onsdag 5 september 2012

Jens Persson (C) och Fredrik Lundgren (FP) röstade nej till folkomröstning

I dag behandlades frågan om folkomröstning i skolfrågan i kommunstyrelsen. Jens Persson (C), Fredrik Lundgren (FP) och deras bundsförvanter röstade nej. Oppositionspartierna röstade ja. Tidningen skriver: " I november lämnades 3 000 namnunderskrifter till stöd för en folkomröstning om skolomorganisationen. Men trots att det gått 10 månader har bara halva den demokratiska processen avklarad. – Det här är ren förhalningstaktik, säger Pia Steensland en av de föräldrar som engagerat sig i frågan."

Pia Steensland ger på facebook en sammanfattning av Strängnäs kommuns hantering av folkinitiativet: 

"Den 25 november lämnade vi in namninsamlingen till Fredrik Lundgren, ordförande i Barn och utbildningsnämnden. Vi blev då tillsagda att även om resultatet av en eventuell folkomröstning skulle gå emot hans beslut om skolorganisationen så skulle han INTE följa folkets röst. Argumenten var bland annat att en folkomröstning är bara rådgivande och vi lever i en representativ demokrati och inte i en 'namnlistedemokrati'. Eftersom Lundgren är politiker menade han att han därmed äger rätten att efter eget huvud, utan att lyssna på de medborgare som berörs av beslutet, bestämma det som han personligen tycker blir bäst. Att han eller förvaltningen fortfarande inte kan visa några som helst underlag för att hans beslut skulle ge den bästa pedagogiska och/eller ekonomiska vinsten verkar vara oväsentligt.

Drygt fyra (!) månader efter att vi lämnat in listorna, den 3 april behandlade Kommunfullmäktige frågan. När det under debatten i Fullmäktige stod klart att det fanns tillräckligt stöd för en folkomröstning, begärde Miljöpartiet (!) en återremiss till Valnämnden med argumenten de tyckte att det var oklart vilken fråga man skulle folkomrösta om och vilka valdistrikt som skulle delta i folkomröstningen. Valnämnden beslöt att ha ett möte redan den 13 juni (alltså drygt 2 månader efter Fullmäktige).

Valnämnden beslöt det uppenbara; folkinitiativets förslag (dvs en F-6 och 7-9 organisation) skulle ställas mot den omorganisationen som vi protesterade emot (dvs F-3 och 4-9). Dessutom skulle det finnas ett 'jag-avstår-från-att-ta-ställning-alternativ'. Valnämnden beslöt vidare att samtliga valdistrikt skulle deltaga (något som Fredrik Lundgren fastslog redan i november då vi lämnade in namnlistorna). Intressant nog beslöt Valnämnden också att det skulle säkerställas att frågan om folkinitiativet skulle komma upp till beslut i Kommunfullmäktige så snart som möjligt. 

Efter Valnämnden måste ärendet enligt reglerna till Kommunstyrelsen innan det kan komma upp i Fullmäktige igen." Under dagens kommunstyrelse röstade alltså majoriteten nej till en folkomröstning och nu kommer frågan att avgöras i kommunfullmäktige. Jag och de flesta andra i oppositionen kommer självklart att rösta JA till en folkomröstning. En folkomröstning som borde varit genomförd för länge sedan.

2 kommentarer:

annonym X sa...

Det är otroligt vad maktgalna och odemokratiska HSB (Jens P) & Co är, man bryr sig inte om vare sig föräldrar barn eller oppositionen, utan kör över allt och alla, man undrar om vi bor i någon diktatorisk bananrepublik?
Strängnäs är värd ett bättre öde, så alla som kan tänka lite, glöm inte detta 2014

Anonym sa...

Reptilhjärnor...