fredag 16 november 2012

Politiker skall rädda SEVAB?

Strengnäs Tidning berättar i dagens tidning hur Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) skall rädda Sevab. De skriver: "Redan nästa år kan EEM och Sevab gå samman i ett gemensamt driftsbolag. Då räknar man med att 38 tjänster försvinner från de två bolagen och att man skall kunna tjäna 65 miljoner årligen på effektiviseringen." Enligt kommunalrådet Jens Persson (C) skall det här ärendet få en bred politisk förankring. Han påpekar att det här kanske är det största politiska beslut vi tar i Strängnäs.

Jens Persson poängterar att det beslut som kommer tas måste hålla långsiktigt och hålla över valen. Man får ju hoppas att oavsett vilket beslut som kommer att tas att Sevabfrågan verkligen kommer att få en bred politisk förankring. Jens Perssons förtroendekapital har ju minskat avsevärt efter alla hans lögner i och under konsultskandalen som han var pappa till. När han blev avslöjad av tidningen, där han stod med fingrarna långt ner i syltburken, försökte han skylla ifrån sig. Det är både fräckt och ohederligt att göra så. Kan man verkligen lita på Jens Persson (C) efter detta?

Tillbaka till Sevab. Sevab gjorde alltså en förlust på 14,9 miljoner kronor förra året. Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet i Strängnäs har alltid hävdat att Sevab är en lönsam mjölkko för kommunen. I år beräknas bolaget gå med hela 27 miljoner i förlust. Både VD:n Lena Lundberg och styrelsen ledd av Leif Lindström (S) sitter kvar, än så länge, trots bristande ledning och kompetens.

Vårt nya oppositionsråd Jacob Högfeldt (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där han föreslår att Sevabs styrelse byts ut. Man kan inte annat än att hålla med om det. Styrelsens ordförande Leif Lindström borde ha gått för länge sedan. VD:n Lena Lundberg likaså. Om man inte levererar får man gå, så är det i privata bolag och det borde vara likadant i kommunala bolag. Eller? Ett kantstött bolag som Sevab behöver definitivt en ny ledning och det nu.

1 kommentar:

Anonym sa...

Att man kan låta en politiker,utan erfarenhet av stora företag,sitta som ordförande i Sevab är otroligt,när sedan prognoserna ständigt är fel,budgeten osannolik,och organisationen så undermålig så att det blir ett underskott på 25 miljoner på kvitten,istället för ett bokfört plusresultat,som gör att man dessutom får återkalla insänt bokslut,Ja då har man passerat alla gränser.
Att ordföranden sedan inte förmår byta ut VD är häpnaddsväckande.
Man kan bara tacka högre makter att inte privata bolag sköts på smma sätt

Annonym X