onsdag 13 juni 2012

Kaos för 30 miljoner kronor

Något förvånad över att ingen politiker i kommunen har yttrat sig över vad som har hänt i Sevab skrev jag en debattartikel "Kaos för 30 miljoner kronor".

Jag skriver bland annat: "Min gissning är att om det hade handlat om ett privat företag så hade vd:n fått sparken direkt. Leif Lindström (S), som är ordförande i Sevabs styrelse, har också ett stort ansvar. Han borde i ett tidigare skede ha sett över Sevabs ledning. Faktum är att det har varit många turer kring Sevab den här mandatperioden och de har sällan varit av positiv karaktär. När verksamheter inte fungerar optimalt borde man åtminstone se över ledningen."

Nu får vi se om jag får något svar.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Sevab fick VA biten av komunen och en revers på 300 milj därav delvis det höga vattenpriset.
Betr ledningen så,skulle ett privat alt börsbolag bytt styrelseordförande omg i denna sitution,eftersom han inte klarat av att styra VD och inte bytt VD.så för att få någon rätsida på Sevab bör man byta ordf. VD och vissa inkompetenta (politiskt tillsatta)styrelseledamöter

Margit Urtegård sa...

Hej anonym.

Jag håller med dig i det du skriver. Målet måste vara att få rätsida på Sevab. Jag tänker ofta på Anders Svenssons (FP) ord de gånger vi inom politiken har pratat om att sälja Sevab (eller delar av Sevab). Då har han sagt att Sevab ger så mycket pengar till kommunkassan så det är bäst att behålla bolaget. Han har uttryckt det så här: "Att sälja bolaget är som att kissa på sig, först blir det varmt, sen blir det kallt." Det har varit kallt ganska länge nu och det utan försäljning. Oavsett vad så måste något göras, så som det är nu är i alla fall inte hållbart.

Patrick Baltatzis (L) sa...

I kommunala bolag blir det problem när de inte funkar, som i SEVAB-fallet. När just insyn behövs har vi inte rätt till den. I en kommun som Strängnäs där man håller varandra om ryggen blir problematiken dessutom ännu värre, något som vi alla får betala för. Därför är kommunala bolag i allmänhet en dålig idé och synnerligen dålig idé i Strängnäs.

Margit Urtegård sa...

Hej Patrick.

Bara det att ingen politiker, vare sig från majoriteten eller oppositionen, reagerar när sådant här händer (30 miljoner kronor är mycket pengar) är kanske ett bevis på att man håller varandra om ryggen, precis som du skriver. Sen kan man undra om det är kompetenta tjänstemän som eftersträvas eller om det är följsamma tjänstemän som det är lätta att styra som är önskemålet? Med tanke på hur många duktiga tjänstemän/chefer som har fått lämna sin tjänster de senaste åren kan det se ut som om det är det sistnämnda som gäller.

Anonym sa...

Håller delvis med dig,Patrick.men det behöver inte cara så som det är i Strängnäs,det finns komuner med bra och kompetent skötta bolag.men i Strängnäs har komunen skickat över ett problem (VA) till energibolaget,och ligger sedan och "mjölkar" bolagets kunder på en myckettveksam ev. olaglig revers så att kunderna (vi) får betala en indirekt skatt,genom detta reversförfarande. Komunen genomförde även upphandlingen av vattenledningen till Stockholm på ett närmast kriminellt sätt det finns inga inkommna anbud inget upphandlingsprotokoll,ingen uppföljning på fakturor och obegränsad attesträtt för dåvarande VAchef,det gjordes en utredning för att gå vidare med detta men den Valde Jens o co att stoppa under mattan,det kanske var för mycket som föll på komunpolitikerna?
Det är närmast hårresande att låta Ordföranden sitta kvar och dessutom kvittera ut mer än 200 000
kr om året? snacka om kompismentalitet i nuvarande fyrklöver

Margit Urtegård sa...

Hej anonym. Leif Lindström (S) fick ut 178 604 kronor i arvode 2011 för sitt uppdrag som ordförande i Sevabs styrelse. Med alla andra politiska uppdrag han har plus politikerpension så har han ett arvode på kronor 44 000 varje månad.

Mats Werner sa...

Men varför skulle man bry sig om 30 miljoner? När man inte verkar bry sig om de 50 miljoner som Price Waterhouse Coopers revisorer inte funnit i verkligheten bland de värden som överfördes av kommunen till SEVAB? Detta tillsammans med en alltför hög ränta, beräknades av VD kunna sänka VA-taxan med FEM MILJONER ÅRLIGEN! Men inte vill Jens Persson få ett minusresultat i kommunens bokslut vilket skulle bli följden av om denna fadäs fick den enda rimliga konsekvensen, utan istället skyfflas nya pålagor på VA-kollektivet! När ska detta vakna och organisera sig?

Strängnäs hade VA-taxor skyhögt över omvärldens redan innan Stockholmsvattnet kom på tal. Varför? Ja ingen har kunnat svara. Men eftersom PWC fann en så hårresande slapphet med kalkyler, kontroller och dokumentation i VA-verksamheten innan SEVAB tog över den är det väl inte otroligt att skälet till den höga taxenivån står att finna i att VA-kollektivet fått bära hundhuvudet för mycket som inte borde belastats detsamma.
Bara detta att en mellanchef hade OBEGRÄNSAD attesträtt! Han kunde i princip sälja ut hela kommunen utan att behöva fråga någon!

Anonym sa...

Det är skrämmande hur man låter Leif Lindström leka med detta företag ,han har ingen kompetens,hantörs inte byta VD,och han mästrar Jens P,som inte kan byta ut Leif L.Detta är rena såpoperan med invånarnas pengar,i ett privat företg så hadde VD Leif L och ev fler fått lämmna för längesedan,nu är det ett kommunalt bolag där politikerna skyddar varandra gärna efter politisk färg, och vi medborgare får belala både med för höga taxor och smygbeskattning, kan inte någon visa alla medborgare hur lurade vi blir av Jens & Co