle vi se annorlunda på saken.

Vår juridiska tradition kring privatlivets helgd bottnar, enligt Whitman, i enkla (primitiva) hedersförställningar. Då vi försvarar vårt privata rum mot offentlig insyn handlar vi, enligt Whitman, likt aristokraten, som till varje pris ville upprätthålla sitt goda namn och sin ära inför andra, och som tvingades svara på varje förolämpning, varje hot mot det egna jagets renommé, med att utmana på duell. Tanken är att jag har en rätt att själv kontrollera hur jag uppfattas av min omvärld.

Om Whitman har rätt så har det på det här området skett ett slags ”leveling up” inom den europeiska kulturen. Vad som en gång var ett adligt privilegium, rätten till en obefläckad ära, har utsträckts till att omfatta alla." Även "drängar" kan bli sårade i dag.

En som inte håller med honom är Göran Collste, professor i tillämpad etik. Collste menar att om yttrandefriheten används som argument för att näthatet inte skall motverkas är det värst för yttrandefriheten. Han tror att yttrandefriheten då kommer att undermineras.

Göran Collste skriver: "Det Tännsjö lite föraktfull kallar för 'europeisk hederskultur', kan också uttryckas som en demokratisering av människovärdet eller helt enkelt jämlikhet. Under det antika slavsamhället gick gränsen för människovärdet mellan fria män och slavar, senare drogs gränsen mellan noblessen och pöbeln, 'dignitas', värdighet, var förknippat med klasstillhörighet. Genom upplysningsfilosoferna och 1800-talets demokrati- och folkrörelser förändrades synen på människovärdet i Europa. Man kom att hävda att varje människa just genom att vara människa är värd respekt. Respekt och heder var inte länge knutet till ras, kön eller klass."

Att alla människor, oavsett klasstillhörighet och hudfärg, har samma människovärde kan självklart provocera en och annan överklassperson och Sverigedemokrat. De allra flesta av oss tycker att det är en självklarhet att alla Guds barn har samma värde.

Inga kommentarer: