söndag 10 februari 2013

Acceptera och bli accepterad

Nationalekonomen, författaren och debattören Stefan Fölster har ett stort förtroendekapital och det ger honom ofta tolkningsföreträde i samhällsdebatten. Fölster är barnbarn till Gunnar och Alva Myrdal så det är nog inte bara enbart meriter som har gett honom den position han har. Han är en klok människa.

Även välutbildade och kloka människor kan ha brister ibland. Det var det nog många av oss som tänkte när Fölster basunerade ut att sociala problem är vanligast i kommuner med få invandrare. Peter Wolodarski formulerar det bra i dagens DN: "Vilka sociala problem är förknippade med invandring? Mängder av historiska exempel – inte minst det svenska – visar att invandring vitaliserar och stärker samhällen."

Det är inte bara Stefan Fölster som använder sig av något som mest påminner om Sverigedemokraternas retorik eller typ av problemformulering. Han har gott sällskap av personer han säkert känner väl; bland andra socialförsäkringsministern Ulf Kristersson (M). I debattartikeln "Ta medborgarskapet från kriminella invandrare" skriver Kristersson så mycket dumt att man inte riktigt kan tro sina egna ögon.

Jag blev mest häpen över att se att även migrationsminister Tobias Billström (M) hade skrivit under debattartikeln. Det var en besvikelse att se. Det är en rätt gammal artikel. Den är publicerad 2009 då Kristersson var socialborgarråd i Stockholm. Redan 2008 hade de en liknande debattartikel i DN; "Ställ tydligare krav på våra invandrare". Vilka krav skall ställas? Skall det ställas andra eller annorlunda krav på invandrare än vad som görs på infödda svenskar? Vilka de nu är?

Wolodarski påpekar: "Hur mycket invandring Sverige 'tål' har blivit en vanligare fråga än hur solidariska vi ska vara." Det är allvarligt att det har blivit så. Det är skrämmande! Den här debatten kom upp till ytan förra söndagen när migrationsminister Tobias Billström sade i Agenda att ”volymen” måste sänkas för såväl den höga asylinvandringen som anhöriginvandringen. Han betonade samtidigt att asylrätten skall värnas. Det var nog inte så många som hörde just det.

Alla som har träffat Tobias Billström vet att han är en mycket sympatisk och duktig politiker. Nu får han pedagogiskt och tydligt förklara vad han egentligen menar. Jag tror nämligen att han bara vill väl. Men han har uppenbarligen undermåliga rådgivare runt sig. Det i kombination med en väldigt konfliktsökande journalistkår kan ju bara bli fel.

Inga kommentarer: