måndag 11 juni 2012

Fredrik Lundgren (FP) tar död på de små förskolorna

Fredrik Lundgren (FP) säger till tidningen: "Alla förskolor måste erbjuda föräldrarna 12,5 timmars förskola per dag. Det är viktigt ur ett barnperspektiv." I november förra året tog barn- och utbildningsnämnden, med Fredrik Lundgren i spetsen, beslutet att alla förskolor ska erbjuda de öppettider de kommunala förskolorna redan har; från 6 på morgonen till 18.30 på kvällen. Varför då? Står det verkligen något om öppettider i lagen? Så som Fredrik Lundgren påstår. Varför skall politiker bestämma förskolors öppettider? Vad mer vill de reglera?

En förskolelärare skriver på nättidningen: "Det skall vara rättvisa spelregler säger Barn- och utbildningsnämnden med Fredrik Lundgren i spetsen! För mig låter det synnerligen orättvist att en liten förskola med en avdelning (oavsett driftsform) skall ha samma krav på öppettider som en förskola med ex fyra avdelningar. På en stor förskola till skillnad från en liten, finns ju möjlighet att slå ihop flera avdelningar till en under morgon och kväll." Akkurat! Sen är det ju så att om ingen väljer att ha sina barn på små förskolor med kortare öppettider så försvinner de. Nu är det uppenbarligen så att det finns föräldrar som väljer att ha sina barn på små förskolor. Det kanske finns andra faktorer än öppettider som lockar?

Citat från nättidningen: "Om man resonerar så att det är 'föräldrarnas arbetstider' som ska styra så borde ju alla förskolor ha öppet dygnet runt. Det är förstås orimligt. Redan nu har man ofta endast 1-2 barn upp till en timme i början och slutet av dagen och på grund av de långa öppettiderna blir ju personaltätheten i själva verket ännu lägre än i statistiken (full personalstyrka endast 4-5 timmar mitt på dagen). konsekvensen av längre öppettider innebär lägre personaltäthet och därigenom minskad kvalitet." Ja, det är självklart orimligt att kräva att alla förskolor skall ha öppet dygnet runt. Det är lika orimligt som att kräva att alla förskolor skall ha öppet exakt 12,5 timme. Fredrik Lundgren kanske vill ställa krav om att alla förskolor skall ha öppet alla dager i veckan också? Det finns ju faktiskt människor som arbetar på lördagar och söndagar också.

5 kommentarer:

Mats Werner sa...

Jag skrev om detta redan i april: http://matswerner.blogg.se/2012/april/sma-fristaende-forskolor-ska-tvingas-bort-i-s.html

Det märkliga är att Fredrik fortsätter att påstå att man inte behöver fråga föräldrarna för det handlar bara om att effektuera lagen!

Det är och förblir en ren lögn! Lagens ord om "öppenhet" har inte ett dyft med "öppettider" att göra. Tolkar man texten om att förskolorna ska "vara öppna för alla" som att det handlar om mellan 06.00 och 18.30 är frågan om man har kvalifikationer ens som lärare på gymnasienivå!

När tidningen frågar en jurist på Skolverket så svarar denna att "det är rimligt att man ställer samma krav på de fristående skolorna som på de kommunala". Men när hon sedan förtydligar sig beträffande öppettider så säger hon att kommunen visst "kan begära att de fristående ska ha samma öppettider"!

Det är en himmelsvid skillnad mellan det Fredrik Lundgren påstår nämligen att lagen menar att kommunen "skall" begära detta, och den kunniga juristens "kan" begära detta!

Lagen säger således inte alls att samma öppettider ska gälla för samtliga förskolor i kommunen. För konsekvensen av detta resonemang vore isåfall det som någon kommentator i tidningen skrev: då ska alla förskolor ha öppet dygnet om så länge det finns någon av kommunen tillhandahållen barnomsorg dygnet om.

Mats Werner sa...

Jag menar givetvis "fråga förskolorna"!

Margit Urtegård sa...

Kristina Levin, journalist på Strengnäs Tidning, frågar om förskolorna blir bättre nu? Hon skriver: "Det känns ju fullständigt självklart att det finns förskolor som är öppna lite tidigare och lite senare så att föräldrar som arbetar skift, pendlar eller arbetar på lite ovanliga arbetstider också har någonstans att lämna sina barn.

För att inte tala om nattis så att exempelvis sjuksköterskor eller ambulansförare som utför viktiga arbeten kan lämna sina barn på trygga och bra ställen.

Idag skriver vi om förslaget att alla förskolor ska ha lika långa öppettider.

Återigen är ansvarige skolpolitikern Fredrik Lundgren (FP) i konflikt med en grupp inom sitt ansvarsområde.

Men måste alla förskolor kunna erbjuda öppettider mellan sex på morgonen till halv sju på kvällen? Är det så vi bäst utvecklar och förbättrar förskolan i Strängnäs kommun? Eller är det en fråga om lika förutsättningar?

Klart är i alla fall att flera hundra barn riskerar att bli av med sina förskoleplatser om beslutet inte rivs upp."

Mycket kloka ord och funderingar från Kristina Levin. Frågan är om Fredrik Lundgren har avsatt de många miljoner kronor som kommer att krävas för att bygga nya förskolor om flera av de privata förskolorna blir tvungna att slå igen?

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Fredrik Lundgren (FP) kan ju fortsätta med en dåres envishet att hävda att han inte behöver fråga någon om någonting. Faktum är att han måste fråga sina väljare om fortsatt förtroende till näste val 2014 om han vill vara kvar i politiken efter den här mandatperioden. Med Fredrik Lundgrens skoningslösa framfart i många viktiga frågor så blir kanske inte det så lätt?

Kerstin Svensson sa...

Hej Margit!
Fredrik Lundgren använder ordet barnperspektiv precis som det behagar honom för stunden. Beträffande öppettiderna på förskolan så är det väl snarare ur ett föräldraperspektiv och gällande skolomorganisationen så är det ur ett lokalperspektiv. Tycks vara ett gångbart ord det där ordet barnperspektiv!!!!

Kerstin