fredag 24 augusti 2012

Anders Behring Breivik straffrättslig tillräknelig

Norske tidningen VG skriver: "Retten mener terrortiltalte Anders Behring Breivik (33) er tilregnelig og dømmer ham til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år." För oss som har följt rättegången är det nog inte en direkt överraskning att han döms till fängelse och inte till psykiatrisk vård. Hade han dömts som otillräknelig så hade antagligen rättsprocessen dragit ut rejält på tiden. Flera har yttrat att de är glada över att Anders Behring Breivik av domstolen ansågs vara straffrättslig tillräknelig och inte psykisk sjuk vid terrordåden. Hade han bedömts vara psykotisk eller ha lidit av någon annan allvarlig psykisk sjukdom vid brottstillfället så hade allmänheten kunnat klaga över hur dåligt psykiatrin och dylikt fungerar i Norge. Nu kommer psykiatrin att ifrågasättas i alla fall, men nu av en helt annan orsak och det är utifrån det faktum att det finns två olika och motstridiga expertrapporter om huruvida Anders Behring Breivik var psykisk frisk den 22 juli 2011 eller ej. Det ene psykiatriska teamet bedömde honom som frisk och det andra teamet hävdade att han inte vara tillräknelig i gärningsögonblicket.

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, skriver i DN: "Granskar man vad som skrivits om Breivik är det en synpunkt som ständigt återkommer: det hela är obegripligt! Hur vi än anstränger oss kan vi omöjligen förstå hans gärning. Jag har inte sett någon kommentar som utmynnat i en annan slutsats. Jag tolkar detta som uttryck för en simpel flyktmekanism. Visst förstår vi. Men vi vill inte medge att vi förstår. Vi vill inte komma så nära denna gärningsman." Samtidigt som många vill att Behring Breivik skall dömas på det sätt som domstolen nu valde att göra, så vill ingen att denna brottsling skall betraktas som normal eller med andra ord vi vill inte att han skall betraktas som en av oss. Självklart vill vi inte det. Vi vill inte för allt i världen tro att någon normalt funtad människa skall kunna planera och genomföra något så groteskt som Anders Behring Breivik gjorde i juli förra året. Brottet är ju helt obegripligt?! Eller är det det? Enligt Torbjörn Tännsjö så är Breiviks dåd begripligt utifrån felaktig världsbild.

Det är nu vi borde bli verkligen skrämda. Det är skrämmande att människor utifrån sina ideologiska övertygelser kan döda andra. Tännsjö problematiserar: "Hur kan vi då förstå Breivik? Låt oss börja med hans föreställningar om hur världen är beskaffad. Han anser att ”vår” västerländska civilisation står inför ett allvarligt hot. Radikal islamism kommer på sikt att ta över, om inget görs åt saken. Vi är utsatta för vad han kallar demografisk aggression. Muslimer skaffar syste­matiskt många barn, för att gå från minoritet till majoritet. Denna föreställning är felaktig. Men visst kan vi förstå en individ som ändå hyser den. Vi kan ta på allvar då hon deklarerar att detta är vad hon tror. I det enskilda fallet kan vi misstänka att någon sorts paranoid läggning hjälpt Breivik till hans världsbild. Vi kan ändå förstå den. Många människor hyser samma föreställning, utan att vi frestas ställa någon psykiatrisk diagnos. Den är förvisso befängd; det går att ­effektivt motbevisa den. Men detta gäller många föreställningar, som många människor hyser. Vi tar dem ändå på allvar då de säger oss vad de tror. I många parlamentariska församlingar i Europa sitter ledamöter som delar världsbild med Breivik!" Det sitter till och med ledamöter i Sveriges riksdag som delar Breiviks världsbild. Vi får inte glömma det.

Ett ungdomsgäng har i åratal hållit ett litet skräckvälde i Forserum, Nässjö kommun. Den senaste tiden har det varit ortens somalier som har blivit utsatta för våld från dessa unga förövare. Erik Helmerson, DN, skriver: "Det har debatterats om det är rasism eller vanlig kriminalitet bakom trakasserierna, men klart är att just somalier, i sin roll av både afrikaner, muslimer och ofta lågutbildade, är en grupp som inte står högt i rang i samhället. När nu antalet somaliska flyktingar ökar begär flera kommuner ökat stöd från staten, vilket inte är överdrivet dramatiskt." Man kan fråga sig vilken världsbild dessa unga killar har?


1 kommentar:

Anonym sa...

Breiviks nya bok är sjuk

http://bit.ly/Oclrps