måndag 2 juli 2012

Mellanchefer kan inte belastas för organisationsproblem

I lördagens tidning blir Marie Ollman, arbetsledare på parkenheten, uthängd; hon får offentligt klä skott för en organisation som inte fungerar.  Det är ingen hemlighet för trogna tidningsläsare att László Némedi, chef på Teknik- och servicekontoret i Strängnäs kommun, länge har legat i fejd med tidningen. Han har nämligen inte visat någon större vilja att ge information till tidningen. Hans avoghet mot tidningen har antagligen smittat av sig på hans personal. De kanske även har fått order om att begära alla frågor via mail, precis som Marie Ollman nu har gjort? Kommunchefen Peter Lundberg har kanske sanktionerat det? Det är Peter Lundberg som är högsta hönset i tjänstemannaorganisationen och László Némedi är ju en meget (mycket) lydig underställd tjänsteman.

Tidningen skriver: "Men när Strengnäs Tidning når Marie Ollman, efter upprepade försök på fredagsförmiddagen, hänvisar hon till att hon slutat jobba. Hon vill ha skriftliga frågor – på mejl." Marie Ollman hanterar nog situationen precis som hennes chef László Némedi skulle ha gjort. Tidningen skjuter alltså budbäraren. Det är tyvärr lätt att göra så, alldeles för lätt. Jag vet att tidningen bara vill väl; att de bara vill informera sina läsare. Men, den här gången blev det kanske fel? Det var kanske László Némedi och/eller Peter Lundberg de skulle ha ringt till i stället. Det är de som har "skapat" en organisation som uppenbarligen inte fungerar. 

Stallarholmsbon Börje Wallin berättar i tidningen att Marie Ollman hade slängt luren i örat på honom när han ringde och framförde sina klagomål. Det är självklart fel att slänga luren i örat på folk, jag försvarar absolut inte det agerandet. Jag har själv reagerat på att kommunens blomrabatter med mera inte är som de brukar vara. Under flera år har kommunens invånare fått njuta av underbara grönskande och blommande rabatter i hela kommunen. I år har det varit något sämre med den varan och det är trist. Problemet är dock en organisationsfråga och då är det fel att skjuta på mellancheferna.         

2 kommentarer:

Mats Werner sa...

Problemet är att TFN inte förmår göra de rätta prioriteringarna. Häromveckan fick vi höra dess ordförande utgjuta sig över alla hemskheter som vi stod inför om TFN inte fick de medel de har, men man kan inte låta bli att undra över deras prioritering när man ser de åtgärder som nu vidtas vid infarten förbi Vasavallen. Finningerondellen och infarterna däromkring lär man väl debitera det nya exploateringsområdet söder om gamla E20, men den gamla västra infarten? Den lär vi skattebetalare få stå för och då undrar man sannerligen om det inte fanns angelägnare åtgärder att vidta för dessa skattepengar.

Margit Urtegård sa...

Ja, Mats, det är mycket man kan fundera över. Min uppfattning är att parkarbetarna, inklusive Marie Ollman, gör ett mycket bra arbete utifrån de förutsättningar de har.