måndag 26 november 2012

Gud får inte vara i kyrkan

Skolverkets Anna Ekström och Claes-Göran Aggebo vill inte att Gud skall vara med när skolan samlas i kyrkan. De skriver i DN: "Skolverket har slagit fast att det är möjligt att ha skolavslutning i kyrkan och att en präst kan medverka. Kravet är att det inte får förekomma konfessionella inslag. Men är det då möjligt att över huvud taget ha en samling i kyrkan i advent som ju i sig är en religiös högtid? Vi menar att det är möjligt. En sådan samling får dock inte rymma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse. Det är därför inte tillåtet att ha en adventssamling i kyrkan om prästen förmedlar religiösa budskap." Ja, allt är väl möjligt, även att sätta munkavle på en svensk präst. Men är det nödvändigt? Är det önskvärt ?

Henrik Ehrenberg ställer frågan om skolan skall ha luciafirande utan Lucia också? En relevant fråga att ställa i sammanhanget då även Lucia har sitt ursprung i kristna seder. Ehrenberg undrar: "Var det verkligen meningen att skollagen skulle få denna effekt på den offentliga uppfostran av det uppväxande släktet? Jag vägrar tro att riksdagen avsåg att tömma kulturen på innehåll när de ville skydda elever från att behöva uttrycka en specifik trosuppfattning i en undervisningssituation. Det enda rimliga är att ta död på denna bisarra debatt genom att ändra lagen." Jag är benägen att hålla med honom.

Citat från SvD: "Religiösa inslag får inte förekomma i utbildningen - elever ska inte utsättas för religiös påverkan. Men det är okej med skolavslutning i kyrkan om tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron." Religiös påverkan, vad är det? Skall man hårdra det så är det väl religiös påverkan att ta med sig skolbarnen till kyrkan? Det finns ju religiösa symboler i kyrkan som kors och så vidare. Om någon av barnen skulle ställa frågor kring några av symbolerna eller något annat i kyrkan får rektorn, prästen eller någon lärare svara på de frågorna då? Det kan ju tolkas som religiös påverkan. Hela debatten är långsökt. Det finns en beröringsskräck gentemot vårt kristna arv och kristna kultur som är absurd. Ärkebiskopen Anders Wejryd menar att det är svårt att låta skolorna fira advent i kyrkan om man inte samtidigt får berätta vad julen handlar om. Jag håller med! 


Inga kommentarer: