lördag 20 oktober 2012

"Våga kalla rasismen för rasism"

Åsa Petersen har skrivit en mycket bra gästkrönika i Eskilstuna-Kuriren. Hon skriver: "Mindre bra är att Agenda börjar hela flyktingdebatten med frågan: "Hur mycket invandring tål Sverige? Att låta Sverigedemokraterna komma till tals och stå till svars är inte samma sak som att anamma deras retorik. Att låta deras världsbild bli den fria televisionens. Frågan är givetvis inte hur mycket invandring, utan hur mycket främlingsfientlighet, som Sverige tål. Det är inte rimligt att ett parti på 6-7 procent får sätta tonen för hela den svenska flyktingdebatten. Ändå är det vad som har skett i Europa, gång på gång. Både medier och andra partier har tagit över högerextrem retorik, ibland av populism och ibland av dumhet, vilket bara har lett till ännu mer främlingsfientlighet." Vad är det som händer? Vart är vi på väg?

Dilsa Demirbag-Sten skriver i DN: "Just nu sker förskjutningar i Europa. I Ungern och Grekland växer nynazismen. Invandrare och papperslösa förföljs och misshandlas i de flesta länder i den fria världen. Vi i vårt land kan inte svära oss fria, något håller på att hända även här. Små förskjutningar som väcker anstöt och upprörda röster en kort stund. Sedan går livet vidare. Vi har andra saker som går före. Barn ska hämtas från förskolor, arbeten skötas och boenden underhållas. Samtidigt som livet blir allt svårare för vissa folkgrupper går vårt eget vidare som om att allt vore oförändrat. Var det så det gick till före och under andra världskriget?" Om vi tar över Sverigedemokraternas retorik och låter dem definiera människovärdet för oss så är vi farligt ute. Ingen tvekan om den saken.

När rektorn på Paulinska skolan samt skolchefen i Strängnäs kommun lade skulden för dåliga slutbetyg i nian på de ensamkommande flyktingbarnen, fast inget flyktingbarn gick ur nian då, så använder de sig av Sverigedemokraternas retorik; allt är invandrarnas fel. Häromdagen träffade jag på den nytillträdde rektorn på Thomasgymnasiet (Campus) Anna Zachrisson. Då passade jag på att ställa några frågor, bland annat hur många elever hon har och hur många av de som går på det individuella programmet, numera kallad introduktionsprogrammet.

Hon berättade att det gick ca 480 elever på Thomasgymnasiet och att mer än 100 av de fanns på introduktionsprogrammet. Det var många konstaterade jag och frågade hur det kom sig? "Vi tar emot så många invandrare", svarade Zachrisson resolut. När jag undrade hur många av dessa invandrade elever som gick just på introduktionsprogrammet stod hon svarslös. Det hade hon ingen aning om. Jag påpekade hur olämpligt det var av henne att använda sig av samma argumentation/retorik som rektorn på Paulinska skolan samt skolchefen hade gjort. När den främlingsfientliga retoriken breder ut sig på det här sättet så måste vi protestera. Vi måste agera. Vi får inte blunda.

Åsa Petersen skriver: "Främlingsfientligheten har normaliserats så till den milde grad att det kontroversiella inte längre är rasismen i vår vardag, utan att någon dristar sig att kalla den vid sitt rätta namn. Vi måste våga tala om rasismen som finns inbyggd i vårt samhälle. Vi måste våga kritisera när språket och samhällsdebatten smyger iväg i främlingsfientlig riktning."Det kan vara obekvämt att säga ifrån, men vi får inte vara tysta.


4 kommentarer:

Anonym sa...

Det som du skriver här behöver verkligen sägas!

Vardagsrasismen finns överallt, inte minst i vår kommun. Nivån sätts när förvaltningen skriver att främlingsfientlighet inte är ett så stort problem i Strängnäs, eftersom vi inte har så många invandrare, och de som finns ingår i ett socialt sammanhang!

Samtidigt har jag när jag har kritiserat den bristfälliga skolgången för mina två ensamkommande pojkar fått höra att de i alla fall får gå i skolan!

När vi på BUN fick en presentation av Thomasgymnasiet, så fanns inte introduktionsprogrammet med.

När jag har kritiserat det otillräckliga antalet timmar för att läsa in hela grundskolan, så hänvisar man till att det är ett gymnasieprogram, när jag undrar varför ungdomarna då inte "får" en dator så är det för att det inte är år 1 på gymnasiet!

/Birgitta Elvingson

Margit Urtegård sa...

Hej Birgitta.

Tack för en informativ kommentar. Man blir förskräckt när man hör hur förvaltningen resonerar! Att de kan säga saker som att främlingsfientligheten inte är ett problem i Strängnäs eftersom vi inte har så många invandrare, säger något om kompetensen i kommunhuset eller brist på detsamma.

Be förvaltningen ta fram information/underlag om introduktionsprogrammet. Det är ju häpnadsväckande att BUN får en presentation av Thomasgymnasiet utan att introduktionsprogrammet är med i underlaget. Varför redovisar man inte det programmet? Introduktionsprogrammet är nästan 25 procent av Thomasgymnasiets hela verksamhet. Det är liksom ingen liten parentes heller. Vad vill de dölja?

Fortsätt vara blåslampa Birgitta, stå på dig, du gör ett mycket viktigt arbete.

Anonym sa...

Hej Margit!

Tack för en klockren bloggartikel!

Bästa hälsningar

Peter Hjukström
Vänsterpartist i Mariefred

Margit Urtegård sa...

Hej Peter

Tack för positiv feedback Peter.

Med vennlig hilsen
Margit