fredag 13 juli 2012

Problemlösning på burk

Dagens ledare i Eskilstuna-Kuriren berättar om att läkare är frikostiga med att skriva ut sömntabletter till barn och unga. De skriver: "Det har blivit vanligare att barn och unga får sömnmedel. Mellan 2006 och 2011 ökade förskrivningen till dem under 19 år från 5 170 personer till 13 991. Det läkemedel som ökar mest är Circadin - som främst ska användas av personer äldre än 55 år. Utvecklingen ger upphov till två frågor: Vad beror det på att så många barn och ungdomar ges sömnmedel? Varför struntar så många läkare i Läkemedelsverkets rekommendationer när det gäller Circadin och barn och ung- domar?"

Det är mycket viktigt och bra att tidningen tar upp denna angelägna fråga. Det finns ingen quick-fix, men; "Att ta en tablett så att man kan somna ligger helt i linje med vår quick fix-kultur". Det är en oroväckande utveckling. Jag har stor respekt för att människor under en tid i sitt liv kan behöva olika läkemedel för att må bra. Samtidigt är jag mycket skeptisk till den ökade förbrukningen av dessa preparat bland barn och unga. Har läkarna verkligen utrett ordentligt vilka behov dessa individer har? Kunde de ha satt in andra åtgärder först? Har alla andra alternativ prövats innan de skriver ut tex sömnmedel?

Inga kommentarer: