fredag 13 juli 2012

Europaskolan kräver mer pengar av kommunen

Tidningen berättar: "Friskolan Europaskolan driver gymnasieutbildningar i konkurrens med Strängnäs kommuns eget Thomasgymnasiet. Den kommunala skolan gick med förlust under förra året. Kostnaden blev 3,4 miljoner kronor mer än vad som fanns budgeterat. För att skolan skulle kunna betala sina skulder sköt kommunen till 3,4 miljoner kronor. Det finns en paragraf i gymnasieförordningen som säger att om en kommunal skola får extra resurser ska enskilda huvudmän som Europaskolan, också ha det. Det är bland annat den paragrafen som Europaskolan tar spjärn i med sin överklagan till förvaltningsrätten. Extrapengarna ska enligt Europaskolans rektor Thomas Axelsson, bland annat gå till läromedel."

Det är sorgligt att Thomas Axelsson inte känner större samhällsansvar än vad han visar tecken på nu. Han säger till tidningen: "Vi vill åtminstone ha lika elevpeng som på Thomasgymnasiet. Vår uppfattning är att vi inte får det." Han säger vidare att det enligt skollagen ska vara lika skolpeng för lika verksamhet. Lika verksamhet? Jag skulle önska att Axelsson kunde utveckla eller förklara vad han menar med lika verksamhet? 

Axelsson vill ha mera pengar för att kunna köpa samma typ av elevdatorer som Thomasgymnasiet har köpt till sina elever. Vad mer vill han ha? Han kanske vill starta det individuella programmet också? Han kanske vill sluta kvotera in sina elever som han gör i dag? Alltså sluta med att stänga ute de människor som inte har tillräckligt bra betyg? Thomas Axelsson kanske drömmer om att ta ett större ansvar för de medmänniskor (elever) som det inte har gått så bra för i grundskolan?

Fakta är att Thomasgymnasiet har fått 3,4 miljoner kronor extra för att täcka förra årets förlust. Gick Europaskolan med förlust förra året?

8 kommentarer:

Mats Werner sa...

Nej, men nu känner jag inte igen Dig Margit!

Självklart ska eleverna vid alla kommunens gymnasieskolor ha samma elevpeng. Det är ju själva vitsen med systemet. Likabehanldingsprincipen gäller här som i annan verksamhet.

Att sedan kommunen inte förmår klara ut sina lokalkostnader är ju själva problemet! Inte att Europaskolan – eller vilken annan skola som helst kräver samma rätt som de kommunala skolorna.

Att Europaskolan sköter sin ekonomi bättre än kommunens skolor ska man inte straffas för. Tvärtom – belönas!

Som kommunalpolitiker ska vi se till att skattepengar används optimalt – inte hålla kommunala ineffektivt skötta skolor om ryggen. Det trodde jag att Du och jag var överens om.

Varför skulle vi kräva att t.ex. Jan Persson tog ett större ansvar för vår kommuns ekonomi än vad vi kräver av hans brorson?

Margit Urtegård sa...

Jag har precis haft en son på Europaskolan Mats, när lärare var sjuka fick de inga vikarier, de hade heller ingen elevvård som kurator tex och det sista året Emil gick där hade han knappt några lektioner, han läste de flesta kurserna i tvåan. Europaskolan har bra ekonomi om jag har fått rätt uppgifter och de har helt andra förutsättningar än vad Thomasgymnasiet har på flera sätt. Eleverna som går på Europaskolan har kommit in på betyg, den kommunala gymnasieskolan tar in alla, det kostar självklart mer pengar att ta hand om elever som inte har godkända betyg från grundskolan med mera.

Margit Urtegård sa...

Varje gång jag träffar Thomas Axelsson och han skryter av hur bra de är på Europaskolan så säger jag till honom att det är väl inget svårt att vara bra om man får sortera ut vilka elever man vill ha från början.

Anonym sa...

Rätt tänkt Margit

Anonym sa...

I detta fall har du ju faktiskt rätt Margit!

Anonym sa...

Om det är som du påstår att, Europaskolan väljer vem som får gå där, så tycker jag inte de skall ha någon skolpeng överhuvudtaget,man lassar ju över alla "olönsamma" elever på den komunala skolan,som då får högre kostnader för att kunna ta hand om sina elever

Anonym sa...

Den kommunala gymnasieskolan tar inte in alla - citat från Skolverket
"Behörighetskrav

Behörighetsreglerna för att få påbörja en gymnasieutbildning skiljer sig mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program.

För att komma in på ett nationellt program från läsåret 2011/2012 måste eleven ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Den som väljer att studera på ett yrkesprogram måste ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta. För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i nio ämnen till, sammanlagt tolv.

För ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. För naturvetenskaps- och teknikprogrammen måste ska eleven ha godkänt i biologi, fysik och kemi.

För estetiska programmet är de nio ämnena valfria - utöver svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Vissa utbildningar inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram, kan ha särskilda antagningskrav och ibland tester."

Är det sedan för många sökande används meritpoängen för att kvotera.

Rätt skall vara rätt.

Margit Urtegård sa...

Hej anonym.

Om rätt skall vara rätt så måste man åtminstone har rätt information.

Det kommunala gymnasiet, Thomasgymnasiet, tar in alla elever, till skillnad från Europaskolan. Det finns någon ting som heter det individuella programmet, som inte finns på Europaskolan, men som finns på Thomasgymnasiet. Där man tar in de elever som inte kvalificerar sig in på några av de nationella programmen, som du har raddat upp.

Så du får citera skolverket så mycket du vill. Fakta är att Thomasgymnasiet tar in alla elever.